Jarní rovnodennost

03.03.2024

Přátelé, na jarní rovnodennost se můžete naladit článkem:

 • vysyp z hlavy brouky
 • nech se omývat vodními vlnami
 • rozžehni v sobě plamen
 • spal batoh se starostmi
 • nech v každé čakře rozkvést květinu
 • kolem Tebe i v sobě vnímej jarní zahradu
 • načerpej sílu bylin
 • nasyť se novou svěží energií
 • zapusť kořeny
 • nech vykvést korunu
 • prolij se pramenitou vodou
 • naplň se sluncem
 • vnímej výživu země
 • prociť svěžest větru
 • stůj rovně
 • vnímej svůj dech
 • slyš zvuky jarní přírody
 • buď ve svém středu
 • nalaď se na svůj vnitřní kompas
 • ztiš se
 • jdi tam kde ukazuje
 • tvá cesta je volná
 • jsi Boží

Jeho novou video-verzí: 

Meditacemi:

Texty k meditacím:

Živlová srdce

Nastává jarní rovnodennost, vše se vyrovnává, narovnává, harmonizuje.

Spoj se s živly...

Uvědom si v sobě i okolo sebe oheň, vodu, zem, vzduch, ale také lásku, jiskru, plamen.

Před Tebou jsou brány živlů ve tvaru srdce.

Vstup do ohnivého srdce, vnímej jak se v Tobě vše nepotřebné spaluje, proměňuje. Srdcem i Tebou protéká oheň, v Tvých žilách tepe oheň, Ty jsi oheň.

Jdeš dál, vstupuješ do vodního srdce, které může být pod vodopádem. Protéká Tebou voda, Ty jsi voda. Vyplavuje, odplavuje, odpouští, propouští vše nepotřebné.

Pokračuješ na cestě, vstupuješ do srdce země. Můžeš se propadnout třeba do podzemní jeskyně, ve které se srdce nachází. Prostupuje Tebou jeho energie, cítíš hlínu, kořeny, krystaly, kotvu, tep země. Propouštíš vše co již nepotřebuješ.

Vstupuješ do srdce vzduchu, které může být vysoko v horách. Tebou i srdcem proudí vítr, může to být lehký vánek či silný uragán. Ukotvi se a nech větrem odvát vše nepotřebné.

Vstupuješ do srdce lásky, světla, jiskření, do svého srdce. Svítí na stíny, prosvětluje co je třeba.

Nyní se na Tvé cestě objevují další živlová srdce. Tato srdce přináší, aktivují, inspirují.

Vstup do ohnivého srdce, aktivuj v sobě jiskru, náboj, vášeň, tvořivost, dary.

Vstup do vodního srdce, aktivuj v sobě moudrost, intuici, nech se prolít čerstvou, pramenitou vodou, živou vodou.

Vstup do zemského srdce, aktivuj v sobě kořeny, propoj se s předky, ukotvi se plně ve své síle, stabilitě, hojnosti.

Vstup do vzdušného srdce, aktivuj v sobě nové informace, načerpej čerstvý vzduch, napni plachty a pluj s větrem za novými zážitky.

Vstup do svého srdce, vnímej světlo, lásku, jiskření. Nech se prolít touto energií, nech si ukázat směr, prociť sebelásku, lásku.

Prociť ve svém srdci, těle, buňkách, DNA, energii, čakrách, auře i ve svém okolí všechny živly v rovnováze. Vnímej jejich láskyplnou komunikaci, propojení, celistvost, harmonii a vzájemnou tvorbu.

Nadechni se této energie, prociť ji v sobě a ukotvi.

Vnímej živly v Tobě, v planetě, ve vesmíru, spoj vše ve svém srdci.

Stavební kameny života máš v sobě, komunikuj s nimi.

Nech se vést na své cestě v naprosté důvěře v sebe, jejich energii a vzájemnou harmonii.

Ivona Antalii

www.kliceksrdci.cz

Projdi bránou

Vstupuješ do brány /dva sloupce s obloukem/, ve které probleskují blesky, elektrika, jiskry. Vše, co již nepotřebuješ, rozbíjí na písek, prach. Krusty se rozpadají, zrníčka padají do ohňů, spalují se, přeměňují.

Pokračuj na cestě...

Stojíš před hlubokým kaňonem s řekou na dně. Přecházíš přes most z jednoho břehu na druhý. Pokud cítíš na mostě strach, tak vše prodýchej, prociť, pusť.

Dělej to co cítíš, abys povolil-a sevření a pokračoval-a v cestě.

Přecházíš na druhý břeh. Most za Tebou padá, již není cesty zpět. Zapomeň na vše, co si dosud znal-a, již to nepotřebuješ.

