Rok 2018 - Spojení spřízněných duší

29.12.2017

Především bych chtěla říct, že ať už jde o rok následující či jakýkoli jiný, tak bude především o vás - o nás - o tom jaký si ho uděláme svými postoji, myšlenkami, činy a prožitky.

Kdo načítá z kolektivního vědomí, tak jako já, tak jistě ví, že jak planeta a lidstvo stoupá do vyšších vibrací, tak se lidé stále více stávají tvůrci svého života. Ne, že by jimi jindy nebyli, ale více si to uvědomují, více jsou schopni vše uchopit a něco se svým životem udělat. 

Nelze tak v podstatě již nic pevně předpovědět, vše je neustále v pohybu, proměňuje se, přesouvá, karty se znovu a znovu míchají a je jen a jen na nás, jak určité informace pochopíme, uchopíme a jak s nimi naložíme. 

Podle toho, co jsme letos s lidmi na seminářích z kolektivního vědomí zachytili, a jaké varianty jsme z něj skrz svá těla stahovali a ukotvovali zde na Zemi, mohu napsat určité předpokládané verze toho, co se zde projeví. 

Na energetické rovině to již bylo vytvořeno a tudíž tyto posílené možnosti se nyní začnou objevovat ve hmotě. 

Ti z vás, kteří čtou můj blog "jsou v obraze" co se dělo či bude pravděpodobně dít, protože do těchto článků kóduji informace, které skrz jejich psaní, vaše čtení a procítění ukotvuji zde na Zemi.

Děkuji vám za "společnou tvorbu" čtením, procítěním a sdílením... 

Článek k roku 2017: Nová energie - https://www.kliceksrdci.cz/l/nova-energie/ se letos projevil tak jak jsem předpokládala. Došlo ke změnám v politice i v duchovních a jiných sférách. Začali dostávat příležitost do té doby méně známí lidé, aby ukázali co v nich je. Je potřeba, aby se "noví lidé" dostávali na veřejnost, aby přicházela pestrost, aby dostali mezi více lidí nové myšlenky, možnosti, informace. Já sama jsem to velmi silně pocítila také. Pohybuji se v "duchovnu" již delší dobu, ale teprve v roce 2017 jsem byla zvána do médií, kde mě hodně nových lidí díky tomu objevilo.

Děkuji za tyto příležitosti...

Tak jako každý rok docházelo k čištění a zpracování různých bloků, strachů, omezení a starých programů, ovšem v rychlejším tempu než dříve.

Lidé se více a více začali spojovat se svou duší, srdcem, svými talenty...

Byl to i rok zázraků, ale to i tak trochu jinak než jak jsme si možná představovali.

Zázrak je něco co probíhá za zrakem a tudíž něco, co běžným viděním nevidíme. Mohli jsme tak vidět za, dále, hlouběji a to i tak, že se mnohým rozpustily iluze, které o sobě či jiných měli. Mohli jste zjistit kde bylo skutečné přátelství a kde ne. Jak se říká v nouzi poznáš přítele, a tak mnohdy tam kde se vše tvářilo jako hluboké přátelství s pevnými základy se ukázalo, že zas tak pevné nebylo. Jindy jste si uvědomili, že tam kde to lidé nedávali tak najevo, v situacích kdy jste to potřebovali při vás stáli. 

V následujícím roce bude opět vše tak jako vždy o srdci, lásce, vděčnosti. Stále bude co si zpracovávat, stále bude třeba vystupovat ze začarovaného kruhu. 

To co jelo tento rok na energetické úrovni se začíná pomalu ukazovat ve hmotě.

Začínají se poznávat spřízněné duše, které spolu někdy tvořily. Navazují na vše a pokračují v tom dále. Tady se totiž ukazuje největší potenciál, největší síla a možnost pozvednout planetu. 

Tito lidé si kdysi "vyměnili své krystaly". Jakmile pročistí své srdce, závoje, bolesti a zranění, které si tam za mnoho životů vytvořili, tak se uvidí. Záře v srdcích bude nepřehlédnutelná. Poté se propojí skrz krystaly v diamantové pyramidě, v chrámu Isis, prostřednictvím očí, duší, plamenů v srdcích, svítivých páteří. Navýší tím energii v krystalech, které zažehnou "tryskové motory" a pozvednou planetu i s jejími obyvateli do velmi vysokých láskyplných vibrací.

V roce 2018 se tito lidé začnou spojovat a společně tvořit. Dělo se to samozřejmě i dříve, ale nyní tyto spřízněné duše dostanou zelenou více než kdy jindy. Bude docházet k rychlým, mnohdy pro okolí nepochopitelným rozchodům, a určitým prozřením toho, jak se věci mají. Bude také docházet k nečekaným spojením mezi lidmi, kteří se dříve rozešli, mezi lidmi, kteří se např. v zaměstnání potkávali dnes a denně, ale až nyní se jiskry v krystalech jejich srdcích zažehnou, spojí a oni se uvidí. 

Jakmile se takto propojí i malá hrstka lidí, tak se vše začne šířit obrovskou rychlostí a již to nepůjde zastavit. Roky předešlé byla snaha tyto páry zničit, rozpojit. Nyní přichází velká podpora a jejich propojení se nedá zastavit. Tato láska se začne šířit ze srdce do srdce a bude vytvářet novou mřížku Země.

To je klíč k "raketovému vzestupu". Je tak docela možné, že jak se říká rok 2018 bude rokem klíčovým. :-)

Přeji nám všem, abychom jednali ze srdce, abychom dělali to co cítíme, abychom více procítili lásku k sobě i všemu živému, abychom se propojovali a společně tvořili.

Přeji nám láskyplný rok 2018 a nejen ten. ;-)

Ivona Antalii

www.kliceksrdci.cz