Znovuzrození

02.09.2017

Na naší planetě dochází k velkému znovuzrození.

K znovuzrození Země a jejich obyvatel.

Za života se obnovujeme, umíráme a rodíme stále znovu. Staré programy odpadávají a nám se ukazuje nová realita. 

Začínáme tvořit nové věci, máme nové nápady, mění se nám tělo, mění se myšlenky i životní postoje. 

Na kolektivním vědomí se začíná rodit a vstávat z popela i energie Máří Magdaleny, aby se připojila ke Kristovu vědomí.

Staré programy "ženství" umírají a vy se právě tak můžete cítit.

Jakoby vás někdo zadupal do Země...

Jakoby po vás proběhlo stádo slonů...

Jakoby nás rozsápali supi, roztrhali lvi...

Jako byste leželi v temné jeskyni a pomalu zaživa umírali... 

Odpadává z vás maso, kosti se mění v prach a vstřebávají v Zemi.

Po tolik staletí a tisíciletí byla takto ženská energie /týká se to i mužů/ zadupávána do Země, ukamenována, upalována a pronásledována.

A vy tuto paměť máte v buňkách, v DNA. 

Bojíte se vyslovit to co víte, bojíte se veřejně o tom mluvit. Někde v sobě, z kolektivního vědomí cítíte, že budete zesměšněni, znemožněni, odsunuti. 

Jsou to jen tyto staré programy, staré části, stará paměť Země, které nyní zesílily, aby mohly být spáleny.

Z popela vstává nová ženská energie, rodí se nová Máří Magdalena a její vědomí.

Máří Magdalena, která je přijata jako součást Ježíše, jako součást této planety, jako část nás všech.

Tato energie je silná a křehká zároveň...

Tato energie se nebojí vyjádřit co cítí, ale zároveň ví, kdy má mlčet...

Tato energie ví, kdy tvořit a kdy odpočívat...

Vnímá cykly planety, cykly sebe a tak ji již žádná vlna nepotopí.

Tato energie nyní surfuje na vlně a nese se spolu s ní v propojení s vodou oceánu, v propojení s vodou v sobě. Nahoru a dolů se pohybuje s radostí, protože ví, že příliv a odliv k životu patří.

A tato energie Máří Magdaleny a Krista se spojuje v portál Jednoty a Sjednocení. Ke Kristovu vědomí v našich srdcích se přidává vědomí Máří Magdaleny.

Lidé, kteří toto vědomí již v srdcích mají o sobě vědí. 

Jsou jako světelné body planety, které se propojují ve světelnou síť. Paprsky, které mezi nimi proudí se šíří větší rychlostí, než je světlo. Propojují se rychlostí lásky.

Mřížky nad planetou jsou poskládány, mřížky uvnitř také.

Nyní se jak nahoře, tak dole propojují v lidských srdcích.

Světelné pochodně jsou zažehnuty... 

Ivona Antalii

www.kliceksrdci.cz