Kniha Putování časoprostorem

Přátelé, představuji vám svou knihu PUTOVÁNÍ ČASOPROSTOREM.

O čem kniha je?

Zajímají vás věci mezi nebem a zemí či se rádi noříte do příběhu, ve kterém se částečně poznáváte? Pokud ano, tak toto je kniha pro vás. Je psaná osobním příběhem, který prostupuje různými časoprostory, prolíná se s minulými životy i paralelními světy. Navštívíte Atlantidu, Egypt, prastaré civilizace, světy minulé i budoucí, a to nejen na naší planetě, ale i ve vzdáleném vesmíru. Ponoříte se do vzniku všeho, dojdete k mnohým aha momentům, dozvíte se velké množství obohacujících informací, inspirujete se. Skrz příběh, který odkrývá nejen dávná moudra, ale i různé bolesti se otevřou i vaše zranění. Může tak dojít k uvolnění, prožití, pochopení, přijetí, zacelení a uzdravení. Autorka nabízí různé varianty a úhly pohledu. Začnete vnímat multidimenzionálně. Aktivují se vaše vzpomínky, otevřete se moudrosti své bytosti a nastoupíte na mnoho nových cest. Kniha otevírá, aktivuje, léčí, inspiruje, spojuje... Najdete v ní kapitoly o dávných civilizacích, zasvěceních, duchovních dvojčatech, slunečních a vodních bytostech, krystalech, chrámech, portálech, křišťálových lebkách, živlech a mnohém dalším. Vše vám do sebe dokonale zaklapne.   

Kdo jsem já? 

Jmenuji se Ivona Antalii. 

Zlomový rok v mém životě nastal v roce 2005, kdy umřela má maminka. Najednou jsem začala více naslouchat své intuici. Mé třetí oko bylo více aktivní a já jsem viděla obrazy, vize a tzv. minulé životy.

Rok 2012 byl pro mě velmi silný. Snad každý den se mi něco otevíralo, někde jsem "cestovala". Již to nebyly jen životy na Zemi, ale i na jiných planetách, v jiných dimenzích, úrovních, vesmírech.

Informací přicházelo stále více...

Pracovala jsem jako vedoucí obchodu. Má práce mě velmi bavila a chtěla jsem ji dělat celý svůj život. Jenže do mě stále proudily informace, samovolně jsem byla "zasvěcována", vzpomínala jsem si na své životy, měla různé vize.

Nechodila jsem na žádné semináře, nic nečetla, nezajímala se o "esoteriku". Čím více jsem říkala, ať si ta "inteligence" dá to vše co mnou prochází někomu jinému, někomu kdo to chce, tím více vše proudilo.

Věděla jsem, že mám své vize předávat formou inspirace dále, ale bránila se tomu. Vždyť v práci, kterou dělám, jsem šťastná.

Když jsem nechtěla udělat změnu sama, tak to bylo "zařízeno". Z práce mě vyhodili. Po nějaké době vedení přišlo s tím, abych se do ní vrátila, což jsem udělala. Po tomto kroku "zpět" jsem zjistila, že tudy již cesta nevede.

Přidaly se také vzpomínky na dobu před touto inkarnací a bylo jasno. :-)

V roce 2013 jsem si tedy založila živnost, vytvořila webové a FB stránky a začala psát semináře tvořené na základě osobních prožitků, většinou aktivovaných na mých cestách.

Postupně se mi samovolně rozvíjely další "schopnosti", jako je automatická kresba, písmo, tvorba krystalických mandal, vnímaní krystalů a portálů Země.

Rozhovory se mnou můžete vidět na internetových televizích a rádiích jako jsou Cesty k sobě, Příznaky transformace, Skutečný život, Červený stan, Svobodný a Slobodný vysílač.

V roce 2021 vyšla má kniha Putování časoprostorem. Psala jsem také do časopisů Záhady života, Ve Hvězdách, Vitalita či knihy Ženy Bohom pobozkané.

Jsem vším a ničím zároveň, ale pokud bych si nyní chtěla dát nějaké "nálepky", tak by to byly tyto:

Inspirátor s tvůrčí energií, vesmírný architekt, konstruktér, aktivátor, klíčník, spojovatel, posel zpráv, informací, bytost Nové Země. Moderně: YouTuberka, blogerka, spisovatelka, umělkyně, tvůrkyně meditací, krystalických mandal, seminářů.

Textová ukázka z knihy:

Předmluva

Po smrti maminky jsem se začala v roce 2005, obrovskou rychlostí, probouzet. Vše, co jsem do té doby nevnímala, nyní ke mně začalo s velkou intenzitou přicházet.

Smrt blízkého, milovaného člověka, ve mně otevřela obrovskou bolest. Tak velkou, že jsem v tu chvíli měla pocit, že nechci dále žít.

Vyplavovalo se velké množství emocí.

Ta bolest byla tak silná, že mě vystřelila z těla. Já, věcmi mezi Nebem a Zemí nepolíbená, jsem najednou začala vnímat úplně jiný svět. Viděla jsem, že mám auru, čakry, cítila jsem energie, začala vnímat minulé či paralelní životy.

V mé bytosti se velmi silně začaly aktivovat vzpomínky, dávná zasvěcení, moudra, talenty a schopnosti.

Vzpomněla jsem si kde jsem se zrodila, odkud přišla, viděla jsem různé vesmíry, planety, vnímala jsem svou cestu od svého vzniku až do současnosti.

Odkrývalo se mi velké množství informací, o kterých se tenkrát nikde nepsalo a mnohdy nepíše ani teď.

Mou bytost jsem vnímala jako převážně sluneční a vodní. Velmi silná totiž byla ta část mě, která tvořila s Hvězdami, jejími jádry a třpytem, např. jako zlatá Elfka.

Jméno, které používám je spojením ohně /Ivona/ a vody /Antalii/. Ivona Antalii je tak rovnováhou, harmonií a Nebem na Zemi. Ivona je totiž jménem pozemským a Antalii Nebeským.

Mé vzpomínky na vodní světy sahaly do dob hodně dávných, k samotnému božskému pramenu, do míst kde se vše tvořilo.

Stojím u lehce průhledného azurového krystalu, se kterým jsem spojena. Nacházím se v jeskyni Stvoření. Je zde jezero s posvátnou vodou a kolem něj v kruhu krystaly. U každého stojí bytost s ním spojená. Můj je modrý.

Krystaly začínají vyzařovat zářivé paprsky, které formují nad vodní hladinou posvátnou geometrii. Komunikují, prostupují se, mění tvary, až se vtisknou do vody. Vytvořila se "Božská matrice". Odtud vše hmotné vzniká.

První světy jsou energetické, další plazmatické, poté se tvoří světy vodní a krystalicko-vodní.

Vnímám svou již lehce hmotnou, průhlednou, medúzovitou formu. Tato bytost je nesmrtelná. Může se stále obnovovat, pokud chce. Voda je místy průhledná, jindy tyrkysová, azurová, ale i zlatá, fialová či duhová nebo diamantová. Je "inteligentní", může měnit barvu a strukturu. Kapalina se vším spojená, která reaguje na energie vesmírné moudrosti.

Tyto bytosti nepotřebují přijímat potravu, jejich nos a ústa jsou jen malé dírky. Nemluví, dorozumívají se telepaticky. Neválčí, neubližují, protože ví, že všichni jsme jedním. Ani, by je nenapadlo někoho napadnout.

Vše je v souladu.

Bytosti se nachází v obrovském prvotním oceánu lásky. Tělo je částečně humanoidní, ale hodně se podobá již zmíněné medúze.

V dalších vodních světech je již tato bytost obklopena delfíny, mantami, rejnoky a dokonce i vodními jednorožci.

Postupně se přidávají krystaly, vodní chrámy, ostrůvky.

Když jsem ve vodě, tak mám vlasy a tělo medúzovité, ale při vystoupení na břeh se mění na lidské. Vlasy se rozplétají do krásné třpytivé hřívy, z těla medúzy se tvoří vlající lehké šaty a pod nimi nohy. Tělo se mění nějakým zvláštním systémem bublin.

V dalších vodních světech se nachází bytosti, které u nás známe jako mořské panny. Některé žijí jen ve vodě, jiné se umí měnit a žijí i na souši.

Byla jsem touto měňavkou. V dávných dobách Země jsem vystoupila z mořské pěny na břeh, stejně tak jako Afrodita.

Otec, stvořitel této vodní rasy, byl a je Poseidon.

Ten působil zde na Zemi i v dobách Lemurských a Atlantských, které byly další verzí krystalicko-vodních světů. Do této doby ovšem zasáhlo několik druhů negativních mimozemšťanů a my ve své naivitě /neznali jsme zlo/ jsme věřili, že všichni jsou stejně láskyplní. Nečekali jsme, že můžou existovat bytosti se zlými úmysly a tak to dopadlo, jak dopadlo. Tyto jemně-hmotné, láskyplné duše toto trauma velmi zasáhlo. Dodnes ho čistí, vyrovnávají se z následky a touží se navrátit ke svému prvopočátku.