Opět stojíš v bráně, nabíjíš se novou energií, vizí, tvořivostí.

Vycházíš a vnímáš krajinu. Jak voní, co, kdo se v ní nachází? Pozoruj, prociť.

Zarovnej v sobě vše do dokonalé rovnováhy, vystřeď se.

Ponoř se hluboko do sebe, spoj se s živly, zapusť kořeny a prociť v nich krystaly Země, rozviň korunu a vnímej na různých dimenzích posvátné kameny v jádrech hvězd.

Uvnitř Tebe je krystal. Vtáhni kořeny i korunou do něj krystaly Země i Vesmíru.

Vše v Tobě je v rovnováze...

Ivona Antalii

www.kliceksrdci.cz

Povídáním o jarní rovnodennosti 2024:

Jarní hudbou s obrázky:

Ukázkami meditací k jarní rovnodennosti 2024:

Celé meditace + frekvence zázraků 2024 si můžete objednat viz. níže: 

  Meditace k jarní rovnodennosti 2024

  42 minutovou meditací vás provázím mým hlasem v doprovodu frekvence 963 Hz. Tento tón probouzí jakýkoliv systém do jeho původního, perfektního stavu. Je spojen se Světlem a Duchem, umožňuje přímé prožitky a návrat k Jednotě. Tato frekvence obnovuje propojení člověka s energií duchovního světa a umožňuje zažít Jednotu.

  Meditace je zaměřená na rovnováhu, kde kolem rovnodennosti a navíc v roce 8 /roce rovnováhy/ se vám může vše podařit ještě lépe "vyladit".

  Projdete se lesem, potokem, k očistnému posvátnému ohni, ve kterém spálíte - přeměníte vše co nyní můžete pustit, ohňovým mečem přerušíte vlákna, která vás vysávají, ohňovým kruhem vytvoříte své transformační pole, přesunete se ke skále /jeskyni/ rovnováhy, kde vyrovnáte vše co potřebujete dát do rovnováhy, projdete jarní loukou ke studni splněných přání, kde se propojíte se svým splněným přáním a plně ho prožijete.

  Meditace k jarní rovnodennosti 2023 /nově nahraná v roce 2024/

  30 minutovou meditací vás provázím mým hlasem v doprovodu frekvence 432 Hz. Poslech hudby naladěné na 432 Hzvytváří pocit klidu a pohody, protože je harmonickou intonací přírody. Tato frekvence navíc pomáhá také při uvolňování negativní energie, stresu a může nás snadno dostat do hlubokého stavu klidu, kde je relaxace přirozená. Hudba 432 hz je ideální a vhodná pro hluboké meditace a relaxace.

  V meditaci vás provedu vaší "stezkou odvahy" k ohni strážců 12 měsíců, ve kterém svůj batoh strachů, obav a omezení spálíte. Zavedu vás na louku plnou jarních květů, bylin a rodících se mláďat. Aktivujete v sobě jaro, život, znovuzrození... Půjdeme také do jeskyně darů a pokladů, kde otevřete své vejce s vizemi, dary, talenty a novou čerstvou jarní cestou.

  Tuto meditaci dostanete v původní verzi + v nové /nově nahraná v roce 2024/. Můžete si tak vybrat tu, která s vámi více ladí.

  Zázraky, láska, vnitřní klid, oprava DNA - 528 HZ

  Tato 25 minutová nahrávka je beze slov, můžete si ji užít jako meditaci v tichu, při které posloucháte blahodárné solfeggio frekvence či pozorujete obrázky.

  Tón MI slouží k návratu lidské DNA do svého původního - téměř dokonalého stavu za podpory energie působící z této frekvence. Tím, jak dochází k opravě DNA, probouzejí se blahodárné účinky našeho těla, zvyšuje se množství životní energie, jasnost mysli, povědomí, probouzí se a aktivuje se tvořivost a lidské tělo se dostává do pocitu hlubokého vnitřního klidu.

  Tón MI a frekvence 528 hz je známá svými silnými transformačními účinky na lidský organismus, protože pomáhá redukovat stres a navozuje harmonii v našem těle tím, že snižuje stresový hormon kortizol, na což navazují jeho blahodárné účinky zvýšeného množství energie. Tím pomáhá k vitalitě a celkové zdraví a hlavně procesu uzdravení a rekonvalescence.

  Pomáhá také při vyvažování a ladění čakry Solar Plexus, což pomáhá k většímu sebevědomí, sebelásce a sebeúctě.

  Tato frekvence lásky má sílu opravit poškozenou genetickou informaci. Otevírá srdce lásce a nastoluje hluboký vnitřní mír. Pomáhá člověka přibližovat k duchovnímu osvícení. 

  Ivona Antalii

  www.kliceksrdci.cz