Lví brána: Otevři knihovnu

11.07.2021

Připravte svá těla na příliv energie a informací.

Jezte lehčí stravu, pijte pramenitou vodu, spojte se s živly, choďte po trávě bosky, pečujte o tělo koupelí se solí či komu vyhovuje otužováním, cvičením, esencemi, oleji, mastmi, obklopte se tím, co máte rádi - krystaly, květinami..., poslouchejte vysokofrekvenční hudbu či buďte v tichu. Řiďte se svou intuicí a tím, co vnímáte, že dělá vašemu tělu dobře.

Otevírají se pradávné knihovny.

Vejdi do knihovny Slunce, vesmíru, nebe, Zdroje či jak si to nazveš.

Vejdi do pradávných archivů uvnitř Země.

Vejdi hluboko do sebe.

Otevři v sobě a okolo krystal - katedrálu světelnou knihovnu.

Vnímej všechny knihovny napříč časem a prostorem uvnitř sebe, uvnitř krystalu.

Knihy se točí ve spirále. Jakmile ucítíš impulz, tak spirálu zpomal či zastav a vytáhni tu, kterou nyní potřebuješ. Možná je prázdná či jsou v ní symboly, písmo, kterému nerozumíš. Nevadí, Tvá duše ví.

Tvým tělem probleskuje elektrika, odpojuje se nepotřebné, zapínají se nové obvody.

Můžeš vnímat v čakrách i jinde ohňostroje. Nepotřebné informace vybuchují a vytváří v okolí plující jiskřičky, které postupně zhasínají.

Do prázdného prostoru se nalévá zářící energie. Svítíš jako hvězdy na obloze.

Ivona Antalii

www.kliceksrdci.cz

Tento článek jsem napsala v roce 2020. Nově ho najdete nahraný na Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=M4g_jbMHACg. Meditace k Lví bráně 8.8.2021 na odkazu: https://www.kliceksrdci.cz/l/meditace-k-lvi-brane-8-8-2021/