Solfeggio frekvence

16.01.2023

Stejně jako skrytá frekvence 432 Hz, se ze světa ztratily i frekvence další. Všechny frekvence z matematického hlediska, vycházející z posvátné geometrie, mají svůj účel. Léčení zvukovými vibracemi a vlnami je založeno na tom, že zvuk je schopen prostupovat skrze jakoukoliv hmotu. 

Z léčitelského hlediska je zvuk schopen prostupovat našimi buňkami a přetvářet jejich strukturu, podle dané frekvence, kterou přijímají. 

Naše tělo je principem jako ladička, která je schopna se naladit na frekvence okolí. 

Pouštíme-li si opakovaně určité frekvence, tak se naše buňky postupně s těmito frekvencemi slaďují.

Vesmír je jedna velká harmonická stupnice. 

Vše je jedna velká matematická harmonie, ze kterých je možné odvodit a vypočítat přesné frekvence, které mají svůj účel a schopnosti. Jedními z nich jsou, dlouhou dobu skryté, SOLFEGGIO FREKVENCE, které jsou specifické svými léčivými vlastnostmi.

Frekvence - tóny Solfeggio představili Dr. Joseph Puleo a Dr. Leonard Horowitz v sedmdesátých letech a byly inspirovány skutečnou vědou. Názvy těchto tónů mají své kořeny v jedenáctém století, kdy hudební teoretik Guido z Arezza vyvinul šestinotovou vzestupnou stupnici: út, re, mi, fa, sol a la. Sedmý tón, si, přišel o něco později.

Frekvence solfeggio jsou součástí staré šestitónové stupnice, o níž se věří, že obsahovala posvátnou hudbu, včetně slavných a krásných gregoriánských chorálů.

Zjistilo se, že tyto jedinečné tóny, hudba zpěv podporují duchovní podstatu člověka, pokud jsou hrány harmonicky. Každý jeden solfeggio tón obsahuje přesné frekvence pro vyrovnání energie, udržení duše, mysli a těla v dokonalé formě harmonie.

Solfeggio je použití slabik sol-fa k tónům stupnice, tedy solmizaci. Solfeggio je také známé jako pěvecké cvičení.

Léčení zvukem je účinné při léčení fyzických, generačních a emočních traumat v naší DNA pomocí vibrací a frekvencí. Výsledky ukázaly, že hudba a zvuk jsou užitečné pro posílení terapií pro transformaci mozku a zmírnění mentálního, emocionálního a fyzického utrpení.

Solfeggio frekvence mají pozitivní účinky, protože rezonují v souladu se Schumannovou rezonancí.

Moderní věda teprve nyní začíná zjišťovat, co již před staletími moudří muži věděli a že všechno (včetně vás), je v konstantním stavu vibrací. Nejvíce elementárnímu stavu vibrací se blíží zvuk. Všechno má optimální spektrum vibrací a tento stav se nazývá rezonance. 

Když jsme v rezonanci, jsme v rovnováze. 

Jeden ze způsobů, jak využít zvuk a léčit tělo, je si uvědomit, že každý orgán a každá buňka, absorbuje a vydává zvuk.

Emoce a mentální stavy mají své rezonanční frekvence, to je tajemství síly spirituální hudby a zpěvu či vhodně namluvených pasáží. Když je rezonanční kmitočet aktivován dostatečně dlouho, tělo a mysl začne rezonovat ve stejném rytmu a je vytvořen pocit odpovídající rezonančnímu kmitočtu. 

Terapeutické účinky zvukových vln se používají k přeskupení frekvencí mysli.

Bez ohledu na to, čemu určitá osoba věří, a protože každá nota starověké stupnice Solfeggio má zvuk odlišný od konvenční hudební stupnice, poskytují tyto tóny nové stimuly pro mysl a somatický systém (tělo). V poslední době přijímají vědci názor, že již samotné poskytnutí nového podnětu je pro mozek v mnoha ohledech přínosem, konkrétně ve vztahu k plasticitě mozku (tj. udržení mladé, zdravé a aktivní mysli). 

