Lví brána - aktualizovaný článek

31.07.2019

Přichází řev lva, síla lva, majestátnost lva.

Červenec mnohé započal, srpen dokončí.

Zdrojový portál nyní proudí na maximum a spojuje se, s portálem Síria.

Dopadají tady jiskřivé namodralé a diamantově-zlaté částečky. Koupejte se v jejich světle. Ponořte se do jejich záře, do těchto třpytek, a nechte je skrz sebe vsakovat do Země.

Tyto portály svítí na stíny, přijměte je a rozpusťte v této energii, která zde přichází, a kterou můžete nyní uchopit.

Pusťte vše, co nepotřebujete, spojte se, se svou duší, s krystaly Země, s portály. Propojte vše v sobě. Prociťte půdu, Zemi, svá chodidla, ukotvěte se, spojte se s živly.

Souciťme, podporujme se...

Máme šanci udělat během srpna kvantový skok a to jak jednotlivci, tak celkově.

Lev se hlásí o slovo...

V jeho tlamě končí všechny naše strachy, obavy a nefunkční programy. V jeho ohni hoří a spaluje se vše nepotřebné. Dává nám sílu, dává nám korunu. Spojte se, s královstvím v sobě...

Pozor však na pocit výjimečnosti, povýšenosti, ego a pýchu. Přetransformujte vše do vědomí si sami sebe, do tvořivosti, síly, podpory sebe i jiných, do energie srdce.

Postavte se v plné síle na skálu a zařvěte jako lev do dálky...

Tady jsem a jsem ochoten udělat odvážný krok do neznáma. Chtěl bych svobodu, rozpustit programy, čipy, parazity, strachy či co vnímám ze svého úhlu pohledu.

Ano?

A jsi připraven převzít zodpovědnost za svůj život?

Jsi připraven vystoupit z davu?

Máš odvahu skočit do neznáma?

Jsi ochoten učinit rozhodnutí?

Jsi ochoten nést důsledky svých činů?

Jsi ochoten rozbíjet staré struktury?

Jsi ochoten čelit jiným názorům?

Zůstaneš i přes uragán kolem Tebe ve svém středu?

Svoboda začíná uvnitř... Buď si vědom sám sebe, kdo jsi a proč tu jsi. Nevíš? Nevadí.

Stačí se spojit se svou duší, se svým srdcem, s jiskrou v Tobě. A nyní zažehni ještě více ten věčný oheň v Tobě, který nikdy nepřestává hořet, co nejvíc to dokážeš.

Zažehni jiskry v čakrách, zažehni jiskry v těle, zažehni jiskry v auře. Vnímej, jak Tvůj vnitřní oheň hoří a spaluje všechny programy, čipy, parazity, strachy.

Tam kde je vědomí si sebe sama, tam kde je spojení s duší a srdcem, tam kde je vnitřní světlo nemůže být nic, co brzdí Tvůj vývoj, Tvoji tvořivost, Tvoji sílu, Tvoji radost.

Vykroč tedy pevným krokem lva do nové etapy svého života... 

Ivona Antalii

www.kliceksrdci.cz

Článek je z roku 2017.

8.8.2018 proudil Síriánsko-Egyptský portál opačným směrem.

Odnášel z planety a z nás veškerá pokřivení, která tenkrát vznikla. Všechny iluze, masky, závoje, rituály, magie, smlouvy...

Kořeny se vypouštěly rodové zátěže, které nepotřebujeme táhnout dále.

Do našich čistých těl se vléval diamantový portál proudící na Zemi. Vsákl se dovnitř a otevřel v nás "Božského-galaktického-multidimenzionálního člověka".

8.8.2019 - uzavírají se určité cykly. Vstupujeme do nového galaktického roku. Minulost i budoucnost se rozpouští. Pusťte vše "ze starého paradigma" co se týká Egypta a jiných civilizací. V "novém vědomí" to již nepotřebujete. Tvořte svůj život vědomě tady a teď, neohlížejte se zpět. Pokud cítíte volání, tak si ještě letos 8.8. vezměte, z těchto civilizací, co potřebujete a tuto etapu života již zavřete. ;-) Nasaďte si korunu a tvořte...

Nový článek k Lví bráně: https://www.kliceksrdci.cz/l/novinka-akce-na-elektronicky-balicek/

Nové video: https://www.kliceksrdci.cz/l/lvi-brana-8-8-video/