Vraťme se k původní Božské vodě, která je lehce energetická, plazmatická a také podobná tekutému krystalu. Mění svou strukturu a barvu podle vesmírné moudrosti, která je spojena se vším.

Je tu také prvotní světelná, ohnivá, hvězdná, sluneční energie. Semínka, knihovny, ukrytá v jádrech Hvězd, komunikující s jádry planet, s jádry bytostí atd. Vytváří Zdrojovou síť a ukrývá v sobě prvotní informace.

Jádra - semena jsou takovými knihovnami. Můžete se s nimi spojit, nechat je rozkvést, uzrát a z těchto plodů čerpat, předávat.

Vesmír není složen jen z dimenzí, ale také z energie skryté mezi nimi. Tam ve skutečnosti vše vzniká.

Jak vše funguje se nedá dát do slov. Záleží z jakého úhlu či úrovně se člověk dívá. Verzí, dimenzí, příběhů, pravd je více a přitom jsou všechny součástí jedné.

Když roztáhnete spirálu, tak na každém kole uvidíte něco trochu jiného. Pokud ji pustíte, tak se vše objeví v jednom kruhu. Vše je tedy pravda, jen na různých úrovních je to viděno jinak.

Vesmíry můžete vidět jako koule v jedné kouli, ale můžete jich vidět také nekonečně mnoho. Pro představu, třeba jako Matrošku do nekonečna se skládající. Každá je jiná, ale pořád je to jedna a ta samá.

Budova má také různá patra, v každém bydlí někdo jiný, má jiný život, a přesto jsou všichni součástí jednoho domu.

Život je velmi pestrý...

Jednotlivé vrstvy můžete vnímat barevně, mohou vám různě vonět, či vydávat určitý zvuk, tón, vibraci.

Vše je jedním, ale lze to také rozlišovat, jako když stoupáte po schodech a ty mění barvu podle toho v jaké části budovy se nacházíte a jakým vědomím zrovna oplýváte.

Viděla jsem často zdrojovou energii, která prostupuje vším jako vševidoucí a vševědoucí láskyplnou, tvořivou vibraci. Někdy se mi ukazovala jako koule a to v těch barvách, kde jsem zrovna svým vědomým dosáhla. Někdy byla fialová, jindy fialově-zlatá, zlatá, zlatě-bílá, bílá, duhová, diamantová, čirá...

Proto se informace různých lidí a nebo i stejných, ale vyřčených v jiných časech liší. Je to podle toho, na kterou zdrojovou energii zrovna dosáhnete.

Můžete si představit regál s knihami. Na spodních poličkách jsou knihy s obrázky, pro děti ve školce, v dalších pro první stupeň školy, dále pro druhý, pro středoškoláky, vysokoškoláky... Jak rostete, sbíráte zkušenosti a vědomosti, tak dostanete na další knihu s novými informacemi. Tudíž dítě ve školce vám bude předávat informace, které si přečetlo v knize, na kterou dosáhlo, zatím co vysokoškolák vám předá to, na co dosáhl on. Pro vysokoškoláka bude povídání dítěte nezajímavé, stejně tak jako pro dítě to, co říká dospělý. To proto, že každý z nich svou úrovní dosáhl na určité informace, které pro člověka s jinou úrovní nejsou zajímavé, ani srozumitelné. Přitom jsou to svým způsobem jedny a ty samé informace, z jedné skříňky, jen napsané tak, aby byly srozumitelné pro určitá období našeho vývoje.

Proto nikoho nesuďme, či se nesmějme jeho informacím. Každý má jen ty, na které dosáhl a všechny jsou tou jeho momentální pravdou.

Stejně tak existuje více vašich knih života. Všechny jsou jednou, ale rozloženy do více poliček. Jak rostete, vyvíjíte se, tak máte možnost sáhnout na jinou verzi a váš plán života se změní. Samozřejmě si můžete pořád dokola číst jednu a tu samou, i když už byste mohli číst jinou. Možná také dosáhnete na knihu prázdnou a zjistíte, že si do ní můžete napsat vše nyní, svým přítomným okamžikem.

Pokud vnímáte tzv. minulé životy, tak i tady zjistíte, že se jejich obsah mění podle toho na jakou knihu svým vědomím dosáhnete. Např. v dolním patře čtete trauma, které když zpracujete vás napřímí a vy dosáhnete na jinou knihu, ve které je ten samý příběh, ale se šťastným koncem či ten, ve kterém se váš strach a trauma promění v dar a talent.

Možností je nekonečně mnoho.

Vraťme se k bytostem světelným - hvězdným, říkejme jim třeba Elohimové.

Tyto bytosti jsou tzv. pravou rukou Zdroje. Odštěpily se od něj mezi prvními, jsou tedy stále této energii velmi blízko. V prvopočátcích tvořili nové vesmíry, světy, do kterých si občas zaskočili jako do lázní, odpočinout si a načerpat zkušenosti ze světů, které vytvořili. Nežili tu ovšem trvale, jen přeskakovali z místa na místo, sbírali informace a podle toho tvořili světy nové.

Vnímám, že má energie tvoří různé dimenze, vesmíry, hvězdy, planety, světy, pozoruje, sbírá zkušenosti a podle toho tvoří další. Vodní a vodně-krystalické světy si užívá, na tomto místě odpočívá a přijímá inspiraci do dalšího tvoření.

Tvořím také přechody - víry mezi jednotlivými dimenzemi. Do tohoto vesmíru je vytvářím v oblasti Lyry. Začínají se zde ovšem objevovat rebelující bytosti, které chtějí škodit.

Něco v nich přeluplo a oni to, že jsou ve spojení s Božskou energií začali brát jako ztrátu svobody. Chtěli si dělat, co chtějí, ubližovat, ničit, drancovat, likvidovat planety, galaxie a to bez jakýchkoli následků. Ničení světů a otročení jejich obyvatel šlo totiž proti vesmíru, jeho zákonům, proti samotnému stvoření a tak za to tyto bytosti nesly následky svých činů.

Jenže oni chtěli ničit a plenit. A tak pomocí různých magií a rituálů se jim povedlo vytvořit si umělou síť. Vytvořili ji kolem Hvězd, planet a otročili vše v jejich dosahu. Nenesli za to žádné následky, protože po případné smrti je tato síť zachytila a oni si žili mezi životy ve svých uměle vytvořených rájích. Tyto astrální světy jim také sloužily k únikům z momentálního hmotného života a k informacím či plánům k dalším manipulacím s obyvatelstvem.

"Zdrojová - Božská energie" o tom věděla. Šlo tu o jistý experiment, poučení, co by se mohlo stát, když by se vše vyvíjelo tímto směrem.

Momentálně je to již, jak se říká přes čáru a tak umělá síť těchto manipulativních bytostí začíná praskat. Světelné - zdrojové paprsky v ní dělají díry. Bytosti zla se je snaží pořád dokola látat, ale jednou se jim jejich umělá síť rozpadne. Šlo by to i rychleji, když by explodovala jádra hvězd a planet, tak by se veškerá umělá síť zničila, ale zničil by se tím i veškerý život. Ano, dal by se obnovit, mohlo by vše začít znovu a již se tak několikrát stalo, ale nyní je zde experiment, obnovit, znovuzrodit vše za chodu. Odpojit nezdravá vlákna, zničit umělé světlo, nechat zde proudit tu skutečnou božskou energii. A je třeba, aby to začalo od nás.

Ona totiž svoboda, kterou si tyto bytosti chtěly vybojovat neznamená dělat si co chci, plenit, ničit a nenést následky svých činů. Skutečná svoboda je o tom, se každým okamžikem rozhodovat sám za sebe, dělat co uznám za vhodné, ale také nést za svá rozhodnutí zodpovědnost.

Bůh není trestající, je velmi milující. Pokud se, ale někdo od něj odpojí a vědomě ubližuje, tak si potřebuje zažít to samé, aby pochopil, jak se bytost, které vědomě ublížil cítí. Když toto zažije, tak už svůj čin pravděpodobně nezopakuje. Právě na tu past, že nás Bůh trestá se někteří chytli, odpojili se od původní zdrojové energie, a připojili se na uměle vytvořenou síť falešného světla.

Většina z nás, ať už vědomě nebo nevědomě, částečně či zcela se na umělé světlo napojovala. Odtud přicházely pokřivené informace.

Jednou před spaním jsem si řekla: "Odpojuji se ve všech časech, dimenzích, prostorech, ve všech tělech a realitách od umělého světla, na které jsem se vědomě i nevědomě napojila i za cenu, že mě to úplně semele."

