Krystaly a jejich spolupráce s lidmi + meditace 

16.01.2020