Souběžně s tím, jak se Vaše mysl uzdravuje, odpovídá také tělo a sklízí tím své vlastní plody.

Například, jedna ze Solfeggio frekvencí 528Hz, se vztahuje k výrazu "MI" a toto označení je odvozeno od "MI-ra gestorum" v latině znamená "zázrak". 528Hz je to přesný kmitočet používaný v genetice při úpravách poškození DNA, principiálně je to zásah do struktury, na které je založen život.

V laboratorních podmínkách byly mrazeny různé druhy vody, za působení Solfeggio frekvencí a pozornost byla zaměřena na vytvořené krystaly. 

Zjištěný výsledek byl, že voda má tendenci vytvářet dobře uspořádané, šestiúhelníkové krystaly, které obsahují minerální látky v optimální rovnováze. Přírodní voda, vycházející ze země, má schopnost vytvářet krystalickou strukturu, kdežto voda z vodovodu ošetřená uměle přidáním chemikálií, jako je chlór nebo jinak znečištěná, má tuto schopnost omezenu.

Jak naslouchat Solfeggio frekvencím? 

Důležité je soustředit se na vydávaný tón. Zpočátku (prý) můžete pocítit symptomy jako bolesti hlavy, škubání nebo dokonce pocit na zvracení. To je normální, neboť tóny odstraňují energetické bloky z vašeho těla, aby vaše přirozené elektromagnetické pole mohlo posílat více energie do tělesných oblastí, které to potřebují.

K dosažení nejlepšího účinku se doporučuje poslouchat jakoukoliv ze Solfeggio frekvencí aspoň jednou denně, během dne můžete naslouchat, kolikrát chcete. 

Nejlepší účinky se dostavují po šesti týdnech každodenního naslouchání.

Více hudby: 

UT - 396 Hz - Osvobozující pocit od viny a strachu

Tón UT může být používán jako prostředek pro realizaci cílů a dodává sílu nebo energii v dosažení cíle. Tato uzdravující zvuková frekvence má blahodárné účinky ve vztahu k pocitům viny. Tato frekvence očišťuje od pocitu viny, který často představuje jednu ze základních překážek k realizaci cílů. Tím umožňuje dosažení těchto cílů. Tato frekvence UT vás zbavuje pocitu viny a strachu tím, že snižuje obranné mechanismy. Tato Solfeggio frekvence může být také použita jako prostředek probuzení, vystřízlivění a návratu k realitě.

RE - 417 Hz - Vracení situace a usnadnění změn

Tento tón je spojen s rezonancí a empatií. Tón RE může změnit určité odcizení člověka od Boha a jeho návrat na správnou cestu. Vyčistí traumatické zážitky a vymaže destruktivní vlivy minulých událostí. Může být použit pro odstranění omezujících pocitů či dojmů, které brání člověku v dosažení svých životních cílů. Tón RE podporuje energeticky buňky a DNA, aby fungovaly optimálním způsobem a to tak, že dodají energii Vašemu tělu za využití svého tvůrčího potenciálu

MI - 528 Hz - Transformace, zázraky a oprava DNA, frekvence lásky

Tón MI slouží k návratu lidské DNA do svého původního, téměř dokonalého stavu za podpory energie působící z této frekvence. Tím, jak dochází k opravě DNA, probouzejí se blahodárné účinky našeho těla, zvyšuje se množství životní energie, jasnost mysli, probouzí se a aktivuje tvořivost, lidské tělo se dostává do pocitu hlubokého vnitřního klidu. Tón MI také otevírá lidem hluboké duchovní zkušenosti a osvícení.

FA - 639 Hz - Soudržnost /vztahy/ harmonizace mozku

Tato frekvence pomáhá v mezilidských vztazích, umožňuje vytvoření harmonické společnosti a tvoří harmonické mezilidské vztahy. Tónu FA lze použít k řešení vztahových problémů, problémů v rodině, mezi partnery, přáteli a k řešení sociálních problémů. Pokud hovoříme o procesech na buněčné úrovni, tón FA podporuje komunikaci buňky se svým okolím. Tato starobylá Solfeggio frekvence posiluje komunikaci mezi lidmi, porozumění, toleranci a lásku. Tato frekvenci lze také použít pro komunikaci s paralelními či duchovními světy.