Přiznám se, že první co mi přišlo, bylo, hm a co, když si někomu někdy ublížila, tak teď za to poneseš následky. Cítila jsem strach. Pak jsem to pustila a řekla i tak ano. Jaké bylo mé překvapení, když jsem se ocitla ve zdrojové energie, ve které jsem cítila velkou bezpodmínečnou lásku, přijetí, blaženost. Zjistila jsem, že to je ta past, jak lidi udržovat v umělé síti. Bojí se, ze strachu z trestu, z ní vystoupit.

Když ovšem převezmou zodpovědnost za své činy, tak se nic nestane.

To je klíč ke skutečné svobodě.

Vraťme se k Lyře.

Ničitelé se snaží zavřít vír - bránu v Lyře mezi dimenzemi, kterou proudí zdrojové - božské světlo do všech dimenzí. Světelné bytosti nejsou zvyklé bojovat, ale nezbývá jim nic jiného než tyto brány strážit. Jsou ovšem hojně napadány, ničeny, brána se zmenšuje. Vznikají ničivé galaktické války. Vše se otřásá, hmota se ničí, velké množství bytostí i světů je zničeno. Je jasné, že tady už se brána neudrží. Je třeba ji nenápadně, mezitím co se bojuje o tuto, otevřít jinde.

Spolu s dalšími kolegy se stávám uprchlíkem z Lyry. Přesouváme se v těch největších bojích nenápadně na planetu Zemi, na místo dnešního Egypta. Je to v dobách dávných, ještě před klasickým Egyptem, Atlantidou.

Stavíme tu dvě sfingy, jako strážce portálu, který tvoříme. Mají jinou podobu i strukturu než ta, která se na tom místě nyní nachází. Pod nimi jsou ukryté informace, které střeží. Dál od nich tvoříme dvanáct krystalů v kruhu, které otevírají mezi sebou portál mezi dimenzemi. Otevírá Zdrojovou - Božskou bránu, která proudí i pod planetu a otvírá zde na úrovni jiné dimenze Síně se záznamy. Do této části galaxie proudí Zdrojové světlo, což nelze přehlédnout.

Všichni ničitelé ze všech koutů vesmírů se soustředí na Zemi a zničení tohoto portálu. Používají velmi ničivé laserové zbraně. Jednu sfingu a část druhé zničí, rozstřílí krystaly, zavřou portál, zlikvidují vše i v širokém okolí.

Ovšem knihovny, informace, záznamy na tom místě pod tím vším, skryté v jiné dimenzi jsou. K těm se nikdy žádný ničitel nedostane. Informace, mapy jsou uschovány tak, aby byly viditelné jen pro bytosti vibrující na čisté zdrojové energii. Pro nízko-vibrační jsou neviditelné. I kdyby se prokopali skrz planetu, tak je nenajdou. Bytosti, které vibrují stejnou frekvencí, jako původní záznamy, z nich mohou stále čerpat.

Zem je zajímavá, je tu velké množství různých bytostí, i těch, co jen pozorují. Tenkrát se muselo jednat velmi rychle. Různé skupiny se na více planetách, ve stejnou dobu, snažily vytvořit síně záznamů pro budoucí generace a otevřít bránu ke Zdroji. Nejvíc se toho povedlo otevřít a ukrýt na naší planetě.

Bránu by bytosti, které ji tenkrát otevřely, nejspíš dokázaly aktivovat i nyní, ale nechtějí riskovat. Mohlo by dojít k zničení umělé sítě a k rozlití Božské energie, ale také k tomu, že by na povrchu bylo vše zničeno, tak jako tenkrát.

Hledají se jiné možnosti a přicházejí.

Přicházejí zevnitř každého z nás, který si uvědomí svou Božskou podstatu Tvůrce. Vystoupí z oběti a strachu a projeví svou hvězdnou záři. Ta z něj vytryskne a samovolně protrhá umělou síť. Jako když bouchne šampus a jeho špunty proletí látkou, kterou roztrhají. A tato deka se nyní trhá ze všech stran. Pokud jeden člověk skutečně procitne, udělá díru zevnitř, tak Božská energie za každého jednoho z nás vyšle několik světelných paprsků zvenku. Je třeba, abychom my udělali ten první krok a pak budu následovat další. Nelze sedět a čekat, že to někdo vyřeší. Pokud je v nás chuť a vůle udělat krok k vystoupení, tak pak se tento krok stane kolektivním kvantovým.

Ničitelé nás drží mazanými triky v nízkých vibracích. Je to především cílením na naše strachy, komunikačními válkami, rozdělování lidí na skupiny, které půjdou proti sobě.

Klíč k vystoupení z toho všeho je - nehltat jejich lživé informace, vystoupit z role oběti, ze strachu, netvořit skupinky a nebojovat proti sobě, ale jeden druhého respektovat. Nenechat se udolat vnějšími událostmi, ale dokázat i v temnotě zářit a tvořit.

Jak už jsem jednou psala, tak každý vidí tu svou pravdu ze své úrovně, úhlu, podle svého života a toho co v něm prožil. Není třeba ho tedy přesvědčovat o své pravdě. Paradoxně to dělají zrovna Ti lidé, kteří si přejí svobodu, vystupují proti lžím a manipulacím, jsou to "bojovníci světla", bojují proti temnotě, a přitom právě oni s tou stranou, se kterou bojují spolupracují, jen to nevidí.

Chytli se na lep.

Nyní už pojďme k příběhům z mého života na Zemi, které se prolínají s životy minulými či paralelními. Z určitého úhlu pohledu je to minulý život, z jiného paralelní či třeba načtení života nějakého předka a z dalšího jen výukový program, který ve skutečnosti neexistuje.

Vše je pravda.

Píši od doby, kdy se mi velkým tempem otevřelo vědomí a sice po smrti maminky. Začala jsem si prožitky zapisovat do deníků a později do počítače. Nejvíc jsem toho sepsala od roku 2007 do 2012. Vypadá to, že se mi pořád něco dělo, ale mně se jeden příběh odvíjel třeba rok a já ho po malých částech sepisovala.

V roce 2013 jsem si založila živnost a začala předávat vše, co jsem prožila, na svých seminářích. Jelikož jsem měla velmi otevřené prožitky z Atlantidy a Egypta, tak jsem ze začátku předávala informace, které ke mně proudily ze vzpomínek na tuto dobu. Vytvořila jsem tenkrát kurzy převážně s krystaly. Na mých cestách se mi otevíraly další vzpomínky a tak postupně vznikaly semináře s Elementy, Chrámy a Portály, Energie Draka, Energie Jednorožců, Diamantové energie, Pramen ženy, Brány obnovy, Vnitřní dítě... Začala jsem také lidem kreslit a psát automatickou kresbou vhledy do talentů, které jsem později předávala formou osobní meditace. Stavěla jsem lidem jejich osobní mandaly - portály z krystalů, začala pořádat aktivační procházky v přírodě, používala jsem aromaterapii, muzikoterapii, krystaly, meditace, chystala se i akce u moře.

Vše se neuvěřitelně rozjelo a já neměla čas na to, abych knihu dopsala.

Paradoxně ta doba přišla až kdy byla různými vládními zákazy zcela zastavena má činnost. Výhodou bylo, že jsem najednou měla čas k nahrávání článků a meditací na Youtube, tvoření elektronických balíčků a psaní knihy.

Prosím berte tedy vše s rezervou. Uvědomte si, že větší část knihy vznikala v letech 2007-12, kdy jsem dosáhla na informace do poličky, která byla nízko. Z mé momentální úrovně, bych napsala mnohé jinak. Proto jsem také knihu několikrát přepsala a velké množství informací smazala. Pak jsem si řekla, že to bych mohla mazat a přepisovat do nekonečna, protože se stále vyvíjím.

Třeba něco, co jsem psala dříve, bude přínosem pro někoho z vás. Některé kapitoly mohou být velmi léčivé, jiné inspirativní a další třeba poučné.

Mně knihy, v době kdy se mi vše otevřelo, velmi pomáhaly.

Vždy když jsem četla nějakou s osobním příběhem a nádechem tajemna z jiných světů, duchovna, tak jsem ji doslova zhltla na jeden nádech. Třeba i pro vás bude tato kniha tak zajímavá, že se od ní nebudete moct odtrhnout.

Přeji příjemné čtení...

V knize najdete tyto kapitoly:

O mně x Předmluva x Jak to začalo? x Energetické a magické útoky x Čištění minulých životů x Duchovní růst x Atlantida x Zasvěcení x Maltské ostrovy, Kypr x Chrámy a krystaly x Chrámy a portály x Křišťálové lebky, síně záznamů x Duchovní dvojčata x Doslov x 

Video-ukázky z knihy: 

Rozhovory se mnou, ve kterých mluvím o knize:

Reference:

Miluju tu knihu, ten překrásný obal a ten hluboký obsah, který mi spojuje s celistvostí - jednotou. Děkuju.

