Luhačovice a prameny

Již v dětství jsem Luhačovice měla ráda, studovala jsem tady a později jezdila na víkendové relaxační pobyty.

Dříve jsem nabízela v Luhačovicích procházku pro ženy s názvem Pramen ženy. Letos si můžete vybrat ze tří možností. 

Projdeme se po kolonádě, občerstvíme se prameny, posedíme v kavárně /bude-li to možné/, dáme nějakou tu meditaci v přírodě /pokud přijde/. Prostě si uděláme čas na sebe, krásu, pohodu, relax. 

Aromaterapie, muzikoterapie, meditace, vědomá procházka, karty, odpočinek, prameny. 

Akce jsou pro menší skupinky. Termíny, čas a program se můžou měnit. 

Vstupné 500,- Kč. 

Na akcích fotím a fotky někdy zveřejňuji. 

Těším se...

Ivona Antalii

www.kliceksrdci.cz

Novinka - tři okruhy:

Okruh 1 /pro všechny, kratší, pohodové/

Procházka po kolonádě, občerstvení /není v ceně/, ochutnávka pramenů: Josef, Aloiska, Dr. Šťastný, Vincentka, Nový Jubilejní, Ottovka, procházka ptačí stezkou, posezení v přírodě, aromaterapie, muzikoterapie, meditace, sdílení, karty. 

Okruh 2 /pro všechny, delší, procházka k přehradě/

Procházka po kolonádě, občerstvení /není v ceně/, ochutnávka pramenů: Dr. Šťastný, Vincentka, Nový Jubilejní, procházka k přehradě, posezení v přírodě, aromaterapie, muzikoterapie, meditace, karty.  

Okruh 3 /ženské prameny /vhodné pro ženy/, lehká turistika/

Procházka po kolonádě, občerstvení /není v ceně/, ochutnávka pramenů: Dr. Šťastný, Vincentka, Nový Jubilejní, Ottova, Marie, Viola, procházka k Jezírku lásky, posezení v altánku, aromaterapie, muzikoterapie, meditace, karty.   

Program i čas se může měnit. Při nepřízni počasí či malém počtu přihlášených se akce ruší. 

Pokud máte zájem, tak si objednejte viz. níže přes e-shop. 

Lázně Luhačovice jsou čtvrté největší lázně České republiky a nejnavštěvovanější moravské lázně. Jejich úctyhodná tradice trvá už déle než tři století.

Přirozeným centrem lázeňského života je luhačovická kolonáda, vybudovaná v polovině 20. století dle architekta Oskara Pořísky. Kolonádu začínající u Jurkovičova domu vytvářejí tři propojené objekty - Velká kolonáda, Malá kolonáda a hala Vincentky.

Luhačovická kolonáda velmi získala po rozsáhlé rekonstrukci v letech 2018-2019. Stala se opět příjemným procházkovým místem pro korzující lázeňské hosty a turisty stejně jako lázeňský park. Naleznete zde i turistické informační centrum či interaktivní výstavu věnovanou minerálním pramenům.

Právě na kolonádě a v parku nasajete pravou lázeňskou atmosféru

Proč si hned zamilujete kolonádu v Luhačovicích?

 • zdroj energie v každé roční době!
 • funkcionalistická památka ČR
 • unikátní hala minerálky Vincentky
 • další pítko Vincentky venku
 • tradiční kolonádní koncerty
 • elegantní prosklení a lavičky
 • odpočinkové zóny v atriích
 • stylové obchody, restaurace
 • vyhlášené lázeňské oplatky
 • umělecká galerie ART GALLERY
 • parková výsadba, vodotrysk, lesy...

Luhačovské prameny:

Pramen MUDr. Františka Šťastného

Nejzajímavější z luhačovických pramenů vyvěrá na severozápadním úpatí Velké Kamenné severozápadně od Lázeňského divadla. Byl objeven začátkem 20. století během kopání studny Janovky, v jejímž dnu se prováděl zkušební vrt. V hloubce 39 metrů došlo k erupci proplyněné minerální vody, která začala stříkat do výše 20 metrů. Pramen se stal evropskou senzací a získal jméno Gejzír. Brzy se ukázalo, že pramen způsobuje snižování vydatnosti okolních pramenů. Byl proto zregulován, spoután a znovu vystrojen, tentokrát pod názvem Pramen MUDr. Františka Šťastného. František Šťastný byl luhačovický rodák umučený nacisty za to, že v době druhé světové války pečoval o raněné partyzány.

Pramen je volně přístupný veřejnosti. Výtok pramene je regulován na 5 l/min.

