Články a videa: Lví brána

21.07.2020

Lví brána 

/rok 2017/

Přichází řev lva, síla lva, majestátnost lva.

Červenec mnohé započal, srpen dokončí.

Zdrojový portál An nyní proudí na maximum a spojuje se, s portálem Síria.

Dopadají zde jiskřivé namodralé a diamantově-zlaté částečky. Koupejte se v jejich světle. Ponořte se do jejich záře, do těchto třpytek, a nechte je skrz sebe vsakovat do Země.

Tyto portály svítí na stíny. Přijměte je a rozpusťte v této energii, která zde přichází, a kterou můžete nyní uchopit.

Pusťte vše, co nepotřebujete, spojte se, se svou duší, s krystaly Země, s portály. Propojte vše v sobě. Prociťte půdu, Zemi, svá chodidla, ukotvěte se, spojte se s živly.

Souciťme, podporujme se...

Máme šanci udělat během srpna kvantový skok a to jak jednotlivci, tak celkově.

Lev se hlásí o slovo...

V jeho tlamě končí všechny naše strachy, obavy a nefunkční programy. V jeho ohni hoří a spaluje se vše nepotřebné. Dává nám sílu, dává nám korunu. Spojte se, s královstvím v sobě...

Pozor však na pocit výjimečnosti, povýšenosti, ego a pýchu. Přetransformujte vše do vědomí si sami sebe, do tvořivosti, síly, podpory sebe i jiných, do energie srdce.

Postavte se v plné síle na skálu a zařvěte jako lev do dálky.

Tady jsem a jsem ochoten udělat odvážný krok do neznáma. Chtěl bych svobodu, rozpustit programy, čipy, parazity, strachy či co vnímám ze svého úhlu pohledu.

Ano?

A jsi připraven převzít zodpovědnost za svůj život?

Jsi připraven vystoupit z davu?

Máš odvahu skočit do neznáma?

Jsi ochoten učinit rozhodnutí?

Jsi ochoten nést důsledky svých činů?

Jsi ochoten rozbíjet staré struktury?

Jsi ochoten čelit jiným názorům?

Zůstaneš i přes uragán kolem Tebe ve svém středu?

Svoboda začíná uvnitř. Buď si vědom sám sebe, kdo jsi a proč tu jsi. Nevíš? Nevadí.

Stačí se spojit se svou duší, se svým srdcem, s jiskrou v Tobě. A nyní zažehni ještě více ten věčný oheň v Tobě, který nikdy nepřestává hořet, co nejvíc to dokážeš.

Zažehni jiskry v čakrách, zažehni jiskry v těle, zažehni jiskry v auře. Vnímej, jak Tvůj vnitřní oheň hoří a spaluje všechny programy, čipy, parazity, strachy.

Tam kde je vědomí si sebe sama, tam kde je spojení s duší a srdcem, tam kde je vnitřní světlo nemůže být nic, co brzdí Tvůj vývoj, Tvoji tvořivost, Tvoji sílu, Tvoji radost.

Vykroč tedy pevným krokem lva do nové etapy svého života...

Ivona Antalii

www.kliceksrdci.cz

Video:


Lví brána 2019:

Lví brána Tě volá...

Lví brána Tě volá...

Pokud slyšíš tuto výzvu, tak se přidej.

Spoj se s odvážným a silným lvem v sobě, ale také s něžnou, krásnou lvicí i s hravými, roztomilými lvíčaty. Vnímej svou lví rodinu.

Jejich společnou sílu, pevnost, stabilitu, kořeny...

Jdi do svého lvího srdce a před-stup před lví strážce a jejich bránu. Vejdi...

Přenese Tě k bytostem, které vypadají jako kočky či lvi. K tvůrčím královským rodům.
Pro Tebe to může být v souhvězdí Siria, pro jiného v souhvězdí lva a další se mohou spojit s bytostmi Andromedy, Aldebaranu, Antarese či třeba Lyry.

Tam kde ty vnímáš nebeské lvy a lvice, tam máš otevřeno.

Vnímej jejich moudrost, sílu, odvahu, majestátnost, lví srdce. Dívejte se do očí, komunikujte. Tvé odvážné lví srdce se otevírá, Tvá královská koruna se zhmotňuje a září do prostoru.

Cítíš jak v Tvých žilách koluje a tepe tvůrčí krev.

Nyní vnímáš po své levici i pravici své lví strážce. Přicházíš s nimi na Zem. Strážce můžeš vnímat i uvnitř sebe, např. ve svém srdci.

Spoj se s nimi.

Vnímej, že i na této planetě existuje tato energie, která se ovšem za eony věků místy zdeformovala do ega, pýchy, pocitu výjimečnosti. Přines skrz sebe na Zem původní královskou energii Lva, lvic, koček, šelem...

Náš národ má ve znaku lva. Propoj se s ním, komunikuj, zeptej se jak ho probudit. Můžeš skrz sebe a svůj portál vlít do tohoto lva novou energii, sílu, odvahu, majestátnost.

Zavolej lvy ze všech dimenzí, vesmírů, světů, se kterými se nyní potřebuješ spojit a nech je vejít do Tvého středu.

Vnímej rovnováhu. Co není v harmonii, vyrovnej.

Energie osmiček proudí Tvými čakrami a to nejen vertikálně, ale i horizontálně, šikmo, ze všech stran. Vytváří v nich více-dimenzionální květiny, které dovnitř kotví původní čistou lví energii.

V Tvých čakrách svítí Slunce. Jeho plameny spalují bloky, strachy a omezení.

Vlévá se do nich sluneční plazma, diamantové světlo...