Objímám tě s láskou a děkuji za knihu.....má duše se tetelila radostí při její četbě, tolik známých věcí.

Díky moc díky za sdílení... Čtu..medituji... Děkuji Vám za tuto knihu...

Milá Antalii, dnes mi přišla Vaše kniha. Jsem moc ráda, že spatřila světlo tohoto světa. Přečetla jsem ji opravdu jedním dechem. Utvrdila jsem se v tom, že ŽIVOT (Bůh, Stvořitel) je opravdu nádherný, živý, proměnlivý organismus, zahalený tajemstvím. PROŽILA jsem si POZNÁNÍ, že VŠE je v dokonalé harmonii, jsme na správném místě a máme vše, co potřebujeme. Po DOSLOVU jsem odpadla do naprostého uvolnění a právě do tohoto výše popsaného prožitku. Cítím se naplněná, vděčná za život na této krásné planetě a díky této knize jsem snad už opravdu UVOLNĚNÁ do života, ať může skrze mne naplno tvořit své dokonalé dílo.

Přečetla jsem ji za jeden večer (hned jak vyšla) a teď mám nutkání si ji přečíst znovu. Líbí se mi tvůj příběh, tak nějak se mnou souzní, taky jsem si začala uvědomovat "jiné věci"
po smrti mého tatínka v roce 2005, teď mi došlo, jak už je to dlouho.
Já nejsem tak "daleko" jako ty (asi víš jak to myslím), co nejvíc jsem si z tvé knihy vzala,
že všechno se děje přirozeně, a přijde to ve správný čas ... Až si knihu přečtu podruhé, určitě si uvědomím zase něco jiného. Obdivuji Tě za to co děláš, a že jsi tak milá a přirozená. 

Vaše kniha je Božííí Ivonko. Moc děkuji, že jste ji napsala.

Dobry deň pani Ivono práve čítam vašu knihu, je úžasná. Nedávno mi pri čítaní darov bolo zvedomene ze som v Atlantíde žila v nejakom Vodnom Klastere. A bola som niečo ako Požívak. Ze som zachraňovala zem a dala som aj sľub o ochrane planéty zem.  

Nemohla jsem se od knihy odtrhnout. Povedla se...

Posílám Ti VELKÉ poděkování za tak nádhernou knížku plnou krásných energií, inspirace, lásky ...Při čtení vnímám i NĚCO navíc, vepsáno mezi řádky ... Je to světlo, léčení, pohlazení ...

Krásná kniha plná pravdy a důležitých informací....děkuji Ivonko za její vydání ....

Antalii, tak si tu čtu Tvou knihu, která je natolik sdílná a otevřená. Slzy tečou, ukazují se mi vjemy, místa a děje, vnímám emoce... A to jsem na samém počátku. Děkuju Ti... Mazec je to..

Každý příběh je jiný. Jsou v nich natolik silné okamžiky co nás spojují, prochází dimenzemi.... A to vesmírné načasování.. Léčí se do hloubky.. Všemi směry, letí časoprostorem..

Krásný den milá Antalii, čtu Vaši knížku a mimo to, že je nádherná, je velmi aktivační a transformační. Žasnu, na některých místech se poznávám... Přeji Vám krásný podzim...

Kniha je velice pěkná, čtivá, člověk jako by plul na vlně... Přečetla jsem ji za dva dny, ale spíše tak nějak přeplula....určitě musím souhlasit, že je léčivá. Pomohla mi pochopit určité nejasnosti v jednom velmi výrazném vztahu, což je velmi osvobozující. Určitě se ke knize ještě vrátím, teď se mě dotklo, to co bylo nejdůležitější. Myslím, že s knihou jde i dále pracovat. Velký přínos je pro mě i to, že se mi tak nějak rozevřela zem a vidím až k jádru Země. Po přečtení knihy vnímám, že mám pod nohama pěkně živo. A je to pro mě velice uklidňující, jelikož jsem se cítila stále odtrženě. Moc za knihu děkuji. Přeji ať se Vám daří. Máte krásný smích, hlas a nádherné, světlé, čisté energie.

Nádherná kniha, kterou jsem přečetla jedním dechem. 

Milá Ivonko, děkuji srdečně za nádhernou knihu.....mám řadu podobných zkušeností, je velmi povznášející si číst o takových zážitcích...například vysvětlení situace v Atlantidě bylo i pro mne poučné, také si pamatuji tu dobu...prostě ta kniha se mi četla báječně a má duše se u ní radovala....z knihy jdou kladné energie a myslím, že dochází i jakési aktivaci čtenáře.....

Přečetla jsem knihu za jeden den a pak znova a opět, celkem už 3 krát. Nádherná... 

Drahá Antalii, sestra duše, kniha dnes přišla, prečítala som si kapitolu o dvojplameňoch a tak široký a podobne vnímajúci pohľad na túto tému vibruje i v mojom srdci...v čase intenzívneho kontaktu s časťou mojej duše v mužovi som jasne cítila, že raz svetlo sveta uzrie knihu písanú rukou tohto tela. Prišiel mi názov veľmi podobný Tvojej knihe...ďakujem, že si mi sprievodcom, doťukávačom súvislosti a bezbrehou inšpiráciou...

Milá Antalii, přeji hezký den. Jsem v polovině čtení knihy -Putování časoprostorem, které je velmi emotivní a zároveň plné informací pro nás všechny. Knížka je hodně osobní, velmi mě zajímá, jak se budou dál vyvíjet příběhy. Číst najednou? Nemohu, potřebuji informace zpracovat.

Krásná kniha. Moc mě připomíná můj příběh s otevíráním dimenzi a informací v mém novém životě. Když čtu řádky v knize vidím vše živé před očima jako ve filmu. Živá kniha...

Milá Ivono, kniha je moc hezká. Krásný otisk Vaší čisté duše... Za večer jsem ji přečetla, ale budu se k ní vracet.

Chci ještě jednou poděkovat.. Tvou knihu jsem přečetla jedním dechem.. Prošla s Tebou všechny ty děje, ocitla se v časovém horizontu a smyčce, vstoupila do jeskyně stvoření... Viděla jsem Tvou vnitřní silu, proměnu, rodící se vnitřní krásu, která vystupuje ven, během všech těch let uvolňuje sílu a krásu dimenzí a světů...

Dakujem za nadhernu knihu Putovani casoprostorem. Je nadherna... Hlavne si tam cela ty, bez vsetkych masiek, uplne autenticka, sama sebou. Dakujem.

Jsem moc ráda, že jsem knihu sehnala a mohu příběh prožívat s Vámi. Děkuji, že jste nám všem dala tuto možnost.

Dobrý den Ivonko, nedá mi nenapsat, a potvrdit recenze ostatních lidí. Mám pocit, že v poslední době se roztrhnul pytel s lidmi co píšou knihy, a často je to jen "moderní" a moc neříkající, krásný marketing, hezké slova o čem knihy jsou, ale obsah povrchní. U vás mám pocit, že taková kniha, jaká se povedla Vám ještě neexistuje! Mluví s duší, mluví úplně jiným jazykem, je tak hřejivá,....ani neumím popsat ty pocity, které s ní prožívám. Chce se mi ji číst všude, ale zároveň nechci ať ji rychle pročtu, protože ty krásné pocity chci prožívat každý den.

Knížka je úžasná! Velmi čtivá a prostě krásná.  

Nemám jiná slova, jen DĚKUJI z celého srdce! Už mám téměř přečteno. Velmi jsem se na ni těšila, krásný obal i obsah. GRATULUJIIII a skutečně otvírá a aktivuje Ze srdce děkuji.

Paní Ivonko, knihu jsem přečetla jedním dechem. A ty závěrečné, hladící kapitoly...krásné.

Mnohokrát děkuji Ivonko ❤️, Vaše videa poslouchám i několikrát ,velmi se mi líbí, nádherně čtete, procítěně, dáváte slovům prostor ,necháváte je doznít...🥰Když Vám naslouchám, je to tak uklidňující, připomíná mi to dětství a čtení pohádek ...☺️ Překrásná kniha...Vaše zážitky, vize jsou tak « živé ». Máte dar přenést nás do děje s takovou intenzitou a zároveň s jemností Vám vlastní. Vaše kniha je živá...dotýká se hlubin v srdci a něco ve mně probouzí...

Krásný den:-), tak už třetí objednávka a já si vždycky myslím, že je poslední.:-))) Knížku rozdávám všem jako dárek a má super odezvu. Kniha je nádherně napsaná, opravdu srozumitelně. Všem říkám, že je to taková pohádka před spaním pro dospělé a přitom skutečná... Shrnula jste všechno, co působí složitě, jednoduchým a milým způsobem + neskutečné se mi líbí ty odstavce. Dobře se tím kniha čte... Mějte se krásně, ať se Vám daří...