Přírodní, velmi silně mineralizovaná, jodová, uhličitá, minerální voda hydrogenuhličitano- chlorido-sodného typu se zvýšeným obsahem lithia, stroncia, barya, bromidů, fluoridů a kyseliny borité, studená, hypertonická.

Vincentka

Je nejznámějším luhačovickým pramenem. Vyvěrá na lázeňském náměstí a je jímána v hloubce 50,2 m. Byla známa odnepaměti a původně nesla název "Hlavní pramen". Koncem 18. století byl pramen obezděn a zastřešen, později se nad ním vybudoval pavilon ve tvaru kaple. Stěny kaple zdobily malby a zlatý nápis "Nemocnému k útěše, zdravému k potěše". Pramen byl pojmenován podle majitele zdejšího panství, hraběte Vincence Serényiho, který se zasloužil o rozkvět lázní. V roce 1947 se budovala nová kolonáda a v rámci její výstavby byl pramen umístěn do současné haly. Zde je sveden k výdejnímu pultu, odkud lze minerální vodu nabírat jak studenou, tak ohřívanou. Vincentka se používá k pitné léčbě a k léčebným inhalacím. Vydatnost pramene činí 14 l/min.

Od září 2018 probíhá revitalizace luhačovické kolonády a haly Vincetka. Cílem je záchrana objektu kulturního dědictví s rozšířením o výstavní expozici a zkvalitnění prostor pro hosty. Jedná se o nezbytné práce, které pomohou navrátit této kulturní památce svůj původní vzhled. Kolonáda byla opět slavnostně otevřena pro veřejnost 27. listopadu 2019.

Hala Vincentka byla opět zpřístupněna veřejnosti 12. srpna 2019. Vzhledem k náročnosti technologických postupů budou restaurátorské práce pokračovat i po tomto termínu, avšak již za plného provozu. 

Přírodní, velmi silně mineralizovaná uhličitá, jodová minerální voda hydrogenuhličitano-chlorido-sodného typu se zvýšeným obsahem barya, bromidů, lithia, fluoridů a kyseliny borité, studená, hypotonická.

Ottovka

Je třetím nejznámějším pramenem. Původně vytékala ze strže zvané "V Zelnici". Ta se nacházela na pravém břehu Horní Olšavy na úpatí Malé Kamenné. V roce 1905 byl pramen, který původně vytékal z pukliny v pískovci, zachycen v kamenném sklípku. K dalším úpravám došlo v letech 1929 - 1939, kdy se nad pramenem postavila klenutá jeskyně uzavřená mřížovou branou. V té době se nedaleko jejího skutečného výtoku zbudoval kruhový pavilon a malá výtoková kašna, kudy voda vytéká nepřetržitě po celý rok. Své jméno dostal pramen podle dalšího člena rodu Serényiů, hraběte Otty.

Vydatnost pramene je pouze 3 l/min.

Přírodní, velmi silně mineralizovaná uhličitá voda hydrogenuhličitano-chlorido-sodného typu se zvýšeným obsahem kyseliny borité, lithia, bromidů, studená, hypotonická.  

Pramen Nový Jubilejní

Pramen Nový Jubilejní byl navrtán v roce 1988. Nachází se mezi Společenským domem a vilou Alpská růže. Přírodní léčivý zdroj vyvěrá v hloubce 50,5 m a je využíván hosty akciové společnosti Lázně Luhačovice k přírodním minerálním koupelím a inhalacím.

V září 2013 byl pramen Nový Jubilejní slavnostně zpřístupněn veřejnosti.

Nově vzniklý pavilon má tvar kruhu a je obklopen stále zelenými rododendrony. Tím vzniklo uzavřené intimní zákoutí otevřené pohledům na okolní stavby. Uprostřed kruhu se nachází samotný vodní prvek, pítko, jehož tvar připomíná krystal soli. Ta je ve zdejších minerálních pramenech bohatě obsažena a podle legendy o solných sloupech ukrytých v zemi symbolicky vystupuje nad zem. Tvar krystalu ladí se strohou funkcionalistickou architekturou přilehlého Společenského domu. Horní část kvádru tvoří skleněná nádoba, pod níž se voda rozstřikuje a vnáší do celé kompozice pohyb. Minerální vodu je možné nabírat u čtyř okrasných kohoutků s nevšedním technickým řešením. Kohoutky ovládá fotobuňka, která reaguje na pohyb návštěvníka již při vstupu do prostoru a ne až u vlastního pramene. Strany kvádru nesou květinové motivy, které vycházejí z původního názvu "Luční pramen". Zobrazenými motivy jsou květy bedrníku, které se staly základním motivem a inspirací Jurkovičovy architektury. Celý prostor dotváří výrazná atypická čtrnáctimetrová lavice s opěradlem vyrobená ze speciálního dřeva severského smrku. Dřevěná lavice symbolicky propojuje pavilon s vilou Alpská růže, která je nejcharakterističtější budovou alpského stylu z druhé poloviny 19. století.

