Otevření portálu

02.09.2017

Přátelé, v období letošních Velikonoc byl opět otevřen /po období uzavření/velmi důležitý portál na Srí Lance v oblasti Sigiriya. Tento portál zde kdysi dávno "instalovali" obyvatelé vzdáleného mimozemského světa. Ti samí, kteří stejný aktivovali i např. na Machu Picchu v Peru. Tyto portály jsou oboustranné a stahují na planetu velmi vysokofrekvenční energii, která prochází branami - víry - portály mezi dimenzemi - vesmíry. Proudí zde tak Kristovská energie, velmi transformační a vysoce-vibrační světlo. Toto otevírá srdeční oblast a uvědomění si, kdo jsme.

Vědomí lidé mohou vnímat světelné panely - portály kolem svého těla a to, jak jejich těly protékají vysoké vibrace a kódy přicházející skrz bránu na Slunci. Bytosti, které kdysi aktivovaly tyto důležité portály přišly branou ve Slunci a Slunce velmi "uctívaly". Můžete v tuto dobu cítit, jak vámi protékají tyto energie, což může způsobovat únavu, bolesti hlavy, změnu nálady atd. Vše je v pořádku... Více než kdy jindy můžete vnímat, jak vám vibrují chodidla. Nyní se vše velmi propojuje se Zemí. Ukotvuje se to skrz naše těla, jako "vodiče", v jádru Země a mění tak Matrici Země a její "historii". Minulost i budoucnost se děje teď! Vše, co není založeno na lásce odpadá, ruší se, boří. A to hlavně vztahy, kde je nějaká závislost, lpění, chtění, manipulace. To vše se rozpadá...
Možná máte pocit, že přicházíte o všechno, ale ve skutečnosti se bortí jen vaše iluze a to, co není skutečné. Až vás to zcela ošlehá, tak uvidíte tu pravou podstatu všeho. Najednou ucítíte, že to, co jste tak křečovitě drželi bylo jen vytvořenou iluzí a za tím vším je to, co je skutečné. Sundáte brýle, které vás zaslepovaly, kterými jste viděli jen omezený počet informací a začnete vidět plnost a krásu. Procítíte vděčnost... Radost z maličkostí, ze zpívajícího ptáčka, rozkvétající květiny, hrajících si dětí, z toho, že jste.

Vy jste zázrak!

Vždy, když přijde transformační vlna, tak se propojte se Zemí, zhluboka dýchejte a jen to pozorujte. Přijměte to, nechte to projít a jděte dál. Kráčíte nyní mílovými kroky, ba přímo skoky. V jeden okamžik prožíváte několik životů a zcela vše měníte. Jakoby se naše DNA, buňky a vše přeskládávalo do dokonalosti.

Na planetě se otevírá více a více portálů. Nic už není, jak bylo. Už se ani nelze vracet do minulosti, jakoby již ani nebyla, neexistovala. Existuje jen teď a přesto je v něm obsaženo vše.

Portál na Sigiriy se propojuje s Machu Picchu a zesiluje. Vytváří ležatou osmičku, která otevírá další místa a naše srdce. Již to nelze zastavit... Ježíš a Mistři toto otevření velmi podporovali a spolupracovali s námi. Vše dále běží a jde do vědomí. Energie Země stoupá a je již téměř nezměřitelná. Objevují se "anomálie" právě v pásu kolem Srí Lanky a Peru, které mění celou planetu. Někde uvádějí, že je to "radiace" a pokus zničit Zemi. To jen proto, že lidé nedokáží tuto energii uchopit, vysvětlit. Jsou to silné proudy světla, které zde dopadají. Přikládám fotku, na které lze i fyzickým zrakem vidět paprsky vycházející z otevřeného portálu.

Ivona Antalii

www.kliceksrdci.cz