4.4. - Řekni ano životu

31.03.2020

Čtverka je číslem hmoty, kotvy... 

Dejme do hmoty, do reality tu verzi, která je v souladu se Zdrojem, láskou, životem. 

Ukotvěme ji skrz sebe v Zemi...

Řekněme ano životu, ano planetě, ano obnově, ano znovuzrození.

Ano, i Ty jsi multidimenzionální strážce této Země. Vyjádři se sám za sebe, řekni ano, pokud to tak cítíš. Zvedni ruku, bouchni holí, zmáčkni tlačítko, řekni ano.

Nechť se po zastavení vše rozjede v nových energiích. 

Deaktivujme gen staré Země, vraťme se k prvopočátku, k prvotnímu semenu - jádru a nechme rozkvést nový květ a uzrát nový plod. 

Tvoříme na různých úrovních současně, ve dne i v noci. Odpočívej, buď v sobě, ztiš se a naslouchej.

Vše staré se drolí, odpadává, mění...

Odhoď závaží, rozbij krusty, zruš smlouvy, spal masky, vyndej z těla kulky, šípy, oštěpy, odemkni zámky, pouta, okovy, rozpusť sliby, pusť to vše...

Vtáhni celou svou bytost ze všech světů, dimenzí, realit, časů a prostorů do sebe, do svého srdce. Vnímej, jak zde hoří plameny, voní květina, září paprsky. 

Vtáhni do srdce vše co máš rád-a. Lidi, které miluješ, místa, kde se rád-a nacházíš, co rád-a tvoříš, vůně, které rád-a cítíš, to, co rád-a prožíváš, vnímáš. 

Poté vše vydechni do okolí a ukotvi skrz sebe v Zemi. 

Nechť tato energie neutralizuje vše čeho se dotkne, nechť rozlije do kraje nové energie, nechť rozběhne a ukotví Novou Zem. 

Propoj diamantovou energii ve svém srdci s diamantem Země, vesmíru, s dalšími diamantovými srdci. Vytvoř multidimenzionální energii diamantových srdcí napříč časem a prostorem. 

Nacházíš se v tichu, v bezčasovosti.

Nádech a hluboký výdech do Země, nádech a hluboký výdech do těla.

Nová tvář, nové tělo, nová multidimenzionální bytost, galaktický člověk. 

Tady a teď.

Ivona Antalii
www.kliceksrdci.cz

Další inspirativní články k tématu:

https://www.kliceksrdci.cz/l/rovnodennost-2020-rozkvet-lidskych-srdci/

https://www.kliceksrdci.cz/l/stara-realita-se-borti/

https://www.kliceksrdci.cz/l/zvednete-kotvy-a-ukotvete-se-v-nove-energie/

https://www.kliceksrdci.cz/l/svetelna-sit/

https://www.kliceksrdci.cz/l/galakticka-bytost/

https://www.kliceksrdci.cz/l/nova-tvar/

https://www.kliceksrdci.cz/l/jsem-zivot/

https://www.kliceksrdci.cz/l/energie-srdce/

https://www.kliceksrdci.cz/l/casove-kapsle/