Tato zářivá energie se noří do všech Tvých těl, buněk a Dna. Otevírá v Tobě zcela novou etapu života. Přichází "nové paradigma, nové vědomí, nová Země".

Těm, kteří ji již otevřeli svou bránu se může vše v životě velmi rychle přeskládat. Čeká vás nová kapitola knihy vašeho života, která ještě není napsána.

Před vámi jsou jen bílé stránky. Svou knihu si píšete sami...

Do nové etapy vašeho života vykročte ze silou a odvahou lva a svého lvího srdce.

Ivona Antalii
www.kliceksrdci.cz

Video:

Článek k Lví bráně 2020:

Lví brána 2020: Otevři knihovnu

Připravte svá těla na příliv energie a informací.

Jezte lehčí stravu, pijte pramenitou vodu, spojte se s živly, choďte po trávě bosky, pečujte o tělo koupelí se solí či komu vyhovuje otužováním, cvičením, esencemi, oleji, mastmi, obklopte se tím, co máte rádi - krystaly, květinami..., poslouchejte vysokofrekvenční hudbu či buďte v tichu. Řiďte se svou intuicí a tím, co vnímáte, že dělá vašemu tělu dobře.

Otevírají se pradávné knihovny...

Vejdi do knihovny Slunce, vesmíru, nebe, Zdroje či jak si to nazveš.

Vejdi do pradávných archivů uvnitř Země.

Vejdi hluboko do sebe.

Otevři v sobě a okolo krystal - katedrálu světelnou knihovnu.

Vnímej všechny knihovny napříč časem a prostorem uvnitř sebe, uvnitř krystalu.

Knihy se točí ve spirále. Jakmile ucítíš impulz, tak spirálu zpomal či zastav a vytáhni tu, kterou nyní potřebuješ. Možná je prázdná či jsou v ní symboly, písmo, kterému nerozumíš. Nevadí... Tvá duše ví.

Tvým tělem probleskuje elektrika, odpojuje se nepotřebné, zapínají se nové obvody.

Můžeš vnímat v čakrách i jinde ohňostroje. Nepotřebné informace vybuchují a vytváří v okolí plující jiskřičky, které postupně zhasínají.

Do prázdného prostoru se nalévá zářící energie. Svítíš jako hvězdy na obloze...

Ivona Antalii

www.kliceksrdci.cz

Video:

Článek k Lví bráně 2021: 

Lví brána: Otevři nové cesty

Sedíš na trůnu ve Lví bráně, po Tvém boku se nachází vpravo lev, vlevo lvice.

Bránu tvoří dva sloupy s obloukem nahoře. Mění barvu, energii, jiskří.

Naplň se její energií...

Prociť své lví srdce. Zažehni či si v něm uvědom jiskru, plamen, plameny.

Brána se kolem Tebe začíná točit. Spirálovitě směrem dolů z Tebe odpadává vše nepotřebné. Kolem Tebe a v Tobě se zavírají nefunkční cesty.

Zastavuje se. Nádech, výdech, znovu se roztáčí.

Přenese Tě na Sirius, Lyru, souhvězdí Lva či kdekoli jinde kde vnímáš Lví bránu. Může to být i na Zemi, na místě kde sedíš, či uvnitř planety.

Zastavuje se, rozhlížíš se. Vnímáš lví a kočičí bytosti, královskou tvůrčí energii.

Přivítáte se. Dostáváš korunu, žezlo, dary, informace...

Brána se znovu roztáčí.

Otevírá nové cesty, možnosti, reality spojené s Tvým srdcem, láskou, harmonií, mírem...

Nahlédni.

Co vidíš?

Co cítíš?

Koho máš na cestě?

Kudy kráčíš?

Kam kráčíš?

Uvolňují se vlákna, pouta, sevření. Pusť se všeho, důvěřuj.

Nové cesty vychází z Tvého srdce, zobrazí se, a opět do něj vejdou.

Brána se roztáčí a vchází do Tebe. Ty jsi tou branou.

Portálem, který zavírá staré nefunkční cesty a otevírá nové možnosti, volby.

Důvěřuj sobě a svému lvímu srdci. Vede Tě láskyplně, hrdě, moudře, sebejistě, přímočaře, velkoryse, čestně.

Ivona Antalii

www.kliceksrdci.cz

Video:

8.8.2018 proudil Síriánsko-Egyptský portál opačným směrem.

Odnášel z planety a z nás veškerá pokřivení, která tenkrát vznikla. Všechny iluze, masky, závoje, rituály, magie, smlouvy...

Kořeny se vypouštěly rodové zátěže, které nepotřebujeme táhnout dále.

Do našich čistých těl se vléval diamantový portál proudící na Zemi. Vsákl se dovnitř a otevřel v nás "Božského-galaktického-multidimenzionálního člověka".

8.8.2019 - uzavírají se určité cykly. Vstupujeme do nového galaktického roku. Minulost i budoucnost se rozpouští. Pusťte vše "ze starého paradigma" co se týká Egypta a jiných civilizací. V "novém vědomí" to již nepotřebujete. Tvořte svůj život vědomě tady a teď, neohlížejte se zpět. Pokud cítíte volání, tak si ještě letos 8.8. vezměte, z těchto civilizací, co potřebujete a tuto etapu života již zavřete. ;-) Nasaďte si korunu a tvořte...

8.8.2020 - otevírají se pradávné knihovny vesmíru, Země i Tebe. Spoj se s nimi, otevři krystal, knihovnu v sobě a načti si, co potřebuješ. 

8.8.2021 - otevři nové cesty.