Transformace

02.09.2017

Jak se stáváme více a více multidimenzionálními, tak se vše mění. Naše čakry již dávno nejsou barevná kolečka. :-) Víme, že to jsou víry energie proudící skrz tělo - těla, které tvoří brány, portály, přechody do jiných dimenzí i vesmírů. Také se stávají multidimenzionální...

Tyto ven se rozšiřující víry již nejsou jen vpředu a vzadu našich těl. Směřují do všech stran... Při nádechu jdou ven a při výdechu se energie všech těchto portálů vtlačí do středu. Jakoby tam byl zářící diamant, který vše přemění a s dalším nádechem přichází již nová verze. Tak se velmi jednoduše doslova rozpouští staré programy a vyměňují za nové. Stáváme se novým člověkem Nové Země. To samé se děje i s planetou...

Můžete vnímat kouli kolem svého těla doslova prošpikovanou různými víry - čakrami do všech stran. Uprostřed je spojnice... Tělo jakoby se rozloží na energii, která se nejdříve rozzáří ven do této koule všemi čakrami a poté se smrští velkou rychlostí do jednoho bodu uprostřed, kde je přechod.

Zmizíš a poskládáš se jinak. :-) Jako nádech a výdech vesmíru. Univerzum, tak jako vše ostatní nemá vznik a zánik, jen přeměnu. Nádechem se rozšiřuje... Všechny vesmíry jsou jako čakry jednoho velkého Vědomí. Jakmile se plně nadechnou - realizují, tak poté přijde rychlý výdech do středu všech čaker, všech vesmírů tohoto Zdroje. Odtud se vše přetvoří a přesune do jiné verze.

Nic nekončí, ani nezačíná, jen se transformuje. Na jedné verzi můžeme vnímat nádech a výdech Absolutna jako pár sekund, na jiné miliardy a více let. Čas na různých úrovních plyne jinak. V samotném Zdroji neexistuje ani čas, ani prostor, ani nahoře či dole, vlevo, vpravo, uvnitř, venku. Vědomí prostě je, je v dokonalé přítomnosti, je všude a nikde, je i není... :-)

Ivona Antalii

www.kliceksrdci.cz