Lví brána Tě volá...

31.07.2019

Lví brána Tě volá.

Pokud slyšíš tuto výzvu, tak se přidej.

Spoj se s odvážným a silným lvem v sobě, ale také s něžnou, krásnou lvicí i s hravými, roztomilými lvíčaty. Vnímej svou lví rodinu. 

Jejich společnou sílu, pevnost, stabilitu, kořeny...

Jdi do svého lvího srdce a před-stup před lví strážce a jejich bránu. Vejdi.

Přenese Tě k bytostem, které vypadají jako kočky či lvi. K tvůrčím královským rodům.
Pro Tebe to může být v souhvězdí Siria, pro jiného v souhvězdí lva a další se mohou spojit s bytostmi Andromedy, Aldebaranu, Antarese či třeba Lyry. 

Tam kde ty vnímáš nebeské lvy a lvice, tam máš otevřeno.

Vnímej jejich moudrost, sílu, odvahu, majestátnost, lví srdce. Dívejte se do očí, komunikujte. Tvé odvážné lví srdce se otevírá, Tvá královská koruna se zhmotňuje a září do prostoru.

Cítíš jak v Tvých žilách koluje a tepe tvůrčí krev.

Nyní vnímáš po své levici i pravici své lví strážce. Přicházíš s nimi na Zem. Strážce můžeš vnímat i uvnitř sebe, např. ve svém srdci. 

Spoj se s nimi.

Vnímej, že i na této planetě existuje tato energie, která se ovšem za eony věků místy zdeformovala do ega, pýchy, pocitu výjimečnosti. Přines skrz sebe na Zem původní královskou energii Lva, lvic, koček, šelem...

Náš národ má ve znaku lva. Propoj se s ním, komunikuj, zeptej se jak ho probudit. Můžeš skrz sebe a svůj portál vlít do tohoto lva novou energii, sílu, odvahu, majestátnost.

Zavolej lvy ze všech dimenzí, vesmírů, světů, se kterými se nyní potřebuješ spojit a nech je vejít do Tvého středu.

Vnímej rovnováhu. Co není v harmonii, vyrovnej.

Energie osmiček proudí Tvými čakrami a to nejen vertikálně, ale i horizontálně, šikmo, ze všech stran. Vytváří v nich více-dimenzionální květiny, které dovnitř kotví původní čistou lví energii. 

V Tvých čakrách svítí Slunce. Jeho plameny spalují bloky, strachy a omezení. 

Vlévá se do nich sluneční plazma, diamantové světlo...

Tato zářivá energie se noří do všech Tvých těl, buněk a Dna. Otevírá v Tobě zcela novou etapu života. 

Těm, kteří ji již otevřeli svou bránu se může vše v životě velmi rychle přeskládat. Čeká vás nová kapitola knihy vašeho života, která ještě není napsána.

Před vámi jsou jen bílé stránky. Svou knihu si píšete sami.

Do nové etapy vašeho života vykročte ze silou a odvahou lva a svého lvího srdce. 

Ivona Antalii
www.kliceksrdci.cz

Video k Lví bráně: https://www.kliceksrdci.cz/l/lvi-brana-8-8-video/

Aktualizovaný článek z roku 2017: https://www.kliceksrdci.cz/l/lvi-brana/

Sluneční meditace: https://www.kliceksrdci.cz/l/slunecni-meditace/

Článek 2020: https://www.kliceksrdci.cz/l/lvi-brana-2020-otevri-knihovnu/