Slunovrat a zlatí draci

02.09.2017

Země, lidé, vše živé otevírá, v době slunovratu, své brány Slunci více než kdy jindy.

Obklopte se menhiry či stromy, vnímejte Slunce, spojte se s ním.

Stojíte ve sloupu jiskřivé sluneční záře, k vaší hlavě se blíží malé Slunce, prostupuje všemi čakrami a jde až do jádra Země, kde se ukotvuje. Na vaši pokožku dopadají zlaté třpytky, které prostupují kůží, kostmi, tělem, orgány a vsakují se i do buněk a do DNA.

Probouzí, aktivují, rozsvěcují vás zevnitř. 

Jste jako jedna velká pochodeň světla. Spojte se, s dalším lidmi, kteří tuto pochodeň také drží. Propojte se a vytvořte společně jedno velké světlo, jeden velký plamen, který prostupuje celou planetou a svítí až do dalekých vesmírů.

Halooo, jsme tady, jsme připraveni.

Voláme zlaté multidimenzionální Draky Nové Země. Přilétají, zhmotňují se, ukazují se. Vidíte je, cítíte je, jsou tady. Mají sílu, mají víru, mají lásku a jsou plní téměř oslepující záře. Stojí za vámi, před vámi, okolo, všude.

Vyzvěte je k očistě.

Chrlí na vás zlatý oheň, s láskou spalují vše nepotřebné, co se za staletí, tisíciletí a dále na vás nalepilo. Otevírají i pradávné očistné ohně Země. Padá do nich veškerá křivda, lež, manipulace, boje. Spalují se smlouvy, závislosti, prsteny, zbraně, okovy, pouta, klece, mříže.

Vše to pusťte - teď.

Přichází bytosti Slunce. Nasazují vám sluneční korunu. Její záře vámi prostupuje a spojuje se, se srdcem Země. Odtud zlatými kořeny vyrůstajícími z vašich nohou se opět vlévá do těla a spojuje se Sluncem - Hvězdami.

Otevírá se nová cesta, zářivá cesta, přichází nová síla. 

Ne síla ve smyslu boje, ale síla jako podpora na vaší cestě. Vaše pochodně září více a více, spojují se s dalšími a tvoří velkou zlatou vlnu lásky, která se nedá zastavit.

Narovnejte se, dýchejte, pohleďte, jak nádherná je vaše bytost, jak obrovskou má sílu a jakou podporu vám posílá.

Ať to venku vypadá jakkoli, ať vám říká, kdo chce, co chce, udržte si světlo, lásku, mír a víru ve svém srdci.

Ivona Antalii

www.kliceksrdci.cz