Tvůrčí bytosti

29.06.2019

Tento text je pro ty z vás, kteří vnímají, že pochází z tvůrčích světů.

Toto "místo" se nachází za hranicí lidského chápání, ale kdo vnitřně ví, toho psaní osloví.

Pocházíte z jiného vesmíru, dalo by se říct z jiných vrstev vesmíru. Jsou to prastará "místa", kde vše vzniká a zaniká zároveň. Přeměňuje se...

Bytosti jsou energetické, nejsou hmotné tak jak je známe nyní. 

Tvůrci se chtěli vyvíjet a poznávat nové, tak se rozhodli, že svými tvůrčími energiemi začnou tvořit nové světy. 

Někteří tvořili konstrukce - architekturu, jiní navrhovali humanoidní a jiná těla a další třeba vzhled planety či přírodu uvnitř.

Někde jste časem zjistili, že se vše vyvíjí do ega, ničení, válek, otroctví a tak jste tyto světy zničili. To co šlo proti životu, otročilo či ničilo jiné planety a bytosti se mohlo zrušit. Byl to takový nepsaný zákon, že co je proti životu nemá na něj právo. 

Poté jste se rozhodli, že si zkusíte žít na planetách a v tělech, které jste pomáhali tvořit. Postupně jste zjišťovali, že to není tak lehké, jak se z nadhledu zdá. Dokázali jste se vcítit do lidských i jiných bytostí, začali jste život prožívat skrz své emoce. Přišel soucit a úcta k životu.

To jste si přišli ve starém paradigma zažít...

Také uvolnit vztek, když vidíte manipulace, otročení, války, zlo. Nesnížit se k ničení, protože se můžete dostat na úroveň "pokřivených". Sice jste měli dobrý úmysl, ale někde při vašem putování životy se to mohlo zvrtnout. Vaše tvůrčí energie se mohla dostat do magie a najednou jste byli tam, kde bytosti, které jste měli zrušit. 

A jak to vypadá v novém paradigma?

Soucit a úcta k životu svému i ostatních...

V novém světě již není třeba rušit, "co se nepovedlo". "Ve starém projektu" ano, ale od té doby došlo k určitému vývoji, a nyní je to jinak.

Život nevzniká a nezaniká, jen se přeměňuje do nových forem, možností, vyvíjí se.

Bytosti, které si přivřely srdeční čakru a šly přes ego, války, ničení už za ty eony věků tato hra přestává bavit. 

Někteří z nich začali toužit po prožitku lásky, radosti, tvoření krásného, sdílení, propojení, emocích, kontaktu se svou duší, po spojení se svým srdcem. 

Tyto bytosti většinou ví, co kde dříve manipulátorského, otrockého a ničivého dělaly. Přejí si již vše odhodit a kráčet v nové energii. Potřebují se tomu otevřít, být přijati, a může dojít k přeměně. 

Chtějí být volní, svobodní a odhodit okovy.

Tvůrčí bytosti v novém vědomí mají soucit. Ví, že není třeba, aby zanikaly civilizace a znovu se zdlouhavě budovaly. Vše se může proměnit za života. Bez zániku a vzniku, ale v přeměně do nové bytosti, nových světů, nové energie.

Bubliny kolem "pokřivených" začínají praskat. K jejich semínku v srdci tak může proudit láska, světlo, vláha, výživa. Ono pak začíná růst a rozkvétat v krásnou květinu. 

Po eonech let začínají také svítit. Krunýř, který jim v tom bránil si vytvořili sami a můžou ho rozlomit. 

Začíná hořet jiskřička, poté plamínek, plameny a postupně velká vatra, která spaluje a přeměňuje pokřivenou energii a dodává prostor pro novou láskyplnou, laskavou. 

Přijetí, přeměna, láska, srdce, radost...

Vítejte v Nové Zemi. 

Ivona Antalii
www.kliceksrdci.cz