Všetko co tvoríte je niečo úžasné, nová knizka silná, liečivá aj slzicky tiekli.🙏🙏🙏 Nedá sa opísať slovami, aká ste nádherná bytosť😇💜🌞, ďakujeme že STE.

Ivonko, tvá knížka je naprosto úžasná!!! Čtu pomalu, jelikož přesně dle tvých slov u toho nějakým způsobem procesuju. Krásné, milé... Přečetla jsem toho už hodně, ale po dlouhé době je to pro mě něco, co se mnou nádherně rezonuje a odpovídá na hromadu otázek. Děkuji.

Krásný den Ivy. Přečetla jsem tvoji knížku jedním dechem. Moc děkuji. Velmi se mnou rezonovala.

Milovaná Antalii. Konečně čtu tvou knihu. Čtu a pláču a čtu a pláču a čtu a pláču... Tolik se mě dotýká, tolik mě dojímá a tak moc mě bolí, že si pořád nemůžu vzpomenout. Děkuji za každé slovo.

Drahá Ivonka, čítam knižku od Teba a chcem Ti za ňu poďakovať. Už po pár kapitolách mi bežia v duši obrazy, ktoré mi dávajú súvislosti a odpovede v mojom živote. Mávam občas vhľady,obrazy a videnia,ale ako čítam Tvoju knihu ako keby to silnelo.. pozdravujem Ťa. Cítim že ma Tvoja knižka obohacuje a za to Ti ďakujem.

Drahá Antali, objednala jsem si Vaši knížku a jsem nadšená a chci Vám moc poděkovat. První stránky jsou naprosto totožné s mým příběhem letošního ledna. Spontánní otevření minulých životů. Těším se až ji dočtu. Děkuji za Vaši překrásnou tvorbu. Mějte nádherné dny.

Ivonka, sadla som si ke knizke vcera a dnes som ju docitala. Nevedela som sa od nej odtrhnúť. Cez tvoju knihu mi prisla informácia, ktorá mi zaklapla do konečného obrazu. Cítim obrovske uvoľnenie v solari ... Dakujem za tvoju múdrosť a knihu, ktorá mi priniesla poslednu puzzle do obrazu. Je plna kľúčov a mnohé som zažila vo svojich životoch. Krasne sa číta...

Kniha je jako let na křídlech motýlích, přes duhu, co končí ne hrncem zlaťáků, ale rozkvetlou loukou. Vše, co píšete a popisujete Vám moc přeji. Cítím z každého písmene Lásku a vděk k životu. Jste, byla jste a budete bohyní Lásky co má v ruce louči, která zapálí ve všem Lasku, čeho se jen dotkne.

Ahoj Ivonko, děkuji za krásnou knížku, inspirující a láskyplnou zároveň... Ilustrace je úžasně sladěná. Jen jedna malá "výtka" - je krátká. Zasloužila by si 3x tak delší variantu. 😉

Kniha je opravdu velmi hustá duchovní polévka pro léčení duše. Musela jsem ji číst nadvakrát, protože nitro křičelo: zastav, je třeba to zpracovat.. Člověk si uvědomí, jaké hlubiny a věky nosíme v sobě a ani o tom moc nevíme... Život je bohatý...

Fotogalerie:

Kde koupit?

Přátelé, knihu můžete koupit v knihkupectví /pokud ji tam zrovna nemají, tak si o ní řekněte - objednají vám ji/, na internetu /megaknihy, dobré knihy, nejlevnější knihy, knihy dobrovský, luxor, knihcentrum, alza, heuréka, mall, aukro, knihkupec, booktook, kanzelsberger, prodej knih, kosmas, martinus, palmknihy, kniháček a mnohé další. Pokud byste rádi knihu s mým podpisem tak adaraya, dary země či u mě v e-shopu /kniha s podpisem i bez/.

Meditace zdraví

V meditaci zdraví se pročistíte pod vodopádem, v řece, krystalem, Zemí, ohněm, větrem. Napijete se z pramene zdraví, projdete uzdravující loukou, natrháte si byliny, uvaříte a vypijete čaj, použijete ozdravnou mast, obnovíte a zregenerujete se v menhirovém kruhu.  Meditace je kvalitně nahraná, namluvená mým hlasem s příjemnou hudbou, má 45 minut. Dostanete odkaz na YouTube, ke kterému máte neomezený přístup. Služba je on-line, při platbě zadávejte bez poštovného. Při platbě ze zahraničí odešlete částku na účet: IBAN: CZ65 6210 6701 0022 1079 4434, BIC /SWIFT/ kód: BREXCZPP + do zprávy napište zdraví a váš e-mail, na který vám zašlu odkazy na meditace. 

333,00 Kč 500,00 Kč

Meditace k zimnímu slunovratu

Meditace k zimnímu slunovratu je namluvená mým hlasem, hraje v ní příjemná hudba, má 40 minut. Dostanete se k ní přes odkaz na YouTube, který je viditelný jen tomu komu ho zašlu. K meditaci máte kdykoli přístup, můžete si ji pustit kolikrát si budete přát. Pustíte v ní vše co již nepotřebujete a táhnete z tohoto roku, očistíte se pod vodopádem, slunovratovým sluncem i ohněm. Projdete si celý rok měsíc po měsíci a přeměníte v krystalech události tohoto roku + uvidíte vize do toho nového. Prostoupí vámi slunovratové brány, krystaly, portály, paprsky...  Odkaz na meditaci prosím nikde nezveřejňujte a nepřeposílejte. Meditace si samozřejmě můžete pustit kdykoli /nejen o slunovratu/ a neomezeně /kolikrát si přejete/. Při objednávce zadejte - bez dopravy /bez poštovného/.  Služba je on-line, při platbě zadávejte bez poštovného. Při platbě ze zahraničí odešlete částku na účet: IBAN: CZ65 6210 6701 0022 1079 4434, BIC /SWIFT/ kód: BREXCZPP + do zprávy napište slunovrat a váš e-mail, na který vám zašlu odkazy na meditace.

500,00 Kč

Sluneční meditace

Provedu vás, mým hlasem v doprovodu příjemné hudby, 40 minutovou meditací s tématem Slunce.  Sluneční meditace vás spojí s vaším slunečním chrámem, propláchne sluneční plazmou, promění slunečními ohni, aktivuje slunečným - hvězdným třpytem, spojí s vaší hloubkou, dary, talenty, rozzáří auru, čakry, tělo, spojí s vaší původní božskou posvátnou geometrií, propojí ve vás sluneční strom /kořeny, korunu, kmen/. Dostanete odkaz na YouTube, který bude viditelný pouze vám, a ke kterému získáte neomezený přístup.    

500,00 Kč

Meditace k léčení traumat z prenatálního období

Provedu vás /mým hlasem v doprovodu příjemné hudby/ téměř hodinovou meditací /40 minut/ týkající se léčení traumat z prenatálního období. Spojíte se v ní se svými delfíny, ocitnete se na místě, než jste šli do tohoto života, kde můžete vnímat kdo vás provází atd., sestoupíte do maminčina bříška, projdete všechny období vývoje plodu, která pročistíte, projdete si porodem, který si prožijete znovu - příjemně, pročistíte co je třeba, užijete si lásku rodičů, pobyt na bříšku maminky, dotepání pupečníku, spojení s kosmickou i zemskou matkou, s vnitřním delfínem a mnohé další... Dostanete odkaz na YouTube, který bude viditelný pouze vám, a ke kterému získáte neomezený přístup.   Služba je on-line, při platbě zadávejte bez poštovného. Při platbě ze zahraničí odešlete částku na účet: IBAN: CZ65 6210 6701 0022 1079 4434, BIC /SWIFT/ kód: BREXCZPP + do zprávy napište prenatál a váš e-mail, na který vám zašlu odkazy na meditace.

500,00 Kč

Meditace lásky, sebelásky, partnerství

Provedu vás /mým hlasem v doprovodu příjemné hudby/ téměř hodinovou meditací /51 minut/ s tématem lásky. Propustíte v ní to co vám brání v plném prožívání lásky /různé strachy, obavy a omezení z tohoto i jiných životů + co vás ovlivňuje z rodových linií/, otevřete se proudu lásky, naplníte své čakry, auru, energetické pole, svá těla, láskyplnou energií, spojíte se, se stromem, portálem, krystaly lásky a svým partnerem.  Dostanete odkaz na YouTube, který bude viditelný pouze vám, a ke kterému získáte neomezený přístup.    Služba je on-line, při platbě zadávejte bez poštovného. Při platbě ze zahraničí odešlete částku na účet: IBAN: CZ65 6210 6701 0022 1079 4434, BIC /SWIFT/ kód: BREXCZPP + do zprávy napište láska a váš e-mail, na který vám zašlu odkazy na meditace.

