Krystalické vědomí

18.09.2017

Do hor, vod, půdy a jeskyní Země se zasouvají krystalické klíče, které svým otočením otevírají krystalickou paměť Země. 

Ta se uvolňuje a stoupá do vědomí. To samé se děje i nad námi. 

Vnímáme krystalický strop. 

Ale ona je to z jiného úhlu pohledu krystalická podlaha chrámu. Stačí do ní bouchnout křišťálovou či diamantovou holí a začne se po malých třpytivých částečkách sypat na nás a celou Zemi.

Energie krystalů proudí ze Země, ale také dopadá jako zářící třpytky na nás a planetu z Vesmíru. Vše se propojuje a aktivuje dary, talenty a klíče v nás uložené. 

Někde jsme tvořili či stále naše vědomí tvoří s krystaly, jen si to nepamatujeme. Klíče se otáčí i v našich buňkách, v DNA a tato naše vnitřní krystalická paměť se otevírá. 

Držíš v rukou krystaly, otevíráš...

Držíš v rukou krystaly, aktivuješ...

Držíš v rukou krystaly, spojuješ... 

Držíš v rukou krystaly, přijímáš informace...

Držíš v rukou krystaly, navyšuješ vibrace...

Držíš v rukou krystaly, uzdravuješ...

Držíš v rukou krystaly, inspiruješ... 

Držíš v rukou krystaly, ukotvuješ... 

Ty jsi krystal...

Krystaly se vstřebávají do Tebe a Ty otevíráš, aktivuješ, přijímáš a inspiruješ.

Dotýkej se bosky země a vnímej, jak se Tvůj krystal spojuje s krystalem planety. Vnímej tu krystalickou geometrii v ní, nad Tebou, v Tobě, v srdcích všech lidí a to vzájemné propojení. 

Tvé vlasy se prodlužují, září, stávají se křišťálovými trubicemi, které vrůstají do hor, skal, řek, moří, oceánů, do celé Země. Rostou i ke Slunci a spojují se s ním. Spojují se s větvemi krystalického stromu Vesmíru. 

Z Tvých chodidel rostou krystalické kořeny, které se také noří do celé planety a spojují se s kořeny stromu Země.

Tvůj krystalický strom září zlatými, duhovými, perleťovými, krystalickými, diamantovými, fialovými, modrými, růžovými a dalšími paprsky. 

Vdechuj a vydechuj tu svěžest, lehkost, krásu, lásku, čistotu...

Krystaly se stávají tekutými a nádherně se lesknou. Kovy se také stávají tekutými a spojují se s gelovou strukturou krystalů. Vše teče ve Tvých žilách, v žilách planety, jako nádherná duhově lesklá řeka.

Vnímáš a cítíš více a více...

Tvé vjemy obsahují barvy, čísla, vůně, oleje, rostliny, krystaly, kovy, zvuky.

Noříš se na pružině do hloubky Země. Čím hlouběji padáš, tím výše Tě pružina vystřelí. Vnímej hloubku, ponoř se do ní, vdechuj ji všemi smysly, najdi ukryté poklady a vystřel se do světla. 

Jsi součástí všeho...

Vibruješ světelným třpytem, který se v Tobě volně pohybuje.

Uvědomuješ si své tělo, kdo jsi, proč tu jsi. 

Otevíráš novou kapitolu svého života.

V radosti tvoříš, v radosti žiješ.

Ivona Antalii

www.kliceksrdci.cz