Důvěřuj sobě a svému vedení

23.05.2018

Naslouchej své duši, svému srdci, své intuici, tomu co cítíš...

Potřebuješ být nyní sám se sebou?

Tak tam buď.

Potřebuješ nyní tvořit?

Tak tvoř.

Potřebuješ spíše odpočívat a nic nedělat?

Tak odpočívej.

Tvá duše, Ty, velmi dobře ví, co nyní potřebuješ.

Vnímej, ciť a jednej dle toho.

Ne každý bude chápat Tvou cestu, ale to je v pořádku.

Je to Tvá cesta...

Na tuto planetu se inkarnovaly různé duše, s různými zkušenostmi, s různými úkoly.

Co vyhovuje jednomu, nemusí vyhovovat druhému.

Nepotřebuješ jít s davem a dělat co všichni, či co je moderní, společensky přijatelné, co ostatní od Tebe očekávají, co si přejí.

Ty víš...

Důvěřuješ sobě a svému vedení.

Možná Ti to v tu chvíli přijde zvláštní, co máš udělat, kde máš jít.

Běž tam kde máš, dělej co cítíš. Později pochopíš, uvidíš to z nadhledu. 

Vše do sebe dokonale zaklapne...

Vnímáš ze svého úhlu pohledu, čerpáš ze svých prožitků, ze svých zkušeností. 

Jiný člověk se může dívat na to samé a vidět něco jiného. Nenech se ovlivnit jiným názorem, nenech se zviklat.

Stůj pevně, buď ve svém středu a vnímej svou "pravdu".

V tu chvíli, ze Tvého úhlu pohledu, je to v pořádku. Možná jindy to uvidíš jinak, ale nyní je to tak a tak to je. 

Nech vše volně proudit...

Nech přelívat energii ve svých čakrách, tak jak to zrovna nyní potřebuješ.

Tvá vnitřní inteligence velmi dobře ví: 

- kdy potřebuješ stáhnout energii v krční čakře a odpočinout si od mluvení 

- kdy potřebuješ stáhnout energii ve své srdeční čakře, a momentálně si ji nechat pro    sebe 

- kdy stáhnout energii v třetím oku, protože zrovna nyní nepotřebuješ nic načítat

- kdy stáhnout energii v sakrální čakře, protože zrovna nyní nepotřebuješ nic tvořit

- kdy stáhnout energii v solaru, protože se nyní nepotřebuješ družit...

  Tvá vnitřní inteligence také velmi dobře ví:

- kdy roztáhnout energii v krční čakře, protože potřebuješ mluvit a předávat

- kdy roztáhnout energii v srdci, protože nyní potřebuješ předat do okolí skrz sebe        lásku, soucit, hřejivost, radost

- kdy roztáhnout energii ve třetím oku, protože nyní potřebuješ něco jasnovidně načíst

- kdy roztáhnout energii v sakrální čakře, protože potřebuješ tvořit či se propojuješ         skrz své pohlaví

- kdy potřebuješ roztáhnout energii v solaru, protože se s někým spojuješ...

Tvé čakry nikdy nebyly zavřené, nejsou a ani nebudou.

Vždy jimi proudí energie, volně, svobodně, vědomě.

Důvěřuj tomu procesu, kdy si předávají informace, kdy se trochu stáhnou či roztáhnou. 

Tvá duše, vesmírná, zdrojová, zemská, světelná či jakákoli jiná inteligence ví. 

Máš v sobě kompas, jen naslouchej...

Tam kde ukazuje šipka, tam běž...

Nehodnoť to svým mozkem, nesabotuj svými myšlenkami. 

Naslouchej, důvěřuj, jdi...

Vnímej svůj vnitřní pocit, který hřeje. 

Máš radost?

Máš dobrý pocit?

Proudí Tebou příjemná energie?

Cítíš krásné vůně? 

Vidíš znamení?

Vidíš duhu, sluneční paprsky, světelné bytosti, bílé peříčko, úsměv na tváři, nějaký nápis, který odpovídá situaci?

Jdeš správně, jdeš dle svého vnitřního kompasu.

Slunce Ti svítí na cestu, světelné bytosti Tě provází, všude to voní, dějí se zázraky...

Ivona Antalii

www.kliceksrdci.cz