Tvoř, sdílej, inspiruj...

29.12.2023

Na planetě je nyní velké množství energií, informací. Můžeš se cítit přeplněn-a, zahlcen-a. 

Tělo vibruje, probleskuje jím elektrika, cítíš únavu. 

Odpočiň si. 

Ne všechny informace, energie, jsou s Tvou bytostí v souladu. Co nepotřebuješ vyhoď. 

Lehni si mezi kořeny, na mech, kámen, krystal, teplý písek či na hladinu moře... 

Zhluboka dýchej, uvolni se. 

Nech vítr odnést z Tvé aury nepotřebné informace a energie. 

Může je odplavit voda či spálit plameny ohně. Zavolej si živel, který potřebuješ. 

Vše se může propadnout pod Tebe do půdy, jeskyně, díry. 

Pokud potřebuješ, tak oslov třeba sluneční bytosti, aby vše spálily či vodní, aby auru vlnkami promyly. Mohou i hřebeny pročesávat Tvou energii a odstraňovat z ní nečistoty. 

Odlehči se, pusť zbytečná břemena, dramata. Již je nepotřebuješ sebou vláčet, stačí je odložit a jít dál bez nich - lehčeji, hravěji, radostněji. 

Vnímej ve svých čakrách krystaly či diamanty. Nech jimi projít sluneční či zdrojový paprsek a rozsviť je do většího lesku. Nyní září do všech stran a propojují se mezi sebou. 

Ponoř se dovnitř své bytosti, vnímej se odtud. Tady máš své energie i informace, naslouchej.

Paprsky, které dříve zářily ze srdce do všech stran se stáčejí dovnitř. 

Kolem sebe máš multidimenzionální květ, který uzrává v plod. 

Jaký je? Voní? Znáš ho? Je šťavnatý? 

Nyní můžeš přinášet své plody a inspirovat další bytosti. Tvoř, sdílej, inspiruj... 

Pečuj o své fyzické tělo, je to Tvůj chrám, Tvá kosmická loď. Vstup dovnitř chrámu, lodě, kdykoli to potřebuješ. Jakmile spojení plně navážeš, tak již nebude třeba vcházet vědomě, víš, že tam je.

Tvé krystaly, diamanty v čakrách, jsou vnořené i s Tvým chrámem ve zdech hlavní budovy chrámového komplexu, tvá loď je uvnitř mateřské lodi, vše je ukotveno skrz Tebe na Zemi. 

Máš v sobě posvátnou geometrii, která je, vždy byla a bude spojena s geometrií Nebe i Země.

Vše je propojeno v Tobě. 

Jsi diamant, který září do všech stran a přináší nové paradigma Země. 

 Ivona Antalii 

www.kliceksrdci.cz