Strom Nové Země

02.09.2017

Energie Nové Země je paradoxně energie "Země staré", ve smyslu původní zemské matrice. Té čisté, nezatížené programy, kde nejsou žádné nemoci, karma, škodlivé záření apod.

Život je tvořen z elementů a planeta, stejně tak jako vše živé na ní, se nastavuje na tyto původní energie Země, původní čisté elementy, bez nánosů.

A proto se naše těla složená z nich čistí a zevnitř vytlačují ven tyto zátěže v podobě horečky, zimnice, průjmu, zvracení, oparů... Někomu se to tak děje teď, někomu jindy, někdo si nastaví, že se to vytlačí bez toho, aby měl viditelné příznaky.

Spojte se s původními elementy Země...

Své tělo vnímejte, jako obrovský, nádherný, pevný a silný strom. Větvemi, kolem kmene, i kořenů, které se objevují na povrchu nechte prosvištět vítr, který odnese všechny nefunkční energie.

Okolo vás jsou v kruhu menhiry, stromy, krystaly či strážci Země, elementů, draci...

Zapusťte své kořeny hluboko do Země. Rostou dále a hlouběji, jsou silnější a pevnější, prorůstají hlínou, kameny, ohněm, vodou. Nabírají onu čistou, průzračnou vodu, která se nachází hluboko v Zemi. Tu původní vodu, která je jemná, hladivá, laskavá, ale i silná a chápající. Vnímejte, jak kořeny do vás probublává, teče do žil, do těla a naplňuje vás touto esencí vodního čistoty.

Kořeny do svého těla vtahujte také výživu Země, její živiny, minerály, mateřské mléko, bezpodmínečnou lásku. Vnímejte vůni půdy, kořenů, kamenů, spojení se Zemí a jejím magnetismem.

Vaše mohutné kořeny pokračují, až k jádru Země, k magmatu, k ohňům Země. Naberte kořeny tento oheň do svého těla - stromu. Oheň hoří v žilách, prostupuje páteří, rozsvěcuje mozek. Spaluje vše nepotřebné a dodává jiskru, energii, zážeh, kde je to třeba. Tvoří ve vás pevný ohňový sloup.

Vaše koruna obtáčí Slunce, srdce vesmíru, vaše kořeny srdce Země, jádro a obě energie se spojují v oblasti vašeho srdce, kde také hoří plameny. Propojte zde všechny původní elementy do dokonalé harmonie a rovnováhy společně s Boží jiskrou, láskou, plameny, které máte v sobě.

Pokud vnímáte někde okolo sebe staré energie, tak přesuňte své vědomí do zrcadlového sálu. Vnímejte zrcadlovou síň, zrcadla na stropě, podlaze, všude okolo v různých úhlech. Rozbijte všechny staré kódy, programy, strachy, iluze. Zavolejte Thora s jeho kladivem či použijte kladivo své. Rozbijte tyto iluze, nechte je rozletět na střepy.

Pradávné ohně Země se otevírají a spalují všechny tyto nefunkční obrazy.

Poskládejte si novou mandalu svého života. Naplňte svůj strom barvami, které se vám líbí, zaplňte ho barevnými květy a šťavnatými plody.

Vnímejte, jak vaše kořeny prorůstají celou planetou a spojují se s ostatními lidmi - stromy. Větvemi natahujte různé zářivé barvy ze svítivého vesmíru. Prostupují kmenem, až hluboko do kořenů. Tyto kořeny se otáčejí a vystupují na povrchu planety na důležitých místech, uzlech. Vyrůstají na všech kontinentech, v oceánech, pouštích, prorůstají ledem.

 Otevírají se, tryská z nich barevná světelná duha - vodotrysk, který zaplavuje celou planetu barevným světlem.

Svítivé duhové energie jsou ve vás i kolem vás...

Ivona Antalii

www.kliceksrdci.cz