Střípky z mandal

04.02.2018

Přátelé, rozhodla jsem se zveřejnit určité střípky /či spíše perly :-)/ z tvorby krystalických mandal a mřížek. Ukázky jsou z textů, které pro vás k nim píši...

Nechť jsou pro vás pohlazením po duši, inspirací, potěchou a radostí.

V Tvém středu hoří obrovský plamen /plameny/ lásky. Krásná růžová láska, plná soucitu, radosti, hravosti. Hraj si tak s radostí a tvoř pro sebe i pro ostatní. Čím víc toho tak vytváříš, tím víc se toho k Tobě vrací. Možná ne hned, možná to ještě nevidíš, ale již je to na cestě...

Tyto paprsky se dotýkají srdcí lidí, otevírají ho a zaplavují láskou a léčením. Tvůj pobyt mezi lidmi je pro ně požehnáním...

Jdi, sviť a přinášej lásku, léčení, Slunce, něhu, radost, hravost, tvořivost, ke všemu živému. To samé s láskou vdechuj, ciť, prožívej...

To Slunce svítí pro Tebe, na Tebe, ale i skrz Tebe na ostatní...

Jsem spojením Dolního i Horního Egypta. Jsem středem a středem vždy kráčím. Svůj střed, srdce a rovnováhu cítím...

Jdi po přímce Ankhu, projdi malým Sluncem a zastav se v jeho oku. Vnímej před Tebou velké Slunce a za nim ještě větší kočku. Stůj klidně v tom oku a vnímej, jak se Ti vrací zpět Tvá síla, schopnosti, dary z těchto časů. Ve skutečnosti to přichází z bezčasovosti... Je to uloženo ve Tvém DNA. Ankh je klíč, který to vše otevírá...

Žena je spojena s hodně zelenými a takovými živými oblastmi. Může ji být blízko i Anglie, kde hodně prší a je "zeleně" nebo Nový Zéland, Irsko, Skotsko, Peru. Tím pádem jsou ji blízké i bytosti zelených světů a nejspíš i krajina "Pána prstenů, Hobita". Její duše má spojení s různými stromovými bytostmi. Může s nimi komunikovat. Stejně tak, jak může komunikovat přímo s rostlinami. A nemusí to být konkrétně jen ayahuasca, která je spojena s Peru. Může klidně komunikovat i třeba s petrklíčem...

Prostřednictví svých chodidel a kořenů, které zapouští do země, je s touto planetou hodně spojena. Může z ní čerpat moudrost předků, moudrost své linie, moudrost svých životů zde, moudrost Země. A také může planetě výměnou odevzdávat... Pečovat o ni, třídit odpad, čistit potůčky a lesy, sázet stromy a květiny, chovat se k ní hezky. Můžeš také s planetou jako takovou komunikovat... 

Ty jsi plná čistoty a lásky... Já ji v Tobě posílím, aby skrz Tebe ještě více proudila do okolí, do planety, a abys ji více cítila v sobě. Máš spojení s vílami, anděly, s jemně-hmotnými světy, s čistotou křišťálu, s vysoko-vibračním selenitem a s laskavým, láskyplným růženínem. U nohou Ti leží hromádky růženínu - Tvé poklady lásky. Ber si kolik potřebuješ a kdy potřebuješ. Jsou zde pro Tebe...

Vejce uprostřed je zrod nového života, cesty, znovuzrození + posíleno je vše láskou růženínu, světlem křišťálu a zeleným léčivým avanturinem.

Afirmace: Vstupuji plně do své síly, do svého zdraví, do svého středu. Stojím v odvaze a lásce na nové cestě. Stabilně kráčím vpřed...

Ivona Antalii 

www.kliceksrdci.cz 


Více zde: https://www.kliceksrdci.cz/krystalicka-mandala/

Reference: https://www.kliceksrdci.cz/reference/