Rovnodennost: Rozkvět lidských srdcí

15.03.2020

Přichází rovnodennost, rovnováha...

Vše se vynulovává, zastavuje, vyrovnává, aby se mohlo rozběhnout jinak, v nových energiích.

Před příchodem nového, vždy nastává chaos a pád toho starého. Věž se hroutí, aby mohla být postavena nová či nebyla žádná. 

Strachy se vyplavují z nás, našich rodů, národů, z historie Země. 

Prociť, přijmi, uvolni strach ze smrti, z katastrofy, z hladu, z konce všeho, ze ztráty milovaných...

Až to vše v Tobě umře, tak se začne rodit něco nového. 

Uvědomme si, že to, co jsme vnímali jako samozřejmost, samozřejmostí být nemusí. 

Uvědomme si také, že nepotřebujeme kupovat zbytečnosti, zatěžovat planetu, ničit přírodu. Važme si života, lidí, zvířat, přírody, Země, všeho co máme.

Vše utichá, noří se do sebe, klid, zastavení...

Pečuj o své tělo, svou imunitu, spoj se s duší, medituj, propoj se s přírodou, elementy, živlovými bytostmi.

Jdeme k prvopočátku, k prvotnímu jádru - semenu, kde vše vzniká. 

Můžeme začít znovu, s čistým štítem. Tvořit vše z bodu tady a teď a zároveň v propojení se vším. 

Datum 2020 je číslem rovnováhy. Stoupni si mezi čísla 20:20 a prociť vyrovnání všeho, co bylo pokřiveno. 

Tento datum je také číslem hmoty - 4. Vše, co jsme po celé generace potlačovali, nyní vidíme a cítíme ve hmotné realitě, abychom to mohli přeměnit.

Jarní rovnodennost 20.3.2020 je takovou postupkou 2.3.4. Jdeme z duality do tvořivé trojky, kde se vše projevuje v hmotné realitě. Celkem je to 9 - ukončení něčeho starého, dokončení a směr k duchovnu. 

Roztáčíme nové energie - energie srdce.

Dochází k tomu, že lidé soucítí, otevírají srdce, vyplavují z něj stará zranění, příroda si vydechla, nezatěžují ji továrny, přeplněná města. 

Otevři srdce ještě více, nech je rozkvést a vnímej, jak skrz ně rozkvétá celá planeta. Láska se uvolňuje z lidských srdcí, voní a neutralizuje vše čeho se dotkne. 

Příroda také rozkvétá, mláďata se rodí, vše se obnovuje, znovuzrozuje...

Máme možnost začít znovu a jinak. ;-)

Ivona Antalii
www.klicekrdci.cz