Novátorské duše

03.09.2019

Na Zemi se objevují bytosti nového typu.

Přináší, sází a ukotvují semínka nového vědomí. Inspirují svým životem.

Stahují ducha, různé své části, super-vědomí do těla a kotví vše skrz sebe na planetě. 

Produchovňují hmotu.

To co žijeme není žádný sen, je to skutečné. Prožitky ve hmotě zapisujeme do databanky vesmíru. Tyto zkušenosti utváří vše další co následuje. 

Žijme své životy s radostí, hravostí, tvořivostí a vědomím, že tím utváříte vše navazující. 

Přinášíme semínka nového paradigma, která klíčí a rostou. Skrz nás se ukotvuje nové vědomí, aby ho mohli v budoucnu žít i Ti, kteří se tomu nyní smějí či nechápou. 

Jsou limitováni mantinely, hranicemi, myšlenkami...

Zastavováni a nepochopeni byli všichni novátoři. Pokud byste lidem v dobách kdy jezdili na koni či chodili pěšky řekli, že jednou budou létat letadlem, řídit auta... tak by si o vás mysleli, že jste blázni. A ono to tady nyní je.

Nesete pochodeň světla, která svítí na nové možnosti. Sázíte neobvyklé semínka, květiny, plody života. Rostou, kvetou, voní... Lidé jednou tu vůni ucítí, plody ochutnají. 

Sázej a nenechej se zastavit.

Nech odtéct ze svých těl, ze svého torzního pole, z čaker, aury... ve všech časech, prostorech, dimenzích, realitách... /v bezčasovosti/ vše co si nyní přeješ pustit /spoutanost, manipulace, staré programy, staré paradigma.../. 

Tvé božské právo je být svobodnou bytostí.

Propusť vše ze starého vědomí a plně se otevři novému.

Odpočívej, buď v klidu, udělej si místo pro to co přichází.

Již nežijeme v jeskyni. Vyházíme z ní ven, kde je otevřený prostor, a vybíráme si z nekonečného množství možností. 

Rozhlédni se a vykroč.

Ivona Antalii
www.kliceksrdci.cz