11.11: Krystalické světlo

30.10.2023

11.11. proudí na Zemi paprsky krystalického světla.

Buď pevně ukotven-a, zapusť kořeny, stůj rovně.

Tvou páteří proudí krystalické světlo. Uvolňují se okovy, obruče, uzlíky...

Spaluje je světelný transformační oheň. Tvá páteř září, krystalizuje...

Tvými čakrami proudí paprsky světla. Tvé čakry září, krystalizují...

Tvá těla naplňuje krystalické světlo. Tvá těla září, krystalizují...

Světlo proudí do buněk, do DNA. Tvé buňky září, krystalizují...

Tvou auru, energii, naplňuje světlo. Tvá aura září, krystalizuje...

Kolem Tebe i v Tobě se vytváří posvátná geometrie krystalicky-plazmatického světla. 

Je živá, pohybuje se...

Energie krystalického světla skrz Tebe proudí do Země. Planeta září, krystalizuje...

Srdce Země tepe krystalickým světlem. Světlo prostupuje planetou na povrch a dál.

Kolem ní a v ní se vytváří živá krystalicky-plazmatická-světelná posvátná geometrie. 

Pohybuje se...

Ty jsi zářícím krystalem, portálem, majákem světla. 

Jen buď a sviť...

Paprsky z Tebe tryskající se dotýkají srdcí dalších lidí. Aktivují, otvírají, uzdravují, ukotvují, inspirují...

Boží jiskra v srdcích září, plameny zažehává, krystalické světlo vyzařuje.

Ivona Antalii

www.kliceksrdci.cz

Chceš to zažít živě s podporou skupiny? Přidej se k nám 11.11.  /posledních pár volných míst/ či pokud již bude obsazeno tak 16.12.