500,00 Kč

Osobní meditace

Dříve jsem tvořila osobní meditace, ale protože byl o ně velký zájem a mě to vyčerpávalo, tak jsem tuto službu stopla. Často mi píšete o osobní meditace, mandaly, kresby apod.  Napadlo mě, že, když omezím počet kusů, tak by to pro mě mohlo být ok. Dobrá tedy, zkusíme to. Nabízím možnost jedné osobní meditace.  Pokud se tady díváte a je vyprodáno, tak nezoufejte, až meditaci, kterou mám objednánu vytvořím a budu mít čas, chuť, prostor, tak vám tuto možnost znovu nabídnu.  Sledujte tedy web...  Meditaci vám nahraji na YouTube přes odkaz viditelný pouze vám. Bude mít nejspíš 30-45 minut. Můžete vše nechat volně plynout nebo mi do poznámky napsat, že byste si přáli, abych se zaměřila např. na zdraví, lásku, partnerství, vaše talenty, práci... Nejdřív se ovšem podívejte zda by se vám hodila meditace zdraví, lásky, sebelásky, partnerství, léčení traumat z prenatálního období, sluneční, letní atd., které běžně na e-shopu nabízím za 333,- až 500,- Kč. Je pravděpodobné, že by meditace na témata, které jsem již dříve nahrála byla podobná.  Osobní meditace je dražší, protože svůj čas věnuji pouze vám.  

1 500,00 Kč

Osobní krystalická mandala

Dříve jsem tvořila osobní mandaly, ale protože zájem byl obrovský a já nestíhala, tak jsem tuto službu stopla. Jelikož mi stále píšete o osobní meditace, mandaly atd., tak jsem se rozhodla tuto možnost znovu otevřít s omezeným množstvím kusů.  Pokud tady svítí vyprodáno, tak se sem občas mrkněte, časem nejspíš opět tuto službu v omezeném množství nabídnu.  Můžete tvorbu nechat volně plynout nebo si napsat téma, na které ji chcete vytvořit. Krystalickou mandalu vám vyfotím, napíši k ní krátké info + krystaly vám pošlu poštou. Poštovné je v ceně, uveďte při objednávce, bez poštovného. 

1 500,00 Kč

Elektronický balíček

Přátelé, opět přicházím s novou verzí elektronického balíčku. Tentokrát není rozdělen na členství na měsíc, dva, tři, ale je "jednorázový" na dobu "neomezenou" /do odvolání, pokud ucítím, že tuto službu chci zrušit nebo změnit/. Vše co tato služba přináší najdete nyní na webu v menu v podstránkách. Můžete si tedy libovolně listovat čím si přejete. Tyto stránky jsou běžně uzamčené, vidí je pouze "registrovaní uživatelé".  Elektronický balíček obsahuje:   Ukázku knihy s mým příběhem, meditační karty, články a krystalické mandaly k lví bráně, 9 seminářů. Téměř každý seminář /brány obnovy a vnitřní dítě je neobsahují/ obsahuje 4-5 mnou mluvených asi 30 minutových meditací. Semináře jsou na téma energie draka, energie jednorožce, pramen ženy, elementy, chrámy a portály, krystaly, diamantové energie. Můžete si tak poslechnout kolem 20 hodin meditací, tedy několik CD. :-) K tomu vám nabídnu informace, videa, rozhovory k tématu a také některé meditace v psané formě.  Z ČR zaplaťte přes e-shop + v menu vyplňte registraci.  Pokud budete platit ze zahraničí, tak pošlete peníze na účet: IBAN: CZ65 6210 6701 0022 1079 4434, BIC /SWIFT/ kód: BREXCZPP + do zprávy napište balíček + v menu vyplňte registraci. 

1 111,00 Kč

Kniha s podpisem autorky

Putování časoprostorem - Ivona Antalii. Knihu dostanete s podpisem autorky. Zajímají vás věci mezi nebem a zemí či se rádi noříte do příběhu, ve kterém se částečně poznáváte? Pokud ano, tak toto je kniha pro vás. Je psaná osobním příběhem, který prostupuje různými časoprostory, prolíná se s minulými životy i paralelními světy. Navštívíte Atlantidu, Egypt, prastaré civilizace, světy minulé i budoucí, a to nejen na naší planetě, ale i ve vzdáleném vesmíru. Ponoříte se do vzniku všeho, dojdete k mnohým aha momentům, dozvíte se velké množství obohacujících informací, inspirujete se. Skrz příběh, který odkrývá nejen dávná moudra, ale i různé bolesti se otevřou i vaše zranění. Může tak dojít k uvolnění, prožití, pochopení, přijetí, zacelení a uzdravení. Autorka nabízí různé varianty a úhly pohledu. Začnete vnímat multidimenzionálně. Aktivují se vaše vzpomínky, otevřete se moudrosti své bytosti a nastoupíte na mnoho nových cest. Kniha otevírá, aktivuje, léčí, inspiruje, spojuje... Najdete v ní kapitoly o dávných civilizacích, zasvěceních, duchovních dvojčatech, slunečních a vodních bytostech, krystalech, chrámech, portálech, křišťálových lebkách, živlech a mnohém dalším. Vše vám do sebe dokonale zaklapne.   Kniha má pevnou vazbu, 192 stran.  

285,00 Kč 329,00 Kč

Kniha bez podpisu autorky

Putování časoprostorem - Ivona Antalii.  Zajímají vás věci mezi nebem a zemí či se rádi noříte do příběhu, ve kterém se částečně poznáváte? Pokud ano, tak toto je kniha pro vás. Je psaná osobním příběhem, který prostupuje různými časoprostory, prolíná se s minulými životy i paralelními světy. Navštívíte Atlantidu, Egypt, prastaré civilizace, světy minulé i budoucí, a to nejen na naší planetě, ale i ve vzdáleném vesmíru. Ponoříte se do vzniku všeho, dojdete k mnohým aha momentům, dozvíte se velké množství obohacujících informací, inspirujete se. Skrz příběh, který odkrývá nejen dávná moudra, ale i různé bolesti se otevřou i vaše zranění. Může tak dojít k uvolnění, prožití, pochopení, přijetí, zacelení a uzdravení. Autorka nabízí různé varianty a úhly pohledu. Začnete vnímat multidimenzionálně. Aktivují se vaše vzpomínky, otevřete se moudrosti své bytosti a nastoupíte na mnoho nových cest. Kniha otevírá, aktivuje, léčí, inspiruje, spojuje... Najdete v ní kapitoly o dávných civilizacích, zasvěceních, duchovních dvojčatech, slunečních a vodních bytostech, krystalech, chrámech, portálech, křišťálových lebkách, živlech a mnohém dalším. Vše vám do sebe dokonale zaklapne. Kniha má pevnou vazbu, 192 stran. 

265,00 Kč 329,00 Kč

Náhrdelník 1 - 35 cm

Náhrdelník je ze sady 9 dalších v podobné energii. Náhrdelník vnáší světlo do vašeho života, svítí na cestu, rozsvěcuje vás, vaši auru, dodává energii, radost, tvořivost, přináší hojnost, otevírá nové cesty, novou tvorbu, je klíčem, ozdravuje svým světlem, spojuje se sluneční energií, aktivuje sakrální čakru. Všechny náhrdelníky z této sady jsou opláchnuty vodou, vykouřeny palo santem, nabité na Slunci, prostoupené portálem 9.9., spojené se zemí, mají na sobě esenci růže /postříkány růžovou vodou/.  Doporučuji si k němu koupit dřívko palo santo či pyrit. Náhrdelník není na zapínání, je na přetažení přes hlavu.  Obsahuje sluneční kámen, křišťál, citrín, zlatou auru, opál žlutý, karneol.

1 800,00 Kč 2 100,00 Kč

Náhrdelník 3 - 33 cm

Náhrdelník je ze sady 9 dalších v podobné energii.  Náhrdelník uzemňuje, spojuje s přírodními bytostmi, zemí, živly, přírodou, aktivuje "přírodní - přirozené" talenty, otevírá nové cesty, vede, svítí na cestu, přináší indície, informace, očišťuje, vnáší nový svěží vítr do plachet, elán do života, chuť tvořit.  Všechny náhrdelníky z této sady jsou opláchnuty vodou, vykouřeny palo santem, nabité na Slunci, prostoupené portálem 9.9., spojené se zemí, mají na sobě esenci růže /postříkány růžovou vodou/. Doporučuji si k němu koupit dřívko palo santo či pyrit. Náhrdelník není na zapínání, je na přetažení přes hlavu. Obsahuje jaspis obrázkový, křišťál, zlatou auru, opál žlutý, achát ohnivý matný, rodochrozit.