SOL - 741 Hz - Vyjádření, řešení, probouzející intuici, spojuje s nelineárním poznáním

Tato frekvence čistí buňky od toxinů. Časté používání této frekvence vede ke zdravějšímu a jednoduššímu způsobu života, což můžete ještě více podpořit zdravým jídlem zbaveným různých druhů toxinů. Tón Sol čistí buňky energeticky od různých druhů elektromagnetického záření a znečištění. Tento tón Vás vede k čistějšímu, stabilnímu a duchovnímu životu.

LA - 852 Hz - Prohloubení intuice, navracející k duchovnímu řádu /osvícení/, láska bez podmínek

Tento tón probouzí jakýkoliv systém do jeho původního, perfektního stavu. Je spojen se Světlem a Duchem, umožňuje přímé prožitky a návrat k Jednotě. Tato frekvence obnovuje propojení člověka s energií duchovního světa a umožňuje zažít Jednotu.

528 cyklů za sekundu, je doslova jádrem tvůrčích frekvencí přírody. 

Je to láska, prohlašuje proslulý lékařský výzkumník Dr. Leonard G. Horowitz (specialista na genetickou biochemii). Tento doktor má podíl na tom, že ke stávajícím Solfeggio frekvencí přibyly další tři a jedná se o 174 Hz, 285 Hz, ve spodní části stupnice, a 963 Hz v horní části stupnice a po přidání se s šesti původních Solfeggio frekvencí, vytvořily tři ideální trojice 3x3 = 9

Význam doplňkových tónů:

174 Hz

Nižší tóny jsou podobné přírodním anestetikům. To vede k odstranění fyzické a duševní bolesti. Tato frekvence dává Vaším orgánům pocit bezpečí, zabezpečení a lásky a motivuje je k co nejlepší činnosti.

285 Hz
Tento tón je užitečný při pomáhání léčbě ran z energetického hlediska, popálenin, nebo k léčbě jakékoliv jiné formy poškození tkáně. Tato frekvence pomáhá návratu tkáně do své původní podoby. Ovlivňuje energetická pole tím, že jím zasílá zprávy o restrukturalizaci poškozených orgánů.

963 Hz
Tento tón probouzí jakýkoliv systém do jeho původního, perfektního stavu. Je spojen se Světlem a Duchem, umožňuje přímé prožitky a návrat k Jednotě. Tato frekvence obnovuje propojení člověka s energií duchovního světa a umožňuje zažít Jednotu.

Mezi Solfeggio frekvencemi existují zajímavé matematicko fyzikální vztahy. Rozdíl mezi třemi prvními, druhými a třetími frekvencemi v kruhu je 111 Hz.

128 Hz 

Tato nízká frekvence má léčebný účinek na vaše tělo a uklidňující vliv na nervový systém, čímž podporuje zdraví a relaxaci.

Zvyšuje hladinu oxidu dusnatého – plynu, který je přirozeně přítomen v našem těle. Oxid dusnatý má mnoho funkcí – působí jako posel mezi buňkami, neurotransmiter a hormon. Pomáhá rozšiřovat cévy, podporuje zdravé srdce, zvyšuje výkon mozku, zlepšuje sexuální zdraví, zvyšuje průtok krve. 

Stabilizuje vaše energetické pole a navozuje rovnováhu vašeho těla i duše, abyste se mohli soustředit na věci, které jsou důležité a mají na vás pozitivní vliv.

Zvuk, který tento nástroj vydává, vytváří vibrace, které mohou aktivovat samoléčebné procesy v organismu, snižovat bolest, vyrovnávat nervový systém, napomáhat pohybu krve a lymfy, zklidňovat záněty.  

528 Hz: frekvence lásky, zázračný tón, frekvence transformace

Tón MI slouží k návratu lidské DNA do svého původního - téměř dokonalého stavu za podpory energie působící z této frekvence. Tím, jak dochází k opravě DNA, probouzejí se blahodárné účinky našeho těla, zvyšuje se množství životní energie, jasnost mysli, povědomí, probouzí se a aktivuje se tvořivost a lidské tělo se dostává do pocitu hlubokého vnitřního klidu.

