Střípky z vhledů

04.02.2018

Přátelé, rozhodla jsem se zveřejnit určité střípky /či spíše perly :-)/ z vhledů, které pro vás osobně píši. Nechť jsou pro vás pohlazením po duši, inspirací, potěchou a radostí. 

Spojuji v sobě kvality Slunce a Země. Stojím pevně zakořeněna v Zemi, propojena s Vesmírem. Vnímám svou pevnost, stabilitu, sílu, intuici a tvořivou energii.

Jsem plná moudrosti. Tuto moudrost přijímám i vysílám. Jsem spojena s vodou i větrem. Nechávám ve vodě vše nepotřebné rozpustit a vše nové napustit. Nechávám větrem vše staré odvát. Dělám prostor novému... 

Jsem láska, jsem soucit, jsem radost, jsem tvoření, jsem hravost. Protéká mnou léčivá energie, která se spojuje s láskou, naplňuje mě a tryská do okolí. 

Růžová, která se lehkým odstínem do této purpurové přidává, je barvou lásky, soucitu, radosti, hravosti - srdce. Nabádá ženu tvořit v lásce, s dětinskou radostí a hravostí, ale i s purpurovou ženskostí, intuicí a i dospělostí. Zdá se to možná nemožné propojit, ale lze to. Tvořit s dětskými jiskřičkami radosti v očích, ale zároveň s jistou "důstojností" dospělého a jistotou v tom, že vím co dělám. To neznamená, že si u toho nemohu hrát... a tvořit, tvořit, tvořit.

Sakrální čakra je tvořivost a sexualita. Sexuální síla neznamená "jen akt sexu", je to tvořivá síla, která proudí do všeho, co tvoříme. Dáváme tomu jiskru, náboj, vášeň - skrz tyto energie.

Jsem pevně zakořeněna v Zemi, odkud čerpám výživu, intuici, ženskost. Jsem spojena s Vesmírem, Sluncem, odkud čerpám výživu, sílu, informace. To vše v sobě spojuji do rovnováhy - harmonie a předávám.

Dokáže měnit realitu pouhou myšlenkou a silou vůle, silou svého centra v břiše. Tento ohnivý žár, jak v tavící peci, ho spojuje se Sluncem a slunečními bytostmi, např. i slunečními draky. Velmi je spojen i se "slunečními Bohy" a sice s energií Egypta - Ra, Thovt a další. Ptačí bytosti pocházející z energie Tvůrců. Tyto energie Tvůrců jsou i modré bytosti - modré ptačí bytosti.

On nic nemusí... Prostě jen je, vše jím proudí, ale když chce dokáže "ohýbat čas", měnit realitu, prostor. Nejspíš to nejde vysvětlit, protože ve skutečnosti čas i prostor neexistuje, ale muž je nějakým způsobem strážce času a prostoru.

Má sílu, že by tzv. dokázal pohnout horou. Ale ne vždy je třeba tou horou hýbat. Určitě ne ve smyslu předvádět se co umím...

Když se podíváš na obrázek jako celek, tak můžeš vidět, jako bys stála v pochodni s plamenem. Můžeš tedy zažehávat jako jiskru, oheň, pochodeň, v lidech léčebné procesy a probuzení do moudrosti a informací, které potřebují.

Jsem plamen lásky, jsem plamen síly, jsem plamen moudrosti, jsem plamen léčení, jsem plamen světla. Zářím a ukotvuji vše zde na Zemi.

Muž je tak vyslancem vesmírných rad, aby zde skrz své fyzické tělo ukotvoval moudrost, aby svými vhledy tady přinesl nové informace. Historii píší vítězové a je napsaná jednostranně. Tím, že lidé čtou knihy, ve kterých je několikrát přepsaná a tudíž několikrát ještě více zkreslená a učí těmto nesmyslům i své děti ve školách i jinde se tyto bludy dále šíří planetou a vytváří nesprávné vzorce, založené na strachu a manipulaci, které se díky tomu šíří a vytváří další a další "budoucí verze" těchto bludných informací. 

Existují i knihovny s magií. A to s tou, která je plná rituálů k manipulaci s lidstvem. Muž pokud si vzpomene na "klíč", má přístup i do těchto knihoven, kde může transformovat pomocí ohně - spálit, vymazat tyto informace, kódy, symboly. Má velkou podporu svým bratrů a sester ve vesmírných radách, na svých planetách i zde na Zemi. Svým způsobem je nejen knihovník, ale i klíčník. Má totiž klíče. A to jak pomyslné klíče k informacím, tak klíče opravňující ho ke vstupům do vesmírných i podzemních chrámů, pyramid, pod ně, i pod sfingu. Má spojení s Atlantidou, Egyptem, Síriem a tvůrčími planetami. Je to určitá "větev" lidí, kteří se nyní hojně inkarnovali na planetu, aby se neopakovala zkáza, tak jako v Atlantidě. Skrz svá těla, a tím změnu toku informací a vědomí lidí, to dokáží přepsat.