1 700,00 Kč 2 000,00 Kč

Náhrdelník 4 - 32 cm

Náhrdelník je ze sady 9 dalších v podobné energii.  Náhrdelník uzemňuje, spojuje s přírodními bytostmi, zemí, živly, přírodou, aktivuje "přírodní - přirozené" talenty, otevírá nové cesty, vede, svítí na cestu, přináší indície, informace, očišťuje, vnáší nový svěží vítr do plachet, chuť tvořit. Všechny náhrdelníky z této sady jsou opláchnuty vodou, vykouřeny palo santem, nabité na Slunci, prostoupené portálem 9.9., spojené se zemí, mají na sobě esenci růže /postříkány růžovou vodou/. Doporučuji si k němu koupit dřívko palo santo či pyrit. Náhrdelník není na zapínání, je na přetažení přes hlavu. Obsahuje jaspis obrázkový, mokait fazetovaný, opál žlutý, achát ohnivý matný. 

1 600,00 Kč 1 900,00 Kč

Náhrdelník 5 - 31 cm

Náhrdelník je ze sady 9 dalších v podobné energii. Náhrdelník uzemňuje, spojuje s přírodními bytostmi, zemí, živly, přírodou, aktivuje "přírodní - přirozené" talenty, otevírá nové cesty, vede, svítí na cestu, přináší indície, informace, očišťuje, vnáší nový svěží vítr do plachet, elán do života, světlo, radost, hojnost, chuť tvořit. Všechny náhrdelníky z této sady jsou opláchnuty vodou, vykouřeny palo santem, nabité na Slunci, prostoupené portálem 9.9., spojené se zemí, mají na sobě esenci růže /postříkány růžovou vodou/. Doporučuji si k němu koupit dřívko palo santo či pyrit. Náhrdelník není na zapínání, je na přetažení přes hlavu. Je menší velikosti, vhodný na menší či dětskou hlavu. ;-)  Obsahuje jaspis obrázkový, křišťál, zlatou auru, citrín, opál žlutý, mokait fazetovaný, achát ohnivý matný, sluneční kámen, karneol.

1 600,00 Kč 1 900,00 Kč

Náhrdelník 6 - 30 cm

Náhrdelník je ze sady 9 dalších v podobné energii. Náhrdelník probouzí dětskou hravost, radost, tvořivost, spojuje s přírodními bytostmi, aktivuje "přírodní - přirozené" talenty, otevírá nové cesty, vede, svítí na cestu, přináší indície, informace, očišťuje, vnáší lehkost do života, nadhled, sladkost, lásku, laskavost.  Všechny náhrdelníky z této sady jsou opláchnuty vodou, vykouřeny palo santem, nabité na Slunci, prostoupené portálem 9.9., spojené se zemí, mají na sobě esenci růže /postříkány růžovou vodou/. Doporučuji si k němu koupit dřívko palo santo či pyrit. Náhrdelník není na zapínání, je na přetažení přes hlavu. Tento je kratší, vhodný na ženskou menší hlavu či pro dítě.  Obsahuje jaspis obrázkový, křišťál, citrín, měsíční kámen, karneol, rodochrozit.

1 600,00 Kč 1 900,00 Kč

Náhrdelník 7 - 37 cm

Náhrdelník je ze sady 9 dalších v podobné energii. Náhrdelník uzemňuje, spojuje s přírodními bytostmi, zemí, živly, přírodou, aktivuje "přírodní - přirozené" talenty, otevírá nové cesty, vede, svítí na cestu, přináší indície, informace, očišťuje, vnáší nový svěží vítr do plachet, elán do života, chuť tvořit. Všechny náhrdelníky z této sady jsou opláchnuty vodou, vykouřeny palo santem, nabité na Slunci, prostoupené portálem 9.9., spojené se zemí, mají na sobě esenci růže /postříkány růžovou vodou/. Doporučuji si k němu koupit dřívko palo santo či pyrit. Náhrdelník není na zapínání, je na přetažení přes hlavu. Obsahuje jaspis červený, mokait fazetovaný, karneol, opál žlutý, rodochrozit.

1 800,00 Kč 2 100,00 Kč

Náhrdelník 8 - 32 cm

Náhrdelník je ze sady 9 dalších v podobné energii. Náhrdelník uzemňuje, spojuje s přírodními bytostmi, zemí, živly, přírodou, aktivuje "přírodní - přirozené" talenty, otevírá nové cesty, vede, svítí na cestu, přináší indície, informace, očišťuje, vnáší nový svěží vítr do plachet, jiskru do života, chuť tvořit. Všechny náhrdelníky z této sady jsou opláchnuty vodou, vykouřeny palo santem, nabité na Slunci, prostoupené portálem 9.9., spojené se zemí, mají na sobě esenci růže /postříkány růžovou vodou/. Doporučuji si k němu koupit dřívko palo santo či pyrit. Náhrdelník není na zapínání, je na přetažení přes hlavu. Obsahuje jaspis červený, křišťál, zlatou auru, opál žlutý, citrín, karneol, mokait fazetovaný, achát ohnivý matný.

1 600,00 Kč 1 900,00 Kč

Pyrit 5-6 cm

Pyrit udržuje naše vnitřní naladění v rovnováze, bez zbytečných výkyvů, ztrát energie a životní síly. Spolehlivě uzemňuje a ukotvuje, je vhodným pro jedince, kteří jsou "rozlétaní", ať již v myšlenkám či činnosti. V Tradiční čínské medicíně, potažmo ve Feng Šuej, se tudíž využívá jako kámen stability, moci nad vlastním životem, schopnosti se prosadit, realizovat a vytrvat u svých plánů a záměrů. Třpytivý a lesklý pyrit připomíná zlato a frekventovaně se ve Feng Šuej uplatňuje jako jeden z mocných kamenů proudící hojnosti, bohatství a prosperity, přinášející do života také radost, povzbuzení a stabilní životní energii. Napomáhá zhmotňovat naše přání, mít jasný a čistý vhled do životních situací a odhalovat lež či nepoctivost. Dokáže nás posunout v životě vpřed, nastal-li správný čas, a pokud nikoli, ukáže nám tu nejvhodnější cestu a "svítit" nám při kráčení po ní. Pyrit blahodárně působí na imunitní systém, obranyschopnost, kosti a tvorbu buněk. Posiluje trávení, oběhový a dýchací systém, okysličování krve. Potlačuje astma a bronchitidu. Obrázek je ilustrační. Vyberu vám kámen přímo pro vás. ;-)

90,00 Kč

Pyrit 3-4 cm

Pyrit udržuje naše vnitřní naladění v rovnováze, bez zbytečných výkyvů, ztrát energie a životní síly. Spolehlivě uzemňuje a ukotvuje, je vhodným pro jedince, kteří jsou "rozlétaní", ať již v myšlenkám či činnosti. V Tradiční čínské medicíně, potažmo ve Feng Šuej, se tudíž využívá jako kámen stability, moci nad vlastním životem, schopnosti se prosadit, realizovat a vytrvat u svých plánů a záměrů. Třpytivý a lesklý pyrit připomíná zlato a frekventovaně se ve Feng Šuej uplatňuje jako jeden z mocných kamenů proudící hojnosti, bohatství a prosperity, přinášející do života také radost, povzbuzení a stabilní životní energii. Napomáhá zhmotňovat naše přání, mít jasný a čistý vhled do životních situací a odhalovat lež či nepoctivost. Dokáže nás posunout v životě vpřed, nastal-li správný čas, a pokud nikoli, ukáže nám tu nejvhodnější cestu a "svítit" nám při kráčení po ní. Pyrit blahodárně působí na imunitní systém, obranyschopnost, kosti a tvorbu buněk. Posiluje trávení, oběhový a dýchací systém, okysličování krve. Potlačuje astma a bronchitidu. Obrázek je ilustrační. Vyberu vám kámen přímo pro vás. ;-)

55,00 Kč

Palo Santo 10cm

100% přírodní kadidlo Palo Santo (Bursera Graveolens) z certifikovaných plodin v Jižní Americe. Palo Santo neboli Svaté dřevo je exotický strom s charakteristickou intenzivní vůní. Kouř z tohoto kadidla má relaxační účinky, snižuje stres, úzkost, zklidňuje nervové napětí a zlepšuje náladu. Palo Santo můžete používat několika způsoby: Používejte jej jako kadidlo k uvolnění jemné vůně. Zapalte kus suchého dřeva a nechte místnost provonět kouřem. Na začátku můžete kadidlo držet v ruce a použít ho jako vykuřovadlo určitého místa, pak jej vložte do nehořlavé nádoby, aby nadále uvolňovalo aroma. Pro udržení aromatického kouře kadidlo čas od času znovu zapalte. Pokud chcete dosáhnout velmi intenzivní vůně a uvolnit více kouře nebo dokonce odpudit komáry, umístěte suché dřevo do kadidelnice na žhavé uhlí. Kousek kadila umístěte na místo, kde chcete cítit jeho vůni. Nezapalujte. Ideální k zavěšení do skříně nebo auta. Obrázek je ilustrační. Obdržíte 1 kus, který se mi k vám přihlásí. ;-)

