Síně zasvěcení

V síních Amenti jsou uloženy informace o historii Země, Vesmíru atd. V dobách Atlantidy a Egypta se zde zasvěcovali Mistři.

Vstupů do Síní je hned několik. Na kurzu Krystaly Země do nich vstupujeme přes jeskyni. Dá se do nich, ale vstoupit i třeba přes hlavní Atlantský krystal. 

Vznikly ještě před Egyptem... 

Před vchodem jste doslova načteni strážci, kteří dále pustí pouze lidi s otevřeným srdcem a ty, kteří se nacházejí na určitém vibračním stupni. Lze zde spálit spoustu programů, smluv a všeho, co právě nyní můžete odevzdat. A to ve fialových, zlatých, diamantových či jiných plamenech přeměny. Až projdete pročištěním, tak teprve můžete vstoupit do síní Mistrů. Zde vám mohou být navráceny "zatoulané částečky duše", či vaše moudrosti, síla a jiné. Přes síň se Smaragdovými deskami, či spíše disky se můžete přesunout k jakýmkoli záznamům kdekoli ve vesmíru na jakékoli vibrační úrovni. 

V podstatě, když se naladíte na jejich frekvenci, tak otevíráte moudrost a vědění zakódované ve vašich buňkách a DNA. Celou dobu jste teď a tady, jen otevíráte zámky a šuplíčky. :-)

Lze jít i ke křišťálovým a jiným lebkám. Nedávno jsme na kurzu s lidmi sdíleli stejný prožitek. Viděli jsme, jak jsou uprostřed určité lebky /ametystová, zlatá, diamantová atd./ a kolem nich krouží jiné. Najednou jsme stáli v tomto středu a vnímali, že ty "centrální lebky" máme uvnitř na místě čaker a kolem nás ve spirále obíhají další. 

Slovy se to dá těžko popsat...

Další zajímavý poznatek přišel v Síni s Květem Života. Již delší dobu vím, že tento symbol nevypadá tak, jak nám je v současné době prezentován, a sice propojené kružnice. Vždy jsem ho vnitřním zrakem vnímala, jako do sebe zapadající panely světla, které se protáčení, vibrují. To utváří propojené světelné koule. Vše je v pohybu - multidimenzionální. Při mém posledním naladění se na "Květ" se stala zvláštní věc. 

Tento zářící symbol velmi měnil tvar do různých podob. Hodně výrazná byla multidimenzionální Merkaba. V dnešní době je již zcela nepoužitelná Merkaba, kterou známe z obrázků. Ta svým způsobem představuje pouze dvouvláknovou DNA. Dnešní člověk má již daleko více vláken, stejně tak jako čaker /někde ještě stále uvádějí 7/ a tudíž i jeho Merkaba obsahuje velké množství vystupujících malých "pyramid". Vše je multidimenzionální, prostorové, neustále se pohybující, protáčející, vibrující a měnící. Merkaba se tím, jak se zvedají vibrace planety i nás v každém člověku samovolně aktivuje. Otevírá se s otevřeným srdcem, soucitem, bezpodmínečnou láskou a prožíváním života v radosti. 

Již dávno tak netvoří světelné tělo...

S vibracemi, které nyní na planetě jsou má většina lidí již např. "krystalické", či "diamantové tělo". Když jsem nedávno ze Síní s lidmi vycházela, tak nás to vedlo pod Sfingu. Zde nám bylo předáno to, co právě nyní s námi rezonuje. Když naladěním se na tyto prostory tady a teď ve svých buňkách a v DNA otevírám vědění, tak to chvíli trvá než se to z podvědomí a energetické roviny dostane do vědomí a hmoty. Tudíž si moudrost plně uvědomuji zpětně. Začali mi tedy vystupovat na povrch informace spojené s Egyptem.

Původně se zde nacházely dvě Sfingy, kterými, když se prošlo, tak došlo k jistému zážehu - k aktivaci. Před nimi bylo 13 pyramid. 12 v kruhu okolo třinácté, která byla uprostřed. Tak jako křišťálové a jiné lebky. :-) Vše to bylo postaveno dávno před Atlantidou. Před tisíci, možná milióny lety. 

Postavili je uprchlíci ze souhvězdí Lyry. Tam po eony probíhaly velké boje a války. Právě zde se nachází přechody, brány, červí díry do jiných dimenzí a vesmírů. Pokud někdo nějakou zavře, tak zamezí napojení na "Světlo" /zapomenutí kým jsme - nevědomí/ pro celý vesmír, či nějakou dimenzi. 

To se tam kdysi stalo... 

Uprchlíci se snažili ukrýt na naší planetě. V oblasti Egypta postavili dvě sfingy /měly jinou podobu, než jakou známe nyní/ a 13 pyramid. Vlastnili klíče, kódy, kterými to vše spustili, aktivovali a i přes odpojení v naší oblasti se pokusili toto znovunainstalovat odtud ze Země. V hlavní pyramidě uprostřed otevřeli portál - bránu, která to vše prorazila a zde začaly opět skrz naši planetu proudit paprsky ze Zdroje a šířit se dále našim vesmírem. 

Bohužel, je válčící jiní Lyřané našli a vše to tu téměř srovnali se Zemí. Jednu Sfingu úplně zničili, druhou výrazně poškodili. Většinu pyramid zlikvidovali a to hlavně tu centrální uprostřed. Rozebrali bránu a rozpoutali tu takovou válku, že došlo k potopě světa a zániku tehdejší civilizace. Až po této události později vyvstala v moři Atlantida. 

Po jejím zničení se někteří Atlanťané přesunuli do Egypta, kde nejspíše trochu opravili sfingu a nějaké pyramidy, ale ne do původní funkční podoby. Další se jim nepodařilo obnovit a i kdyby, neznali klíče, kódy k aktivaci brány - portálu. 

Ty stavby /tedy to co z nich zbylo/ v Egyptě stály dávno před příchodem Atlanťanů. 

Země je stále hlídána a není svobodná, protože je velmi důležitá, kvůli tomu, co se zde nacházelo. 

Ale již dochází k osvobození...

Ivona Antalii

www.kliceksrdci.cz