Opravu DNA do původní podoby podporují oficiálních poznatky současných genetiků.

Navíc tato frekvence 528 hz zvyšuje energii, tvořivost, vnitřní klid, přivádí duchovní zážitky a osvícení. Tón MI a frekvence 528 hz je známá svými silnými transformačními účinky na lidský organismus, protože pomáhá redukovat stres a navozuje harmonii v našem těle tím, že snižuje stresový hormon kortizol, na což navazují jeho blahodárné účinky zvýšeného množství energie. Tím pomáhá k vitalitě a celkové zdraví a hlavně procesu uzdravení a rekonvalescence.

Pomáhá také při vyvažování a ladění čakry Solar Plexus, což pomáhá k většímu sebevědomí, sebelásce a sebeúctě. Když zkombinujeme tyto 2 silné zdroje zvuku a vibrací, to, co získáme, je naprosto zázračné.

Studie z Japonska z roku 2018 zjistila, že hudba naladěná na frekvenci 528 Hz výrazně snižuje stres v endokrinních a autonomních nervových systémech a to dokonce i po pouhých pěti minutách poslechu.

Ve studii publikované v Journal of Addiction Research & Therapy frekvence 528 Hz snížila toxické účinky etanolu, hlavní složky obsažené v alkoholických nápojích, na buňky. Ještě více ohromující bylo, že tato frekvence také zvýšila životnost buněk asi o 20 procent.

417 Hz: tvořivost, usnadnění změn

Tento tón je spojen s rezonancí a empatií. Tón RE může změnit určité odcizení člověka od Boha a jeho návrat na správnou cestu. Vyčistí traumatické zážitky a vymaže destruktivní vlivy minulých událostí. 

Může být použit pro odstranění omezujících pocitů či dojmů, které brání člověku v dosažení svých životních cílů. Tón RE podporuje energeticky buňky a DNA, aby fungovaly optimálním způsobem a to tak, že dodají energii Vašemu tělu za využití svého tvůrčího potenciálu.

Frekvence 417 Hz odstraňuje veškerou negativitu v nás a doslova nás od ní očišťuje. 

Je to frekvence, která může přinést změnu. Znamená začátek nové cesty v životě a je tak mocná, že dokáže zvrátit a napravit negativní události.

Čistí traumata a negativní vzpomínky a také pomáhá mazat destruktivní vlivy z minulosti. Pomáhá k odstraňování negativních a omezujících pocitů.

Frekvence 417 hz podporuje energetický buňky a DNA, aby fungovaly optimálním způsobem a to tak, že dodají energii tvému tělu za využití svého tvůrčího potenciálu.

Théta mozkové vlny (4-8Hz) 

Théta vlny nás uvádí do stavu hluboké relaxace a meditace nebo do úrovně spánku REM (rychlé pohyby očí a snění). V těchto vlnových délkách se zlepšuje paměť, prohlubuje intuice, zvyšuje se schopnost řešit problémy, a to především na mentální úrovni.

432 Hz: frekvence harmonie a lepší duševní pohody

Poslech hudby naladěné na 432 Hz vytváří pocit klidu a pohody, protože je harmonickou intonací přírody.

Tato frekvence navíc pomáhá také při uvolňování negativní energie, stresu a může nás snadno dostat do hlubokého stavu klidu, kde je relaxace přirozená.

Je to přirozená a snadná cesta, která spojuje tělo a vědomí s přírodou.

Hudba 432 hz je ideální a vhodná pro hluboké meditace a relaxace. Často se používá pro zlepšení regenerace a podpora léčby pro fyzické a hlavně duševní zdraví.

Poslech hudby laděné na frekvence 432 Hz ovlivňují naši psychiku i naše pocity a reakce mozku, která je spojená s našimi hormony.

