Lví brána 2023: Rozlomení pečetí

03.08.2023

Tvůrčí energie královského lvího portálu sestupuje níže. Dotýká se Země, hmoty, našich fyzických těl, buněk, DNA, jde do hloubky.

Portál, který k nám v tyto dny proudí je "magnetický". Rozlamuje prastaré pečetě, otevírá zapouzdřená pradávná zranění, uvolňuje je a svým magnetismem vytahuje.

Mohou to být pečetě v čakrách, tělech, na orgánech, v auře.

Mohou mít formu pečetě na dopise, energetickou s pohybujícími se symboly, špuntu, mohou být zavrtané či mít pod sebou kotvu, černé hady, draky, parazity.

Jsou to energie vytvořené magií, prokletím, jak vaším tak cizím, v hodně dávných dobách.

Nyní se uvolňují, rozlamují.

Můžeš cítit smutek, prázdnotu, staré odchází.

Do života začínají přicházet zkoušky.

Uvědom si, zda o někom /i o sobě/ smýšlíš negativně, zda někomu přeješ něco zlého, zda v myšlenkách, energiích či činech, ať už vědomě či nevědomě, posíláš tmavá vlákna, háky, střílíš jedovaté šípy, pavučiny, liješ do někoho jed, poléváš ho ropou, kyselinou, svazuješ lany, řetězy, dáváš mu pouta, okovy, pás cudnosti, stavíš zeď, mříže, vězení, zavíráš ho v kopce či mu kopeš hrob.

Uvědom si to a zastav.

Nejednej skrz stará přesvědčení, zruš staré vzorce, vytvoř novou realitu.

Nech skrz portál do všeho nalít hojivou, láskyplnou, uzdravující energii.

Můžeš si zavolat inspirativní lví strážce.

Vnímej jejich srdce, odvahu, majestátnost, moudrost, spravedlnost, ochranu.

K Tvým průvodcům se přidávají lvi, panteři, leopardi, jaguáři, kočky…

Cítíš tu sílu?

Ty jsi jimi a oni Tebou.

Prastaré pečetě jsou rozlomeny, dávná zranění uvolněna, nadechni se svobody a tvoř z nového prostoru, z prostoru srdce.

Ivona Antalii

www.kliceksrdci.cz

Více článků a videí k lví bráně: https://www.kliceksrdci.cz/l/lvi-brana5/

Meditace k lví bráně: https://www.kliceksrdci.cz/p/meditace-k-lvi-brane-2023-balicek-3-meditaci/