70,00 Kč

Hnědá sada země

Hnědá sada spojuje se zemí, kořeny, ukotvuje. Obsahuje: jaspis obrázkový 5-6 cm, jaspis zebra 4 cm, tygří oko - 4 cm, přívěsek na řetízek - tygří oko, vykuřovací dřívko Palo Santo - 10 cm. Jaspis obrázkový přináší klid, oporu a pomoc ve stresu, sjednocuje všechny aspekty života, je ochranným kamenem před fyzickými i duševními riziky, pohlcuje negativní energie, dodává odvahu k naplnění všech záměrů, pomáhá při řešení konfliktů, zvyšuje organizační schopnosti. Jaspis zebra je kamenem štěstí, ochrany, zvláště na cestách, odvrací psychické útoky, negativní magii, pohlcuje negativní energii a rozptyluje negativní myšlenky. Položen pod polštář zahání noční můry, noční vize a strach ze tmy. Dodává krásu, sílu, energii a přináší úspěch. Tygří oko posiluje naši vůli, koncentraci a touhu po seberealizaci. Pomáhá navodit pozitivní myšlenky, odhání negativní myšlenky a pocit beznaděje, zklidňuje nervy. Pomáhá nám k rozvážnému myšlení a samostatnému rozhodování. Palo Santo: 100% přírodní kadidlo Palo Santo (Bursera Graveolens) z certifikovaných plodin v Jižní Americe. Palo Santo neboli Svaté dřevo je exotický strom s charakteristickou intenzivní vůní. Kouř z tohoto kadidla má relaxační účinky, snižuje stres, úzkost, zklidňuje nervové napětí a zlepšuje náladu. Použití: zapalte kus suchého dřeva a nechte místnost provonět kouřem. Na začátku můžete kadidlo držet v ruce a použít ho jako vykuřovadlo určitého místa, pak jej vložte do nehořlavé nádoby, aby nadále uvolňovalo aroma. Pro udržení aromatického kouře dřívko čas od času znovu zapalte. Obrázek je ilustrační. Vytvořím vám sadu přímo pro vás. ;-) 

250,00 Kč

Zelená sada vítr

Zelená sada vás může spojit s elementem větru /vítr v korunách stromů/, ale také s rostlinnou říší, stromy, bylinami, květinami, přírodou a jejími bytostmi.  Sada obsahuje: avanturín 5 cm, fuchsit 5 cm, achát stromový 5 cm, přívěsek na řetízek - achát mechový 2-3 cm, drobné krystaly zeleného chalcedonu a avanturínu 2-3 cm.  Avanturín jako většina zelených kamenů pomáhá navázat bezprostřední vztah s přírodou, s její uklidňující silou a harmonií. Přináší klid, tajuplný třpyt rozzáří každé chmury a rozloží všechny negativní myšlenky. Fuchsit dodává sebevědomí, pomáhá dostat se do psychické rovnováhy a životní pohody, tlumí negativní vlivy v našem okolí, dodává nadhled a pomáhá zmírňovat tendence k naprostému se obětování pro druhé. Ulevuje při problémech s úzkostmi a při depresivních stavech. Achát stromový je silně spjat s přírodou. Má schopnost obnovy narušené rovnováhy, osvěžuje duši a ukazuje vše krásné okolo. Přitahuje bohatství, štěstí a nové přátele. Zelený chalcedon   se používá k odstranění blokád řeči. Velmi dobře ovšem působí i na ostatních čakrách, kde vyrovnává tok energií a tak harmonizuje celé tělo a posiluje nejen látkovou výměnu, ale i imunitu. Obrázek je ilustrační. Vytvořím vám sadu přímo pro vás. ;-) 

250,00 Kč

Modrá sada voda

Modrá vodní sada vás spojí s vodou, mořem, nebem, klidem, pohodou, komunikací.  Obsahuje: modrý křemen 4-5 cm, amazonit 5 cm, sodalit 3 cm, chalcedon přívěsek 2-3 cm, kyanit 3 cm.  Modrý křemen je kamenem klidu, míru a harmonie. Odstraňuje stres a napětí. Pozvedává ducha a navozuje stav hluboké pohody. Aktivuje čakry krku a třetího oka. Zlepšuje komunikaci. Podněcuje duševní vidění. Amazonit podporuje vitalitu a vytváří rovnováhu v našem každodenním životě. Vyrovnává mužskou a ženskou energii, ale také jednotlivé roviny osobnosti. Pomáhá tišit nervozitu, stres, výkyvy nálad, tlumí přebytečnou energii, podporuje vitalitu, udržuje rovnováhu v těle. Sodalit inspiruje tvořivé lidi, odstraňuje blokády, podporuje pravdu. Pomáhá snížit pocit viny, zvyšuje sebedůvěru a odvahu. Uspokojuje nervy, snižuje krevní tlak, posiluje imunitní systém, potlačuje nespavost. Chalcedon je kamenem jenž vyhání strach, deprese, hysterii a smutek. Rozhání iluze, podporuje pokojné pocity, dodává sílu mezilidským vztahům. Uvádí tělo, mysl a ducha do vzájemné harmonie. Dodává krásu, sílu, energii a přináší úspěch ve všech podnicích. Přináší štěstí. Kyanit nám pomáhá dosáhnout duševní rovnováhy. Dodává našemu životu pokoru, spokojenost a klid. Pomáhá nám stabilizovat se, když se cítíme nevyrovnaní a jsme roztržití. Kyanit nám pomáhá k lepšímu soustředění, koncentraci, zlepšuje logické myšlení. Celkově zlepšuje naše duševní schopnosti a intuici. Kyanit je skvělým pomocníkem pro naladění na meditaci. 

250,00 Kč

Zlatá sada sluneční /ohňová/

Zlatá sluneční sada vás spojí se sluncem, ohněm, hojností, zlatou energií, tvořivostí.  Obsahuje: pyrit 5cm, achátový donut 5 cm, oranžový kalcit 4-5 cm, kalcit orchideový 4-5 cm, sluneční kámen 3-4 cm. Pyrit je kamenem intelektu, moudrosti, hojnosti, prosperity a štěstí. Přináší vitalitu, energii slunce, chuť do života, silnou vůli, motivaci a podporuje úspěšnou cestu k cílům. Jako energetický štít blokuje negativní energii, detoxikuje organismus a vrací tělo i mysl do rovnováhy. Pomáhá nám unést zodpovědnost, dodává sebedůvěru, zlepšuje paměť a překonává únavu, vyčerpaní, úzkost, deprese i zklamání. Achát pomáhá nám udržet rovnováhu v každodenním život, dodává nám odvahu a výdrž, přináší úspěch a dlouhý život, posiluje sebeúctu, vztah k vlastnímu tělu a cit, prohlubuje v nás fantazii, kreativitu, vytrvalost, ale i samotnou vůli do života, posiluje v nás důvěru ve vlastní schopnosti. Oranžový kalcit dokáže zmenšovat obavy a stres, posiluje sebedůvěru, posiluje intuici. Kalcit také dokáže vytvářet vstřícné a harmonické prostředí, podporuje konverzaci a pomáhá prolamovat ledy. Jeho teplá oranžová barva je velmi energetizující a pokud jej nosíte u sebe, třeba v kapse, dokáže Vás povzbuzovat, když se cítíte unaveni a bez energie. Kalcit orchideový přináší souzvuk a rovnováhu mezi duchovním a duševním stavem mysli, intuice, inspirace, kreativity.    Sluneční kámen přináší především vitalitu a to přesně takovou, jako přináší sluníčko po zimním období. Při pohledu na něj můžete získat chuť do života a potlačit tak depresivní stavy. Obrázek je ilustrační. Vytvořím vám sadu přímo pro vás. 

250,00 Kč 300,00 Kč

    Pokud jste ze zahraničí, tak na např. na Slovensku noxi.sk či megaknihy.sk. Pokud jste ještě z větší dálky či rádi čtete elektronické knihy: https://www.martinus.cz/?uItem=1323189&fbclid=IwAR14Dxaw0_ibZKEnsLsjY59hgoIkK0s62L6ZrCdY7ya8BWpsdZXcTWSYNYk

    Přeji příjemné čtení, inspiraci, aktivaci, uzdravení...

    Ivona Antalii

    www.kliceksrdci.cz