Otevírají se portály...

Jsou oboustranné a stahují na planetu velmi vysokofrekvenční energii, která prochází branami - víry - mezi dimenzemi - vesmíry. 

Na planetu proudí velmi transformační a vysoce-vibrační světlo. Tato energie otevírá srdeční oblast a uvědomění si, kdo jsme.

Vědomí lidé mohou vnímat světelné panely - portály kolem svého těla a to, jak jejich těly protékají vysoké vibrace a kódy přicházející skrz bránu na Slunci. 

Můžete v tuto dobu cítit, jak vámi protékají energie, což může způsobovat únavu, bolesti hlavy, změnu nálady... 

Vše je v pořádku... 

Více než kdy jindy můžete vnímat, jak vám vibrují chodidla. Nyní se vše velmi propojuje se Zemí. Tato energie se ukotvuje skrz naše těla, jako "vodiče", v jádru planety a mění tak Matrici Země a její "historii". 

Minulost i budoucnost se děje teď...

Vše, co není založeno na lásce odpadá, ruší se, boří. Hlavně vztahy, kde je nějaká závislost, lpění, chtění, manipulace. 

Možná máte pocit, že přicházíte o všechno, ale ve skutečnosti se bortí jen vaše iluze a to, co není skutečné. Až vás to zcela ošlehá, tak uvidíte tu pravou podstatu všeho. 

Najednou ucítíte, že to, co jste tak křečovitě drželi, bylo jen vytvořenou iluzí a za tím vším je to, co je skutečné. Sundáte brýle, které vás zaslepovaly, kterými jste viděli jen omezený počet informací a začnete vidět plnost a krásu. 

Pocítíte vděčnost... 

Radost z maličkostí, ze zpívajícího ptáčka, rozkvétající květiny, hrajících si dětí, z toho, že jste.

Vy jste zázrak...

Vždy, když přijde transformační vlna, tak se spojte se Zemí, zhluboka dýchejte a jen to pozorujte. 

Přijměte to, nechte projít a jděte dál... 

Kráčíte nyní mílovými kroky, ba přímo skoky. V jeden okamžik prožíváte několik životů a zcela vše měníte. Naše DNA, buňky a vše se skládá do "dokonalosti".

Na planetě se otevírá více a více portálů. Nic už není, jak bylo. Už se ani nelze vracet do minulosti. Existuje jen teď a přesto je v něm obsaženo vše.

Již to nelze zastavit... 

Energie Země stoupá a je již téměř nezměřitelná. Objevují se "anomálie", které mění celou planetu. Někde uvádějí, že je to "radiace". To jen proto, že lidé nedokáží tuto energii uchopit, vysvětlit. 

Ivona Antalii

www.kliceksrdci.cz