Záblesky nového

02.09.2017

Nacházíme se nyní "mezi světy"...

A to i v tom smyslu, že staré odchází, ale nové ještě zcela nevidíme. 

Nové nyní přichází jen v záblescích...

Vidíme občas část našeho nového tvoření, nových schopností, nového stylu, ale ještě to nelze zcela uchopit.

Vše jen tak probleskuje do nynějšího života...

A tak odpočívejme, nabírejme sílu do nového skoku. Lze cítit, že to bude něco velkého, co zatím ještě nelze vidět.

Mezitím prostě jen tak buďme, radujme se, odpočívejme, věnujme se sobě, pečujme o sebe a své tělo.

Inspirujme se přírodou, choďme do lesa, na louku, pozorujme ptáky, zvířata, vnímejme živly, dívejme se do Slunce, spojme se s krystaly.

Kolem nás se nachází, jako v nějaké multidimenzionální hvězdě velké množství světelných paprsků. Vše, co bylo vnímáno jako tzv. minulé či budoucí životy teče do jednoho bodu tady a teď ve vašem středu. Neustále tak nyní přeskakujeme z jednoho paprsku na druhý.

Přeskakujeme mezi nimi tam i zpět... 

Jednou je to tak a podruhé jinak. Nevíme už, co bylo včera, jestli to vůbec bylo, co jsme prožili ve snu, ve vizi, co za běžného dne.

Můžeme se setkávat s různými, pro nás až nepochopitelnými reakcemi nám blízkých a milovaných lidí. Tito lidé se na chvíli sladili s některým z multidimenzionálních paprsků hvězdice, kde potřebují něco transformovat.

Mohou vás tak v tu chvíli vnímat jinak, aniž by si vůbec uvědomovali, co se děje.

Když cokoli takového přijde, je důležité si říci, aha, něco se vyrovnává, transformuje.

Zůstávám pevně ve svém středu, srdci, nereaguji hned ve vzteku, smutku, bolesti, ale jdu do sebe, vše prodýchám, podívám se na situaci z více úhlů pohledu.

Přijmu, pochopím, uvědomím si něco a jdu dál...

Tím, jak jsme jednou nohou v jednom chápání světa a druhou v jiném, tak se i více ukazují různé tzv. protiklady, a to jen proto, aby se vše zesílilo, přijalo a transformovalo.

Nelze již používat poučky, plány, informace, které fungovaly dříve. Objevují se nové schopnosti, nové vize, nové možnosti, nové tvoření.

Zatím jen záblesky, ale nenechte se odradit tím, že toto nebude nikoho zajímat, toto si nikdo nekoupí, toto mě neuživí, budu za blázna. Dělejte to, co k vám přijde, co vychází ze srdce, co vám dělá radost a ono se to pohne.

Lidé se také přelaďují a brzy je bude zajímat právě to nové, co se vám nyní začíná tvořit.

Tato planeta je velmi pestrá. Nachází se zde různé duše, s různými schopnostmi.

Někdo je více zemský, někdo vesmírný, jiný andělský a další elfský.

Co funguje jednomu, nefunguje jinému, co vnímá jeden, druhý neumí, někdo na něco potřebuje den, jiný měsíc či roky.

A to je na tom to úžasné, ta pestrost duší, různé talenty, to, že se můžeme doplňovat, vzájemně posouvat a inspirovat. Jeden člověk navrhne konstrukci, druhý tomu dodá dech, další barvy, jiný zvuk...

Někdo potřebuje tvořit ve skupině, jiný sám, někdo chce být vidět a další si raději tvoří bez publika. Vše je v pořádku, každý člověk je jiný a vyhovuje mu jiný styl života, tvoření, fungování.

Každý z nás je jedinečným otiskem na této planetě, který se zde přišel "otisknout".

Ivona Antalii

www.kliceksrdci.cz