V praxi to znamená, že tato frekvence pomáhá při uvolňování serotoninu, dopaminu a endorfinů, které mají velmi pozitivní vliv na naše duševní zdraví a jsou klíčové, protože pomáhají předcházet vzniku a rozvoji deprese a úzkosti. Mimo to u lidí, kteří trpí těmito duševními poruchami, pomáhají snížit příznaky deprese a úzkosti.

Tyto hormony mají také velmi pozitivní vliv na naše srdce, tepovou frekvenci, krevní tlak, trávení a celkové zdraví.

Mezi další výhody patří, že přirozeně uvolňují stres a napětí z těla i mysli. Pravidelné poslouchání hudby laděné na tuto frekvenci pomáhá přecházet a lépe zvládat náročné stresové situace.

Výhody a přínosy:

Zlepšuje koncentraci, pozornost a paměť, pomáhá zmírňovat stres, příznaky deprese a úzkosti, obecně zlepšuje celkové duševní zdraví, stimuluje pravou hemisféru mozku a tím podporuje představivost a kreativitu, dostává nás snadněji do hlubší relaxace a meditace, podporuje a zlepšuje kvalitu spánku a mnoho dalšího.

Je to frekvence, která podporuje stimulaci a vyvážení mezi oběma mozkovými hemisférami, což zvyšuje intuici, vhled a kreativitu. 

396 Hz - osvobození od pocitů viny a strachu, realizace cílů

Tato frekvence dokáže očišťovat od negativních emocí viny a strachu, které nám brání v realizaci cílů. Usnadňuje dosažení našich přání tou nejrychlejší a nejsnadnější cestou. Používá se při energetické práci s první čakrou.

417 Hz - tvořivost, usnadnění změn

Tato frekvence pomáhá rozvíjet přirozenou tvořivost, podporuje naši kreativitu. Má schopnost rušit negativní zážitky z minulosti a tím usnadňuje průběh životních změn. Souvisí s druhou čakrou.

528 Hz - láska, zázraky, oprava DNA

Tato frekvence lásky má sílu opravit poškozenou genetickou informaci. Otevírá srdce lásce a nastoluje hluboký vnitřní mír. Pomáhá člověka přibližovat k duchovnímu osvícení. Souvisí se třetí čakrou.

639 Hz - vztahy, porozumění, tolerance

Tyto zvuky umožňují vytvoření harmonických mezilidských vztahů. Tato frekvence na úrovni buňky podporuje komunikaci s okolím, aktivuje porozumění, toleranci a lásku. Při energetické práci se používá v souvislosti se čtvrtou čakrou.

741 Hz - čistota, řešení, stabilita

Tento inspirativní tón motivuje ke zdravému způsobu života a očisťuje tělo od toxinů. Aplikuje se při různých infekcích. Používá se při energetické práci s pátou čakrou.

852 Hz - intuice

Solfeggio frekvence 396 Hz - KOŘENOVÁ ČAKRA 
Solfeggio frekvence 417 Hz -  SAKRÁLNÍ ČAKRA 
Solfeggio frekvence 528 Hz - SOLAR PLEXUS ČAKRA
Solfeggio frekvence 639 Hz - SRDEČNÍ ČAKRA
Solfeggio frekvence 741 Hz -  KRČNÍ ČAKRA
Solfeggio frekvence 852 Hz- ČELNÍ ČAKRA ( TŘETÍ OKO )
Solfeggio frekvence 963 Hz - KORUNNÍ ČAKRA

Řád - 63 Hz, tlumení bolesti - 174 Hz, regenerace - 285 Hz, osvobození - 396 Hz, změna - 417 Hz, láska - 528 Hz, harmonie - 639 Hz, očista - 741 Hz, intuice - 852 Hz, jednota - 963 Hz, jáství- 1074 Hz, vnitřní síla - 1185 Hz, Schumannova rezonance - 7,83 Hz.

Líbí se Ti tato hudba? Cítíš se po ní uvolněně, klidně či "nabitě" prostě krásně? Chceš jít ještě více do hloubky? Chceš toho prožít víc? Chceš podpořit mou tvorbu videí zdarma?

Máš možnost si další videa za "symbolickou cenu" koupit.

Děkuji za podporu mé tvorby.

Ivona Antalii

www.kliceksrdci.cz