Přírodní, velmi silně mineralizovaná uhličitá, jodová minerální voda, hydrogenuhličitano-chlorido-sodného typu se zvýšeným obsahem lithia, barya a kyseliny borité, studená, hypotonická.

Viola

Na konci roku 2010 došlo v Malé Kamenné poblíž stávajícího pramene Ottovky k objevení pramene nového. Pojmenován byl "Viola". Jímá se z vrtu do hloubky 70 m kde je umístěno čerpadlo. Její voda je vhodná pro pacienty s onemocněními dýchacího ústrojí, s onkologickými nemocemi, žaludkem, žlučníkem, diabetem nebo s nemocemi cév. Jeho vydatnost je 18 litrů za minutu. K prameni je možné se dostat od Ottovky cestou směrem ke kostelu a na první křižovatce pěšin ostře zatočit vpravo do mírného kopce. Pramen se nachází po asi 50 metrech na levé straně od cesty.

Marie 

Pramen Marie se nachází v lese na konci křížové cesty vedoucí od pramene Viola a poblíž dřevěného altánku při turistické cestě k Jezírku lásky.

Průzkumný vrt byl realizován v letech 2008 - 2010. Voda slouží k pitné kúře, kilometr dlouhým potrubím je dovedena i do Lázeňského léčebného domu Praha.

Zdroj pramene prošel nedávno velkou rekonstrukcí a byl vzhledově sjednocen s nedalekým pramenem Viola. Vzhledem k jeho nízké mineralizaci prý dokonce původně ani nedostal statut přírodního léčivého zdroje. To se Marii povedlo až napodruhé.

Pramen Marie vznikl z podmětu ředitelky Lázeňského léčebného domu Praha Anny Kneblové. Vrt pramene se nachází v lese poblíž dřevěného altánku u turistické cesty k známému Jezírku lásky a jeho minerální voda je vedena potrubím dlouhým 900 metrů do LLD Praha. Pramen Marie je označován jako přírodní středně mineralizovaná studená hypotonická voda hydrogenuhličitano vápenato sodného (hořečnatého) chemického typu.

Voda z pramene Marie je veřejnosti volně dostupná jak u recepce Lázeňského léčebného domu Praha, tak přímo u jeho vrtu. Tady se však občas stává, že z kohoutku ani nekápne ...

Jeden z nejstarších luhačovických minerálních pramenů, známý už před rokem 1770 a používaný od 20. let 19. století. Aloisce se říkalo také Lesní pramen, Pramen v hoře nebo Luisin pramen. Vydatnost Aloisky je pouze tři litry za minutu.

Aloiska

Minerálka Aloiska v Luhačovicích vyvěrá v parku nad Bílou čtvrtí na jihozápadním úpatí Velké Kamenné, asi o 30 metrů výše než ostatní prameny. Nad původní studánkou a pozdější kamennou jímkou je dnes dřevěný pavilon. Ve 20. století začala vydatnost pramene klesat. Starý pramen se zrušil, znovu zachytil ve studni hluboké 14,4 metrů a získal jméno Aloiska. Současná podoba pavilonu pramene je z roku 1963. 

Aloiska je ideální minerálka k pitným kúrám při onemocnění zažívacích orgánů. Luhačovické minerálky jsou proslulé v celé Evropě. Uplatňují se při lázeňské léčbě dýchacího ústrojí, pohybového ústrojí, trávicího ústrojí, oběhového ústrojí, cukrovky i rekondici po onkologické léčbě.

Minerální pramen Sv. Josefa

Tento minerální pramen vyvěrá v blízkosti kostela Svaté Rodiny. V roce 1994 byl původně zamýšlen jako zkušební vrt do hloubky 500 m, kvůli komplikacím byl vrt dobudován až v roce 2000 a přeměněn na čerpací objekt. Pro veřejnost je pak určena kašna tohoto pramenu. Pro svou nízkou mineralizaci je voda velmi vhodná k pitné léčbě při onemocnění trávicího ústrojí, dýchacích cest a k uhličitým koupelím. Vydatnost pramene je 30 l/min.