Poselství roku 2024

30.12.2023

Je před námi rok 2024.

Jaký bude? Přeci takový jaký si ho uděláme.

Je rokem osmičkovým.

Vše v nás se bude dostávat do rovnováhy. Co vyšleme se nám "rychlostí světla" vrátí, ať už to "dobré či zlé".

Je třeba v roce 2024 /i jindy/ být ve svém středu, naslouchat svému srdci a nenechat se rozhodit přemírou různých informací. Všimla jsem si, že stále jsou nejčtenější články, nejsledovanější videa, které se zabývají katastrofami a naopak ty kde se mluví o lásce, světle, harmonii apod. jsou sledované méně. Pojďme to změnit, zaměřme se na pěkné zprávy a oni nám je pak v médiích budou nabízet. Pokud bude stále zájem o ty katastrofické, tak budou zveřejňovat tyto.

Rok 2024 je rokem Slunce a Draka.

Opět, pojďme do svého středu, srdce, jiskry, ohně, vnitřního slunce, světla. Slunce je světlo, je život. Zaměřme se na život, tvorbu, radost, světlo, zažehněme jiskru, náboj, vášeň. Nebuďme loutkami ve hře, hýbejme se, tvořme.

Probuďme v sobě draka /svou sílu/. Zaměřme se na to zda svou sílu používáme konstruktivně nebo destruktivně. Vzlétněme na svých dracích k "nebesům" – ke Slunci, světlu. Propojme se s draky /silou/ Země, živlů – ohně, větru, země, vody a 5 elementem /láskou, éterem, akášou, světlem/. Spojme se s drakem /silou/ Slunce, hvězd, galaxií, vesmírů.

Propojme vše ve svém středu, v harmonii, rovnováze.

Ještě jednou vám děkuji za vaši přízeň v roce 2023 a těším se na vzájemné sdílení, inspiraci, propojení v roce 2024.

Přeji vám pevné zdraví, lásku, světlo v srdci a na vaší cestě, odvahu, rovnováhu, radost, tvořivost, harmonii.

Ivona Antalii

www.kliceksrdci.cz