Rozhovor pro ženy sro

26.10.2017

Jsem něco jako anténa, říká Antalii, které se po smrti maminky otevřely úplně nové dimenze

 

Antalii (vlastním jménem Ivona Juříková) na základě vlastních prožitků dává ostatním, kteří o to stojí, nahlédnout, kým jsou a proč jsou tady. Přináší jim kódy Nové Země, naslouchání své duši a prožívání života srdcem. Zní to možná tajuplně, ale při meditacích, programech a setkáváních to každý účastník prožije a pochopí...

Kódy Nové Země, co to znamená?

"Energie Nové Země jsou zde v srdcích vědomých lidí. Jsou o ctnostech srdce, soucitu, lásce..."

Není to jenom klišé?

"To rozhodně ne. A také tím nechci říct, že si nechám vše líbit a budu se usmívat. Je to především o sebelásce. A pokud se mám ráda, tak dělám to, co mi dělá dobře, setkávám se s lidmi, kde se propojujeme v srdcích, tvoříme, sdílíme.

Mám samozřejmě stále soucit a lásku, ale ne na úkor sebe. Je třeba naučit se přijmout své stíny, strachy a přetvořit je ve svou sílu.

Vystoupit z role oběti a stát se vědomým tvůrcem svého života...

Je důležité se vzájemně podporovat, doplňovat, spolupracovat, sdílet, radovat se a tvořit...

Poté začínají padat i "časové osy", člověk nevnímá čas lineárně, ale uvědomuje si, že vše se děje tady a teď. Stává se z něj multi-dimenzionální bytost nové doby, která ví, že má v sobě veškerý potenciál. Může jakoukoli svou schopnost kdykoli zapnout, může si cokoli ze své vnitřní databanky vytáhnout, propojit to.

Co je uvnitř, je i venku a naopak. Tudíž klidně si vše, co nosí v sobě, může promítnout do toho, co vidí tzv. "vně". Vesmír je nad vámi, ale i ve vás, v každé vaší buňce.

A to je Nová Země... Nachází se zde pro ty, kteří jsou schopni ji vnímat."

Hovoříte také o Diamantovém věku. Můžete tento pojem blíže vysvětlit?

"Většina z nás, a možná i všichni, jsme zažili tzv. Zlatý Věk Atlantidy, ale i Lemurie a jiných světů. Zde na Zemi bylo velké množství civilizací, které byly "vyspělejší", než jsme nyní my. Měli technologie, cestovali napříč prostorem a časem, využívali volnou energii, měli "schopnosti". V určitém bodě ovšem došlo k zániku a propadu o několik levelů "níže"."

A Diamantový věk?

"Jelikož existuje možnost, že se "zánik" může opakovat, inkarnovali se zde lidé, kteří toto období zažili a kteří to tentokrát chtějí zvládnout a dostat sebe i se Zemí nejen do Zlatého Věku, ale do Věku Diamantového, který se nachází vibračně ještě "výše". Vše je jen na nás, na našich myšlenkách, postojích, prožitcích.

Budoucnost není pevně dána..."

Antalii, vy hodně pracujete s krystaly. Proč?

"Krystaly zvyšují přenos energií, informací, nesou čistotu, záměr a dokážou vše ukotvit v Zemi či v těle. Jelikož mám ve svých buňkách vzpomínky na práci s krystaly, se kterými jsem v Atlantidě a nejen tam pracovala, a mé vědomí s nimi stále tady a teď na určité dimenzi či chcete-li v paralelním světě tvoří, tak je pro mě zcela přirozené s krystaly pracovat i nyní."

Jak konkrétně je využíváte?

"Přináším lidem kurzy, semináře a meditace, ve kterých je s krystalickým vědomím spojuji či tvořím na míru krystalické mřížky a mandaly, které s lidmi propojím, a ony pak s nimi "pracují" dále. Je to vlastně takový energetický zářič, informace, něco jako multidimenzionální otisk zde ve hmotě. Jelikož jsem svou duší vesmírný architekt, konstruktér a inspirátor, tak je pro mě tvoření z krystalů zcela přirozenou věcí. Krystaly mezi sebou i s daným člověkem komunikují. Spustí tak určitý proces..."

Vaším hlavním posláním je především přinášení vysokých vibrací zde na Zemi k nám všem. Můžete to, prosím, upřesnit?

"Jelikož jsem si vědoma sama sebe, kdo jsem a proč tu jsem, tak i vím, že jsem propojena s portálem, kterým proudí zdrojové vysoké vibrace, informace. Jsem něco jako "anténa". Lidé se automaticky na tuto "anténu", zachycující tyto frekvence, naladí. Pak se i v nich otevírá vědomí si sám sebe, toho kdo jsou, proč tu jsou, přicházejí jim informace, inspirace, vědomosti. V jejich buňkách, v DNA se otevírají moudra a schopnosti zde uložené, které doposud spaly.

Neznamená to samozřejmě, že musí za mnou přijít, aby se něco začalo dít. Vše se otevírá za života různými prožitky. K tomu není potřeba navštěvovat nějakého "Guru". Ostatně - já sama se osobně nepovažuji za "guru, učitele, mystika, ezoterika"... Jsem inspirátor a tudíž lidi pouze inspiruji a je pak na nich, zda vejdou do svého vlastního "mistrovství". Nejsem to jen já, kdo je propojen s tímto konkrétním portálem. Je nás zde na Zemi více..."

Rozhovor pro web: zenysro.cz  sepsala Dana Pešková