Skrz něho to vědomě proudí. Je tak dobré, když cestuje, protože své informace, svou databanku, tak ukotvuje na více místech Země. A také, tam kde ho posílá rada a hlas jeho srdce jsou portály, důležité uzly Země, krystaly Země, pyramidy, a tudíž on zde nejen něco ukotví již jen tím, že se zde nachází, ale také tady hodně načerpá. Jeho portál totiž zaklapne na silovém místě do toho portálu co se zde nachází, a oni si vzájemně předají informace. Muž poté odchází obrazně řečeno s kouskem tohoto portálu v sobě a kdekoli může stahovat a ukotvovat informace, které ním protékají.  

Žena je pevně zakořeněným stromem, portálem. Má stabilitu, má kořeny, má spojení se Zemí, s její pamětí, s rody. Většinu životů žila zde, má zde největší sílu, potenciál, schopnosti. Doslova čerpá informace, napojení, výživu svými kořeny do sebe a okolí a zpět odevzdává vděk, radost, hravost, světlo, lásku. Je takovým portálovým stromem, ze kterého se sypou na planetu šťavnaté plody... 

Může si i vědomě utrhnout, ale ani nemusí, jablko samo upadne a to bez nějaké námahy či úsilí. Ale samozřejmě něco za něco. Žena udělá něco pro sebe, lidi, planetu, co jde ze srdce a poté ji samovolně spadne jablíčko do klína. Jablko je darem, pokladem, silou a schopností. Je šťavnaté, dá se do něj s chutí zakousnout a vychutnat si ho. Jsou to jablka z královské zahrady, ke kterým má žena přístup, protože ona z královských zemských rodů pochází. Skrz ně čerpá informace, vědění, které je součástí jejího stromu + postupně se uvolňuje. A to tak, jak je žena připravena...

Může si kousnout a zostřit si např. schopnost jasnovidění či jasnoslyšení nebo jasnovědění. Může se před ní jablko roztočit, zvětšit a vytvořit portál - bránu do jiných světů a dimenzí, kde může nahlédnout. Může najednou držet v ruce purpurový krystal a číst v něm. Spolu s jablkem může upadnout i kousek zeleného stromu. Tato mlhavá esence se omotá o její ruce a ona může předávat léčení. Může se také usadit kdekoli v jejím těle a regenerovat orgány, kosti, svaly - celé tělo, kde je to třeba. 

Mám pevné kořeny, sílu a stabilitu. Mám také košatou korunu, napojení a dary. S láskou tyto dary v sobě otevírám a dále předávám.

Přináším Nebe na Zemi. Stahuji korunou a ukotvuji chodidly. Vše spojuji v sobě do dokonalé harmonie a předávám skrz sebe dále.

Já jsem oheň, já jsem transformace. Všude kde přicházím s láskou spaluji vše nepotřebné. Ohněm zažehávám novou jiskru, náboj, pro vše nové. S láskou tvořím...

Jsem pevně ukotvena v Zemi. Jsem naplněna láskou, hojností, radostí... Kde vkročím toto s láskou předávám.

Jsem křehká vodní víla. Cítím svůj střed, své srdce... Do něj se nořím, z něj vše tvořím a vysílám do okolí i k sobě.

Jsem láska. Lásku přijímám i vysílám. S láskou tvořím, láskou jsem. 

Jsem láskyplná bytost, plná moudrosti. Lásku a moudrost přijímám i vysílám. Lásku a moudrost spojuji v sobě.

Jsem kosmická, zemská i vodní bytost, propojuji tyto své aspekty v sobě a komunikuji s nimi.

Spojuji v sobě mužské a ženské energie do dokonalé rovnováhy. Svítím sobě i jiným na cestu...

Jsem milované dítě Boží. Jsem ukotvena v lásce, moudrosti, léčení a toto přináším sobě i světu.

Jsem si vědoma své síly, která je zároveň něžná, jemná a tvořivá. S láskou a otevřeným srdcem tvořím, přijímám a předávám informace. 

Ivona Antalii

www.kliceksrdci.cz

Více zde: https://www.kliceksrdci.cz/osobni-prepis-vhled/

Reference zde: https://www.kliceksrdci.cz/reference/